GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Caietele folosite salveaza copacii

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2017 | Instituții de învățământ
SITE WEB: https://colegiulauto.wordpress.com/2017/11/13/proiect-ecologic-caietele-folosite-salveaza-copacii/
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 15septembrie 2017-15noembrie 2017

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Cultivarea unor atitudini ecologice si civilizate în rândul elevilor.<br /> Conștientizarea cadrelor didactice privind educarea elevilor pentru protecția mediului într-un mod cât se poate de original și creativ.<br /> Promovarea capacităților creatoare ale elevilor prin organizarea de actiuni de reciclare hartiei<br /> Conștientizarea efectelor benefice ale reciclarii hartie.<br /> Cresterea respectului pentru mentinerea spatilui verde si al padurilor<br /> Stimularea spiritului de colaborare, dar şi de competiţie.<br /> Reciclarea, reutilizarea creatoare a deșeurilor pentru realizarea unor produse care să înfrumusețeze mediul educațional familial sau stradal cu obiecte unicat.<br /> Constinetizarea elevilor privind folosirea excesiva a hartiei.<br /> Îmbunătăţirea relaţiilor de colaborare între toţi factorii implicaţi în actul educaţional.<br /> Popularizarea activităţilor din cadrul proiectului la nivel local, naţional.

DESCRIERE PROIECT:

Justificarea proiectului<br /> Colegiul Auto Traian Vuia a plecat de la problemele mondiale si anume: poluarea excesiva, efectele nocive ale poluarii, slaba conștientizare în rândul tinerilor a importanței protejarii mediului, slaba implicarea in reciclarea desurilor. <br /> Cauza care a dus la realizarea proiectului a fost interesul scăzut în promovarea protejarii mediului în oferta educațională nonformală a organizațiilor de tineret din Județul Gorj si<br /> slaba cooperare în domeniul promovării educației pentru mediu in scoli.<br /> Lipsa unor materiale, broșuri cu reguli de bază, legislație de mediu sau panouri publicitare de atenționare privind protejarea mediului si sortarea desurilor menajere in pubele separate.<br /> Lipsa unor panouri publicitare cu firmele care colecteaza deseurile reciclabile. Lipsa informatiilor privind posibilitatea remunerarii deseurilor reciclabile. <br /> Implicarea scăzută la nivelul educației ecologice în cadrul programei școlare.<br /> lipsa proiectelor de educație ecologică, informare și conștientizare cu privire utilizarea materialelor reciclabile<br /> Proiectul contribuie la diminuarea problemei prin: <br /> -urmărirea dezvoltării de atitudini pozitive fata de reciclare<br /> -utilizarea unor metode și instrumente de educație experimențială, prin stimularea participării active a tinerilor la colectarea selectivă și importanța protejării mediului înconjurător<br /> - Constientizarea elevilor asupra faptului ca pot obtine profituri din reciclarea materialelor.<br /> - reducerea pana la diminuare a atitudinii negativă a multor tineri fata de spatile verzi ceea ce duce la creșterea poluării spațiilor publice verzi și a celor din proximitatea râului Jiu si a parcurilor aferente raurilor care strabat judetul. <br /> Obiectivele specifice proiectului sunt:<br /> -Realizarea unei campanii privind protejarea mediului aer, apă, sol în perioada 15 septembrie – 1 octombrie<br /> -1octombrie- 15 octombrie realizarea de expozitii din materiale reciclate<br /> -15 octombrie- 5noiembrie realizarea unei campanii de colectare material reciclabil (hârtie)<br /> - 5noiembrie-15 noiembrie diseminarea la nivel national a campaniei<br /> La proiect vor participa:<br /> -Elevi cu vârsta cuprinsă între 15 si 18 de ani, interesați de natură, ecologie, voluntariat. <br /> -profesori coordonatori de activitate<br /> -colaboratori, firme de colectarea deseurilor reciclabile<br /> Beneficiul pe termen lung constă în faptul că elevii vor fi mai interesaţi de aspectele de ecologice si de beneficiile reciclarii materialelor<br /> Beneficiarii indirecti vor fi elevii neparticipanti care au posibilitatea urmarii realizarilor participantilor prin expozitii. <br /> Echipa de proiect:<br /> Baltaretu Cerasela- coordonator<br /> Totan Luminita- mambru<br /> Zalog Cristina- membru<br /> Nagara Maria- membru<br /> Dragulescu Maria-membru-coordonator Scoala Gimnaziala nr7<br /> Danaricu Alina- director<br /> Oprea Rodica- dir adjunct

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Grupul țintă<br /> Concursul se adresează tuturor elevilor de liceu din clasele a VIII-XIII precum și cadrelor didactice îndrumătoare.<br /> – 40 elevi ai claselor IX-XII<br /> – 5 profesori<br /> – ONG de colectarea deseurilor de hartie<br /> – 30 elevi de gimnaziu<br />

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

- Colectarea a 5 tone de hartie<br /> - Realizarea unei expozitii realizate din deseuri<br /> - Realizarea unor relaţii de colaborare între scoli si firmele specializate in colectare deseurilor<br /> - Popularizarea activităţilor la nivel local, naţional astfel incat si alte scoli sa urmeze exemplu<br /> Impactul se va reflecta in<br /> - Promovarea printre elevi a bunei practici în domeniul ecologic,<br /> – adoptarea unui stil de viață responsabil față de natură și față de ceilalți;

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Actiuni de voluntariat din partea profesorilor, elevilor, parintilor, ONG care a contribuit la transportul deseurilor de hartie

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Baltaretu Cerasela