GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

WOLFLIFE – Implementarea celor mai bune practici pentru conservarea in-situ a speciei Canis lupus la nivelul Carpatilor Orientali – FOCȘANI

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2016 | ONG-uri
SITE WEB: www.wolflife.eu
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 01.07.2014 - 30.04.2018

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

1.Îmbunătățirea managementului speciei, prin documentarea, fundamentarea și realizarea participativă a planului de acțiune pentru lup la nivel național.<br /> 2.Implementarea demonstrativă a soluțiilor preventive de gestionare a conflictelor om-lup prin transferul de bune practici spre grupurile de factori interesați.<br /> 3. Prevenirea declinului populației de lup prin reducerea mortalității, limitarea competiției cu alte specii, limitarea braconajului și promovarea conectivității habitatelor și a ariilor naturale protejate.<br /> 4.Transferul către instituțiile, organizațiile și persoanele implicate în managementul lupului a celor mai bune practici necesare pentru asigurarea unei conviețuiri pașnice și a unui echilibru între necesitățile de conservare a lupului și cele ce țin de dezvoltarea durabilă a comunităților locale.<br /> 5.Schimbarea percepției și a atitudinii față de lup prin intermediul unei campanii de conștientizare.

DESCRIERE PROIECT:

WOLFLIFE este primul proiect de conservare din România dedicat exclusiv lupului care primeste finanțare de la Comisia Europeană prin programul Life+ „Natură și biodiversitate”.<br /> WOLFLIFE are ca scop implementarea celor mai bune practici pentru conservarea în mediul natural a speciei lup (Canis lupus), menţinerea unei populaţii sănătoase și viabile de lupi în Munţii Carpaţi, dar si promovarea unei mai bune coexistențe om-lup.<br /> Întins pe o perioadă de patru ani, proiectul va fi derulat de Agenţia pentru Protecţia Mediului Vrancea, în parteneriat cu ACDB (Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice), Agenția pentru Protecția Mediului Harghita și Agenția pentru Protecția Mediului Covasna. Zona vizată de proiect constă în partea centrală şi de sud a Carpaţilor Orientali, care cuprinde 18 situri din reţeaua Natura 2000, de pe arealul a șașe județe: Vrancea, Covasna, Harghita, Bacău, Neamț și Mureș.

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Membrii comunității locale – cei 1,2 milioane de locuitori din mediul rural al judeţelor unde este implementat<br /> proiectul WOLFLIFE (Vrancea, Harghita, Covasna, Mureş, Bacău şi Neamţ).<br /> Gestionari fonduri management cinegetic şi vânători din arealul proiectului – aceştia fiind principalii responsabili cu managementul lupului.<br /> Administratorii/custozii celor 18 situri Natura 2000 din zona vizată de proiect, instituțiile de învățământ, ONG-uri de mediu.

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

Film documentar și monografie dedicată lupilor din România,toolkit educațional-schimbarea atitudinii față de lup<br /> O bază de date pt distribuția zonelor de risc pt fermieri și autorități <br /> Planul Național de Acțiune pentru Managementul populației de lupi din România<br /> Reducerea numărului de câini sălbatici prin campanii de sterilizare sub nivelul la care pot afecta semnificativ populația de lupi<br /> Înființare canisă câini de pază tradiționali în sprijinul fermelor cu pagube

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Bugetul total: 942.902 Euro<br /> Finanțarea din partea UE: 707.175 Euro

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Asociația pentru Conservarea Diversității Biologice (ACDB)