GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

VIAȚĂ PENTRU COPACI

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2017 | Instituții de învățământ
SITE WEB: www.ltgm.ro
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 2010-2020

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

• Promovarea dorinței de a aborda un stil de viață compatibil cu utilizarea adecvată și responsabilă a resurselor;<br /> • Dezvoltarea capacității de apreciere a frumosului și stimularea preocupării față de problemele de atitudine și pentru protejarea mediului;<br /> • Creșterea interesului elevilor pentru importanța însușirii unor norme care să prevină degradarea mediului înconjurător;<br /> • Formarea la elevi a unor convingeri și comportamente îndreptate pentru păstrarea nealterată a biosferei;<br /> • Atragerea de fonduri financiare extrabugetare și investirea acestora în amenajarea instituției de învățământ.<br />

DESCRIERE PROIECT:

Organizarea campaniei informative și educative de recuperare a hârtiei și stimularea acțiunii de sortare, colectare a deșeurilor.<br /> Evaluarea costurilor acțiunilor de protejare a mediului și identificarea resurselor de suportare a acestora. (depistarea unui sponsor local care să suporte cheltuielile de transport al materialelor reciclabile la firma colectoare din București).<br /> Recuperarea materialelor refolosibile și transportul acestora la firma colectoare Cami Comexim S.R.L., Sos. de centura, Nr. 3H, București.<br /> Gestionarea eficientă a resurselor financiare obținute, prin acțiuni de plantare de puieți în curtea liceului, editarea unor materiale suport pentru tineri cu tematică de protecție a mediului și în special pentru reciclarea deșeurilor, amplasarea unor panouri în locuri publice (parcuri, instituții, stadioane) cu conținut educativ și informativ privind importanța acțiunii de reciclare a hârtiei.<br /> Elaborarea de programe pe termen lung referitoare la viitoarele acțiuni de reciclare în care să implicăm și comunitatea locală.<br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Proiectul se adresează elevilor, profesorilor, personalului didactic auxiliar și personalului nedidactic al liceului(peste 1000 persoane). c

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

Conștientizarea grupului țintă despre pericolele schimbărilor climatice ca urmare a defrișărilor masive și despre necesitatea diminuării tăierii arborilor, acești ”plămâni verzi” ai Pământului cărora li se datorează stabilitatea și calitatea vieții oamenilor, prin diferite metode simple de economisire a energiei. <br /> <br /> S-au întreprins acțiuni de înfrumusețare a școlii și a spațiului din jurul ei (plantare de copăcei, achiziționare de ghivece cu flori). <br /> <br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Proiectul nu necesită costuri suplimentare.<br /> Toate activitățile se desfășoară prin voluntariat.<br /> Transportul este sponsorizat de o firmă locală.

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

COLEGIUL NAȚIONAL GRIGORE MOISIL, URZICENI,JUD.IALOMIȚA