Regulament Concurs

Premiile Pentru Un Mediu Curat, editia a XI-a 2019

Preambul:

Concursul Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat, ajuns in 2019 la cea de-a XI-a editie, premiaza si in acest an proiectele desfasurate in domeniul protectiei mediului, conservarii resurselor planetei si prevenirii risipei acestora, dezvoltate de catre companii, institutii de invatamant, institutii publice si organizatii non-guvernamentale. In aceasta editie a Concursului Gala Premiilor Pentru Un mediu Curat vor fi inscrise, de catre companii, institutii de invatamant, institutii publice si organizatii non-guvernamentale, proiectele concretizate in proiecte ECO si proiecte de CSR care vizeaza colectarea selectiva si reciclarea deseurilor, conservarea resurselor planetei si prevenirea risipei acestora, dezvoltate incepand din luna octombrie 2018. Aceste proiecte pot fi in desfasurare sau deja incheiate la data de 25 noiembrie 2019, astfel incat sa fie oferite publicului larg rezultate intermediare sau finale aferente proiectelor inscrise. Aria de desfasurare a acestora trebuie sa includa si teritoriul Romaniei.

Orice companie, institutie de invatamant, institutie publica, organizatie non-guvernamentala romana care a demarat proiecte pentru un mediu curat (proiecte ECO si proiecte de CSR care vizeaza colectarea selectiva si reciclarea deseurilor, conservarea resurselor planetei si prevenirea risipei acestora) incepand din octombrie 2018 este invitata sa inscrie aceste demersuri in cea de-a XI-a editie a Concursului Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat.

Inscrierile se fac prin intermediul formularului completat de cei care doresc sa inscrie proiecte, disponibil pe https://premiilepentrumediucurat.ro/inregistreaza-proiect/.

Acest formular face parte din Regulament si este regasit in Anexa 1 a prezentului document.

Art. 1: Organizatorii celei de-a unsprezecea editii a „Concursului Premiilor Pentru Un Mediu Curat”

ASOCIATIA ECOTIC, cu sediul in Bucuresti, Str. Turturelelor, nr. 48, Parter, Camera P 8, Sector 3, CUI RO 18870966, Certificat de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial nr. 36/12.07.2006, inscrisa in Registrul special al asociatiilor si fundatiilor sub nr. 29/27.06.2006, reprezentata de catre domnul Dragos Calugaru, Director General, denumita in continuare ECOTIC,

ECOTIC BAT SRL, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr 86, etaj 4, sector 4, CUI 27929841, inregistrata la ORC sub J40/584/2011, telefon 0318055743, email: office@ecotic.ro, cont IBAN lei: RO91BPOS72707502958RON02, deschis la Bancpost Tineretului, reprezentata prin domnul Valentin Negoita, Administrator, denumita in continuare ECOTIC BAT,

Desfasoara in perioada 4 octombrie 2019 – 25 noiembrie 2019 cea de-a zecea editie a concursului „Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat”. Premierea castigatorilor acestui proiect se va face in luna decembrie 2019, in cadrul unei gale festive – Gala Premiilor Pentru un Mediu Curat, data fiind anuntata ulterior pe site-ul https://premiilepentrumediucurat.ro/  sau direct catre castigatori.

Concursul Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat este organizat de catre ECOTIC, prima organizatie colectiva autorizata pentru preluarea responsabilitatilor de gestionare a deseurilor electrice si electronice din Romania, sub egida Ministerului Mediului.

Partenerii care se vor alatura ECOTIC pe parcursul acestei editii a concursului se vor regasi aici https://premiilepentrumediucurat.ro/parteneri/.

Art. 2 Aria de desfasurare si mecanismul Concursului

Cea de-a unsprezecea editie a concursului „Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat” este un proiect care are drept scop promovarea proiectelor de responsabilitate sociala concretizate in proiecte ECO si proiecte de CSR care vizeaza colectarea selectiva si reciclarea deseurilor, conservarea resurselor planetei si prevenirea risipei acestora, dezvoltate incepand din octombrie 2018. Aceste proiecte pot fi in desfasurare sau deja incheiate la data de 25 noiembrie 2019, astfel incat sa fie oferite publicului larg rezultate intermediare sau finale aferente proiectelor inscrise. Aria de desfasurare a acestora trebuie sa includa si teritoriul Romaniei. Proiectele trebuie sa fie dezvoltate de catre companii, institutii de invatamant, institutii publice si organizatii non-guvernamentale din Romania.

Platforma online pe care aceste proiecte pot fi inscrise in concurs este https://premiilepentrumediucurat.ro/.

Art. 3. Anuntarea si derularea celei de-a unsprezecea editii a concursului „Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat”

Proiectul este anuntat prin comunicate de presa care vor fi distribuite incepand cu data de 4 octombrie 2019 in online, precum si pe site-ul www.ecotic.rohttp://asociatiait.ro/, pe pagina de Facebook „Organizatia ECOTIC”. Site-ul https://premiilepentrumediucurat.ro/ poate fi accesat incepand cu 4 octombrie 2019.

Pe aceasta platforma este disponibil formularul de inscriere care contine campurile prezente in Anexa 1 a prezentului Regulament. Cei care doresc sa isi inscrie proiectele desfasurate conform precizarilor cuprinse in prezentul Regulament acceseaza acest formular disponibil online pe https://premiilepentrumediucurat.ro/, completeaza campurile si ataseaza fotografii si prezentari pertinente ale respectivelor proiecte, iar dupa finalizarea completarii acestor campuri cuprinse in formularul de inscriere, apasa butonul „FINALIZARE INSCRIERE PROIECT”, disponibil pe formular.

Titularul proiectului confirma prin acceptarea prezentului Regulament ca: are drepturi de proprietate intelectuala si orice alte drepturi depline asupra materialelor atasate pentru ilustrarea proiectului depus si ca cedeaza neexclusiv catre ECOTIC, nelimitat ca mod de utilizare, respectiv, in timp si spatiu, dreptul de utilizare a materialelor, imaginilor, prezentarilor, fotografiilor, inregistrarilor audiovizuale, textelor etc. depuse in proiect, pentru ilustrarea proiectului parte a Concursului si a oricaror altor activitati legate de protectia mediului. ECOTIC le va folosi cu indicarea participantului la Concurs.

Finalizarea cu succes a trimiterii formularului online va fi semnalizata printr-un mesaj care va aparea pe pagina respectiva imediat ce aceasta procedura a fost respectata de catre persoana care inscrie proiectul.

In momentul in care aceasta procedura a fost indeplinita cu succes, in termen de maxim 48 ore proiectul va fi disponibil pe site-ul „Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat”, daca acesta a primit acceptul organizatorilor. Textul si documentele trimise trebuie sa se incadreze in normele morale, sa fie legale, sa nu incalce drepturile altor persoane.

Perioada in care se pot trimite formularele de inscriere in cea de-a unsprezecea editie a Concursului Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat este: 4 octombrie 2019 – 25 noiembrie 2019.

Pozele si prezentarile puse la dispozitie de catre cei care inscriu proiectele in aceasta editie a „Concursului Premiilor Pentru Un Mediu Curat” trebuie sa fie elocvente si sa ateste informatiile inregistrate in formularul de inscriere al proiectului. Pozele trebuie sa fie relevante si sa vina ca argument in a dovedi informatiile precizate in Formularul de inscriere (Anexa 1 al prezentului regulament). Organizatorii si membrii juriului pot solicita persoanelor care au inscris proiectul dovezi suplimentare ori de cate ori este nevoie pentru a stabili veridicitatea sau clarificarea precizarilor facute in Formularul de inscriere al proiectului. De asemenea, aceste dovezi pot fi solicitate de catre membrii juriului pentru a stabili castigatorii categoriilor de proiecte inscrise.

La acest concurs pot inscrie proiecte urmatoarele patru categorii de participanti, categoriile de proiecte fiind aferente categoriilor de participanti mentionate mai jos:

Companii – Persoanele juridice care au desfasurat proiecte si campanii ECO si de CSR care vizeaza colectarea selectiva si reciclarea deseurilor, conservarea resurselor planetei si prevenirea risipei acestora. Proiectul inscris trebuie sa fie demarat incepand din octombrie 2018. Aceste proiecte/campanii pot fi in desfasurare sau deja incheiate la data de 25 noiembrie 2019,  astfel incat sa fie oferite publicului larg rezultate intermediare sau finale aferente proiectelor inscrise. Aria de desfasurare a acestora trebuie sa includa si teritoriul Romaniei. Aceste companii sunt definite pentru acest concurs ca fiind orice persoana juridica cu sediul social in Romania, organizata sub forma SRL, SA, SCS, SNC, SCA, SRL-D, care inregistreaza activitate economica sau comerciala de cel putin 6 luni calendaristice inainte de inscrierea in acest proiect.

Institutii publice din Romania – Institutii care au desfasurat proiecte si campanii ECO si de CSR care vizeaza colectarea selectiva si reciclarea deseurilor, conservarea resurselor planetei si prevenirea risipei acestora. Proiectul inscris trebuie sa fie demarat incepand din octombrie 2018. Aceste proiecte pot fi in desfasurare sau deja incheiate la data de 25 noiembrie 2019, astfel incat sa fie oferite publicului larg rezultate intermediare sau finale aferente proiectelor inscrise. Aria de desfasurare a acestora trebuie sa includa si teritoriul Romaniei. Aceste institutii publice sunt definite pentru acest concurs ca fiind orice prefectura, primarie, inspectorat, agentie pentru protectia mediului, minister, spital etc.

Institutii de invatamant din Romania – Orice institutie de invatamant din Romania care a desfasurat proiecte si campanii ECO si de CSR care vizeaza colectarea selectiva si reciclarea deseurilor, conservarea resurselor planetei si prevenirea risipei acestora. Proiectul inscris trebuie sa fie demarat incepand din octombrie 2018. Aceste proiecte pot fi in desfasurare sau deja incheiate la data de 25 noiembrie 2019, astfel incat sa fie oferite publicului larg rezultate intermediare sau finale aferente proiectelor inscrise. Aria de desfasurare a acestora trebuie sa includa si teritoriul Romaniei.

Organizatii Non-guvernamentale – Orice organizatie non-profit si non-guvernamentala din Romania care a desfasurat proiecte si campanii ECO si de CSR, care vizeaza colectarea selectiva si reciclarea deseurilor, conservarea resurselor planetei si prevenirea risipei acestora. Proiectul inscris trebuie sa fie demarat incepand din octombrie 2018. Aceste proiecte pot fi in desfasurare sau deja incheiate la data de 25 noiembrie 2019, astfel incat sa fie oferite publicului larg rezultate intermediare sau finale aferente proiectelor inscrise. Aria de desfasurare a acestora trebuie sa includa si teritoriul Romaniei.

In perioada 4 octombrie 2019 – 25 noiembrie 2019 se primesc pe site-ul „Concursului Premiilor Pentru Un Mediu Curat”, https://premiilepentrumediucurat.ro/ inscrierile proiectelor conform precizarilor cuprinse in acest Regulament.

In perioada 26 – 27 noiembrie 2019, un juriu va juriza proiectele inscrise pe cele 4 categorii precizate mai sus. In perioada 28 noiembrie – 4 decembrie 2019 proiectele selectate (cate 3 pentru fiecare categorie) vor fi postate pe pagina de Facebook Organizatia ECOTIC. In urma voturilor primite de publicul larg, proiectul cu cele mai multe voturi pentru fiecare categorie in parte va fi declarat castigator.

Prin voturi se inteleg aprecierile de tip Like sau Love aferente unei postari. Nu se vor lua in considerare aprecierile de tipul Haha, Uau!, Tristete sau Furie sau comentariile. O persoana poate vota o singura data.

Castigatorii vor fi anuntati public pe website-ul www.premiilepentrumediucurat.ro.

Juriul – format din reprezentanti ai partenerilor si ai organizatorilor – va analiza toate proiectele primite si va decide castigatorii celei de-a unsprezecea editie a Concursului „Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat”. Numele persoanelor care fac parte din juriu vor fi anuntate in perioada jurizarii proiectelor, intre  25 – 27 noiembrie 2019, pe  https://premiilepentrumediucurat.ro/ , www.ecotic.ro, pe paginile de Facebook „Organizatia ECOTIC” si „Ecoterrianul”.

Pentru fiecare categorie de participanti va fi desemnat cate un singur proiect castigator.

Criteriile de departajare pentru stabilirea castigatorilor care vor fi luate in considerare de membrii juriului vor fi:

 • Metodologia folosita pentru atingerea obiectivelor (15%)
 • Rezultatele obtinute dupa desfasurarea proiectului vs obiective propuse la startul proiectului (25%)
 • Implicarea si desfasurarea proiectului cu parteneri (5%)
 • Buget vs rezultate (25%)
 • Activitati de comunicare a proiectului in comunitate si media (20%)
 • Fotografii si prezentari trimise prin formularul online prin care a fost inscris proiectul (10%)

Anuntarea proiectelor castigatoare sa va face in perioada 5 – 6 decembrie 2019 pe pagina www.ecotic.ro, www.premiilepentrumediucurat.ro, pagina de Facebook Asociatia ECOTIC. Premierea castigatorilor se va face in decembrie 2019, in cadrul evenimentului festiv Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat.

Premiile sunt in valoare totala, pentru toate cele 4 categorii, de maxim 3.000 euro si constau in echipamente electrice si electronice si servicii oferite fiecarui castigator din fiecare din cele patru categorii participante in aceasta editie.

NOTA: Pentru orice intrebari referitoare la concurs va rugam sa ne scrieti la adresa diana.trifu@ecotic.ro sau la telefon 031 805 57 43.

Mai multe detalii regasiti pe https://www.ecotic.rohttps://premiilepentrumediucurat.ro/, pe paginile de facebook „Organizatia ECOTIC” si „Ecoterrianul”.

Art. 3 Limitarea responsabilitații

Nu se admit contestații cu privire la modul de jurizare si/sau de efectuare a premierilor, acestea facandu-se conform criteriilor menționate in prezentul Regulament, dar si conform convingerilor personale si impresiei obiective si subiective produse de proiecte asupra membrilor juriului.

Organizatorii nu vor acorda vreun premiu, vreo despagubire in bani sau alte beneficii Participantilor care nu respecta sau nu intrunesc intocmai cerintele Regulamentului sau pentru oricare alte motive.

Rezultatele concursului nu pot fi contestate decat pentru erori materiale sau lipsa de documente, care pot fi completate in termen de maxim 2 zile de la anuntarea rezultatelor. Orice alte motive de contestare nu sunt admisibile.

Impozitul pe premiile oferite de ECOTIC este suportat de ECOTIC, conform dispozitiilor legale in vigoare.

Art. 4 Disponibilitatea regulamentului Programului

Prezentul Regulament este disponibil gratuit oricarui participant pe www.ecotic.ro, https://premiilepentrumediucurat.ro/,  pe pagina de Facebook „Organizatia ECOTIC”.

Art. 5 Diverse

Prin inscrierea la aceast Proiect, participantii isi exprima acceptarea expresa si deplina pentru prevederile prezentului Regulament. Participantii si reprezentantii participantilor isi pot exprima acordul in mod expres ca datele lor personale menționate in Anexa 1 a prezentului Regulament care functioneaza pe https://premiilepentrumediucurat.ro/  ca si formular de inscriere in proiecte sa fie  prelucrate de catre ECOTIC in vederea derularii acestui Concurs si sa intre in baza de date a Organizatorilor si sa primeasca materiale informative pe tema protectiei mediului pentru orice mijloace de comunicare. In Formularul de inregistrare sunt prezentate fiecare dintre aceste scopuri, pentru a da posibilitatea exprimarii consimtamantului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru fiecare in parte.

Art. 6.  Litigii

Eventualele litigii aparute intre ECOTIC si participantii in Proiect se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul ECOTIC.

Legea aplicabila oricarei activitati intreprinse in legatura cu organizarea si desfasurarea Proiectului este legea romana.

Art 7. Protectia datelor cu caracter personal. Informare cu privire la datele personale prelucrate si drepturi.

7.1 Dorim sa va asiguram ca Organizatorul respecta strict legislatia privind protectia datelor cu caracter personal, Regulamentul General privind Protectia Datelor nr. 679/2016 si ca luam toate masurile pentru aplicarea practica a principiilor de legalitate, transparenta, minimizare si securitate a prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal.

7.2 Datele personale prelucrate in cadrul Concursului sunt cele din anexa 1, apartinand reprezentantilor entitatilor care se inscriu in Concurs: nume, prenume, email, telefon, imagini. Ele se prelucrează în formă electronica (transmise prin formularul de pe website-ul www.premiilepentrumediucurat.ro odata cu materialele).

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate in urmatoarele scopuri:

 • Organizarea si desfasurarea Proiectului;
 • Transmiterea de informatii cu privire la protectia mediului si invitatie de inscriere la concursul care se va desfasura in 2020

Numele câștigătorilor, respectiv entitatile care au derulat proiectele, vor fi anunțate și pe www.ecotic.ro, unde , cu excluderea oricaror date personale ale reprezentantilor entitatilor castigatoare.

7.3 Operatorii asociati ai datelor cu caracter personal sunt: Asociatia ECOTIC cu sediul in Bucuresti, str. Turturelelor, nr. 48, sector 3 si sediul de corespondenta in Splaiul Unirii nr.86, et 4, sector 4, telefon 031 805 57 43, adresa de e-mail office@ecotic.ro si ECOTIC BAT SRL, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr 86, etaj 4, sector 4, telefon 0318055743, email office@ecotic.ro, denumiti in mod colectiv ECOTIC.

7.4 Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor din cadrul ECOTIC sunt dpo@ecotic.ro. Orice cereri referitoare la datele dvs. personale prelucrate de ECOTIC ca parte a acestui proiect vor fi transmise la aceasta adresa de email.

7.5 Prelucram aceste date exclusiv pentru scopurile mentionate la punctul 7.2. si doar de catre ECOTIC, care poate posta informatii pe pagina de Facebook Asociatia ECOTIC.

Temeiurile prelucrarii sunt: interesul nostru legitim de a avea o persoana de contact pentru derularea relatiilor contractuale rezultate din acceptarea Regulamentului de catre organizatia pe care o reprezentati, respectiv, consimtamantul dvs. pentru scopurile pentru care va exprimati consimtamantul pe formular de inscriere,

7.6 ECOTIC nu va transfera datele dvs. colectate în această campanie către nicio altă țară sau organizație internațională.

7.7 Datele personale colectate în campanie se vor păstra timp de 5 ani de la data anuntarii castigatorilor dupa care vor fi distruse electronic (stergere date).

7.8 Dumneavoastra aveti dreptul de ne a solicita, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la dvs., accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau dreptul de a se opune prelucrării, precum și a dreptul la portabilitatea datelor. Aveți de asemenea dreptul de a retrage consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor personale în orice moment. In acest caz organizatia pe care o reprezentati trebuie sa isi desemneze o alta persoana de contact, in caz contrar, din păcate, într-un astfel de caz organizatia pe care o reprezentati nu va mai putea participa la Proiect, având în vedere că nu am putea să vă identificăm și să vă contactăm pentru oferirea unui posibil premiu.

Vă puteți exercita oricare din aceste drepturi contactând persoana responsabilă cu protecția datelor în cadrul ECOTIC la dpo@ecotic.ro.

7.9 In cazul în care considerați că legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal nu este respectată în cadrul acestei prelucrări, aveți dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro).

7.10 Nu aplicăm niciun proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, în prelucrarea datelor dvs.

Art.8 Regulamentul

8.1 Prezentul Regulament este disponibil gratuit oricarei persoane interesate prin accesarea site-ului https://premiilepentrumediucurat.ro/www.ecotic.ro, pe pagina de Facebook „Organizatia ECOTIC”.

8.2. Prezentul Regulament contine in total 06 pagini, la care se adauga Anexa 1 – Formularul de inscriere.  Participantii in Proiect trebuie sa respecte termenii si conditiile Regulamentului privind desfasurarea Proiectului denumit Concursul „Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat!”

Regulamentul va fi adus la cunostinta oricarei persoane interesate prin publicarea acestuia pe www.ecotic.ro si https://premiilepentrumediucurat.ro/. Inscrierea in Proiect implica cunoasterea si acceptarea de catre participanti a prezentului Regulament. Prin participarea la acest Proiect, orice companie, institutie de invatamant, institutie publica, organizatie non-guvernamentala romana participante in Proiect sunt de acord cu mentionarea acestora pe si in materialele de promovare realizate de catre Organizatori. In respectivele materiale vor fi incluse poze si filmulete din aceste activitati, care au fost puse la dispozitia Organizatorilor de catre participanti.

Pentru pozele si filmuletele in care vor aparea persoane cu varsta peste 18 ani si/sau elevi si/sau minori, cei care pun la dispozitie acele materiale trebuie sa instiinteze si sa obtina in scris acordul persoanelor respective si/sau, dupa caz, acordul parintilor respectivilor elevi/minori ca fotografiile și filmuletele realizate în timpul activitatilor cuprinse in acest proiect să poată fi utilizate pentru materiale de comunicare și / sau pentru fi publicate online, pentru si in numele ECOTIC si specific pentru utilizarea imaginii persoanelor respective.

Absenta acestor acorduri pentru fiecare dintre persoanele care apar in imagini statice si/sau dinamice conduce la oprirea oricarei prelucrari a acestor materiale de catre Asociatia ECOTIC, stergerea lor, precum si eliminarea acelor materiale din evaluarea proiectului din concurs.

Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica/completa si/sau schimba Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta desfasurarea Proiectului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor, a persoanelor si/sau institutiilor publice ori private implicate in desfasurarea Proiectului, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, cel putin pe site-urile organizatorilor. Instiintarea va fi facuta publica pe site-urile  www.ecotic.ro si https://premiilepentrumediucurat.ro/ si va intra in vigoare imediat dupa publicare. Participantilor le revine obligatia de a verifica site-urile sus mentionate pentru a fi la curent cu eventualele modificari si noutati, precum si pagina de Facebook a ECOTIC: Organizatia ECOTIC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1 la Regulamentul celei de-a noua editii a Concursului Premiilor Pentru Un Mediu Curat:

CONCURSUL PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT!

EDITIA XI

2019

FORMULAR DE INSCRIERE IN CONCURSUL PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Regulamentul poate fi accesat aici http://www.ecotic.ro/Regulamente-proiecte-ECOTIC

Precum si aici: https://premiilepentrumediucurat.ro/

(*) TOATE campurile sunt obligatorii

TIPUL DE PROIECT:

 • Categoria „Companii”
 • Categoria „Institutii de invatamanat”
 • Categoria „ONG”
 • Categoria „Instutitii publice”

DENUMIREA PROIECTULUI: _________________________________________________

SITE-UL PROIECTULUI: ___________________

PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: _______________________________

OBIECTIVELE PROIECTULUI (Maximum 1000 de caractere):

______________________________________________________________________________

DESCRIERE PROIECT (Maximum 3000 de caractere):

_____________________________________________________________________________

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI (Maximum 500 de caractere):

_____________________________________________________________________________

REZULTATE – IMPACT – REZULTATE MASURABILE (MAXIM 500 caractere): _______________________________________________________________________

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

_______________________________________________________________________

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT/DERULEAZA PROIECTUL: (*) ___________________________________________________________

DATELE DE CONTACT ALE ORGANIZATORULUI PROIECTULUI: (*)

ADRESA CORESPONDENTA: _________________

ORAS: ________________

PERSOANA DE CONTACT: ________________

EMAIL*: ________________

* Va rugam sa preferati sa furnizati o adresa de email generala a entitatii

TELEFON*: _______________

* Va rugam sa preferati sa furnizati un numar de telefon general al entitatii

WEBSITE:__________________

DENUMIRE PARTENERI :

____(completarea facuta cu cati parteneri au fost inclusi in proiect, intr-un singur camp)_____

 • Nu a fost cazul

Incarcarea a maxim 5 materiale formate din:

fotografii elocvente din timpul desfasurarii proiectului

pdf-uri cu prezentarea proiectului

 • Consimt pentru pastrarea datelor personale in baza de date a ASOCIATIEI ECOTIC pe o perioada de maxim .5 u scopul de a primi materiale informative pe tema protectiei mediului si invitatie de inscriere la concursul care se va desfasura in 2020
 • In caz contrar, materialele respective se sterg si nu vor fi luate in consideratie pentru evaluarea proiectului.
 • Sunt de acord cu utilizarea de către ECOTIC a imaginilor pentru promovarea rezultatelor Concursului pe site-ul ECOTIC sau pagina de Facebook a ECOTIC, pentru a fi incluse in materiale de prezentare a activitatii ECOTIC (tip retrospectiva si newsletter.)

Note

Titularul proiectului cedeaza ECOTIC, nelimitat ca mod de utilizare, in timp si spatiu, dreptul de utilizare a materialelor, fotografiilor etc. depuse in proiect, pentru ilustrarea Concursului si a oricaror alte activitati legate de protectia mediului.

Pentru pozele si filmuletele in care vor aparea persoane cu varsta peste 18 ani si/sau elevi si/sau minori , cei care pun la dispozitie acele materiale trebuie sa instiinteze si sa obtina in scris acordul persoanelor respective si/sau, dupa caz, acordul parintilor respectivilor elevi/minori ca fotografiile și filmuletele realizate în timpul activitatilor cuprinse in acest proiect să poată fi utilizate pentru materiale de comunicare și / sau pentru fi publicate online, pentru si in numele ECOTIC si specific pentru utilizarea imaginii persoanelor respective.

Absenta acestor acorduri pentru fiecare dintre persoanele care apar in imagini statice si/sau dinamice conduce la oprirea oricarei prelucrari a acestor materiale de catre Asociatia ECOTIC, stergerea lor, precum si eliminarea materialelor, evaluarea proiectului din concurs facandu-se fara acestea.