INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Cine suntem

Operatorul de date cu caracter personal este ASOCIATIA ECOTIC , cu sediul central în cu sediul central în Str Turturelelor, nr. 48, Sector 3, Bucuresti si adresa de corespondenta: Splaiul Unirii, Nr 86, etaj 4, Sector 4, Bucuresti , Telefon: 031.805.57.43  , Fax: 021.332.32.38 , https://www.ecotic.ro ; e-mail: office@ecotic.ro; adresa de e-mail a Responsabilului pentru Protecția Datelor: luiza.dinca@ecotic.ro.

Asociatia ECOTIC si ECOTIC BAT, in calitate de operatori asociati, colectează date atunci când ne contactați prin formularul de la https://www.ecotic.ro/contact.

ECOTIC BAT este o organizatie infiintata in urma necesitatii de a organiza separat si eficient o componenta complementara activitatii de baza a ECOTIC: colectarea si reciclarea deseurilor de baterii si acumulatori portabili si industriali.

 

Scopurile și temeiul prelucrării datelor dvs. cu caracter personal

ASOCIATIA ECOTIC prelucrează datele dvs. oferite prin acest formular in urmatoarele scopuri:

  • Inscrierea entitatii pe care o reprezentati in concursul Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat si desfasurarea concursului;
  • Pentru a va contacta in cazul in care proiectul va fi desemnat castigator la oricare din cele 4 categorii precizate in Regulament;
  • Pentru transmiterea de materiale informative pe tema protectiei mediului;
  • In cazul proiectelor inscrise in concurs care contin poze cu persoane minore sau majore, acestea vor fi publicate de catre Organizator doar dupa obtinerea de la participanti a consimtamantului expres al persoanelor vizate si/sau al reprezentantilor legali, dupa caz.

Publicarea proiectelor selectate dupa jurizare va fi realizata de catre Organizator pe site-urile:  www.premiilepentrumediucurat.ro, www.ecotic.ro, http://asociatiait.ro sau pe pagina de facebook „Organizatia ECOTIC” cu scopul promovarii acestora, iar la finalul concursului fiind publicate proiectele castigatoare,

  • Proiectele castigatoare care contin date cu caracter personal (imagini), vor fi prelucrate de catre Organizator pentru promovarea rezultatelor Concursului si pentru a fi incluse in materiale de prezentare a activitatii ECOTIC (tip retrospectiva si newsletter.)

 

Ne întemeiem pe consimțământul dvs. pentru fiecare din aceste scopuri.

 

Datele dvs. colectate prin prezentul formular nu fac obiectul unui unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri.

Pentru detalii cu privire la cum prelucram datele dvs. pentru acest concurs, va rugam sa consultati Regulamentul.

 

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal

Datele dvs. nu sunt transferate către alte entitati, țări terțe sau organizații internaționale.

Pentru ce perioadă prelucrăm datele dvs. colectate prin acest formular

Păstrăm datele dvs. timp de 5 ani de la data anuntarii castigatorilor dupa care vor fi distruse electronic (stergere date).

 

Ce drepturi aveți

Vă puteți exercita oricând dreptul de acces, rectificare sau ștergere a datelor, de a restricționa prelucrarea sau de a obiecta la prelucrare, dreptul la portabilitate, precum și dreptul de a nu fi supus unei decizii automate.

De asemenea, vă puteți retrage consimțământul, caz în care vom înceta de îndată prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Din păcate, într-un astfel de caz nu veți mai putea participa la consurs, având în vedere că nu am putea să vă identificăm și să vă contactăm pentru oferirea unui posibil premiu.

Vă puteți exercita oricare din aceste drepturi contactând persoana responsabilă cu protecția datelor în cadrul ECOTIC la luiza.dinca@ecotic.ro.

De asemenea, cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal aveți dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

 

Pentru mai multe detalii

Vă rugăm să citiți Politica de confidențialitate și de prelucrare a datelor cu caracter personal a subscrisei, afișată aici.