Formular GDPR participare Gala Premiilor Pentru Un Mediu Curat

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Regulamentul 2016/679/UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date ("GDPR") este aplicat de toate statele Uniunii Europene, inclusiv în România, începând din 25 mai 2018. Pentru a asigura deplina respectare a opțiunii dvs., vă rugăm să bifați mai jos pentru ce alegeți să vă oferiți consimțământul:

Sunt de acord cu utilizarea de către ECOTIC a postarilor (cu poze si/sau video) pentru promovarea evenimentului “Gala Premiilor pentru un Mediu Curat” pe pagina de Instagram „Organizatia ECOTIC”, pagina de Facebook a ECOTIC și website-ul www.ecotic.ro, cât și www.premiilepentrumediucurat.ro si pastrarea acestora pe retelele de socializare pe o perioada de maximum 5 ani. De asemenea, pot fi incluse si in materiale de prezentare a activitatii ECOTIC (tip retrospectiva si newsletter).

(Obligatoriu)

Mentionam ca daca nu ne furnizati aceste date pe formular, ne va fi imposibil sa dam curs optiunii dvs.

Informatii suplimentare


Dacă nu doriți să ne oferiți consimțământul pentru scopul menționat, acest fapt nu va avea consecințe asupra participării dvs la eveniment, ci pur și simplu nu vă vom păstra imaginile realizate pe parcursul evenimentului. Nu vom transmite datele dvs. pentru care vă oferiți consimțământul prin acest mesaj nici în străinătate, nici către terți și acestea nu vor face obiectul vreunei prelucrări de tipul proces decizional automatizat, inclusiv profilare. Perioada pentru care păstrăm datele dvs. este 5 ani. Drepturile dvs. cu privire la datele dvs. personale sunt cele reglementate în Regulamentul General privind Protecția Datelor 679/2016: dreptul de acces la date, de a cere rectificarea sau ștergerea datelor sau restricționarea prelucrării acestora, de a obiecta la prelucrare, inclusiv pentru scopuri de marketing direct, de vă retrage consimțământul pentru oricare dintre scopurile pentru care v-ați acordat consimțământul, precum și dreptul la portabilitatea datelor. De asemenea, vă puteți adresa cu o plângere către Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, Email: anspdcp@dataprotection.ro. Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor personale în cadrul ECOTIC, vă rugăm să citiți Politica noastră în acest sens.

DD slash MM slash YYYY