GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Cenereviștii ecologiști

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2019 | Instituții de învățământ
SITE WEB: cnrv.ro
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: sep. 2018 - sep. 2019

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

• Dezvoltarea interesului şi a responsabilităţii pentru menţinerea unui mediu natural echilibrat, propice vieţii;<br /> • Dezvoltarea comportamentelor favorabile ameliorării relaţiilor dintre om şi mediul înconjurător;<br /> • Dezvoltarea practică a unor atitudini pozitive faţă de mediu;<br /> • Creşterea sensibilităţii faţă de mediu;<br /> • Stimularea motivaţiei de a participa la acţiuni de menţinere a calităţii în spațiul verde al şcolii; <br /> • Dezvoltarea capacităţii de comunicare, de lucru în echipă, de a răspunde la situaţii noi şi complexe de cunoaştere.<br />

DESCRIERE PROIECT:

”Cenereviștii ecologiști” și-au propus să devină un exemplu pentru comunitatea locală prin acțiunile derulate pe parcursul ultimului an școlar. Mulți dintre participanți aveau deja experiența unor acțiuni ecologice la nivel planetar (”Lets do it!”, ”Earth Hour”), național (”Tășuleasa social”) sau local (”Pentru un oraș mai curat” ș.a.). În acest an școlar și-au propus să diversifice gama de activități adăugând și proiecte de sensibilizare a opiniei publice prin intermediul artei grafice, mass-mediei, resurselor online ș.a. Un capitol aparte l-au jucat și acțiunile în care au fost implicați părinții. De ex., selectarea deșeurilor încă din apartament nu este un fapt de la sine înțeles în orașul nostru, iar elevii au preluat misiunea de a-și educa părinții în acest sens. La aceste ascțiuni s-au adăugat și ”clasicele” împăduriri împreună cu Ocolul Silvic Roman, acțiunile de ecologizare cu MTB Roman, reciclarea bateriilor împreună cu ”Flanco” Roman, a aparatelor electrocasnice de mici dimensiuni în parteneriat cu ”Rorec” ș.a. În plus, în liceu au fost amplasate containere pentru selectarea diferențiată a bateriilor, becurilor și a aparatelor electrocasnice.

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Beneficiarii direcți ai proiectului au fost cei 1490 de elevi romanvodiști, iar beneficiarii indirecți au fost părinții, profesorii, comunitatea locală.

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

Plantarea a 50 de copaci; activități peisagistice; colectarea a peste 1000 de baterii uzate;realizarea de flyere, postere ș.a.;organizarea a 4 sesiuni de dezbatere;organizarea de 5 acțiuni de ecologizare;apariții în mass-media locală;eveniment artistic dedicat temelor ecologice cu participarea prichindeilor romanvodiști: cântece, dansuri, expoziție, prezentare de modă cu materiale reciclabile ș.a.; 3 conferințe dedicate stilului de viață sănătos;realizarea de ornamente din materiale reciclabile.

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Contribuție financiară: nu a fost cazul datorită parteneriatelor încheiate.<br /> Contribuție non-financiară: resursele materiale ale CNRV (săli de clasă, videoproiectoare, calculatoare, imprimante ș.a.)

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

COLEGIUL NATIONAL ROMAN-VODĂ