GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Conservarea transfrontalieră a specii lor de Phalacrocorax pygmaeus şi Aythya nyroca în situri cheie din România şi Bulgaria

SITE WEB:
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI:

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

DESCRIERE PROIECT:

1. TIPUL DE PROIECT: Categoria „Instutitii publice”<br /> <br /> 2. DENUMIREA PROIECTULUI Conservarea transfrontalieră a specii lor de Phalacrocorax pygmaeus şi Aythya nyroca în situri cheie din România şi Bulgaria<br /> <br /> 3. SITE-UL PROIECTULUI http://www.green-borders.eu/<br /> <br /> 4. PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI Intre 01.01.2009-30.06.2013 a avut loc implementarea, urmatorii 5 ani fiind dedicati urmatoarei etape, aceea de urmarire a proiectului.<br /> <br /> 5. OBIECTIVELE PROIECTULUI (Maximum 1000 de caractere) Asigurarea condiţiilor pentru obţinerea unei stări favorabile de conservare pentru Phalacorocrax pygamaeus şi Aythya nyroca în România şi Bulgaria este principalul obiectiv al proiectului şi va include:<br /> <br /> • Coordonarea eforturilor de conservare pentru aceste 2 specii prin îmbunătăţirea managementului transfrontalieră al siturilor Natura 2000 din lungul Dunării Inferioare<br /> <br /> • Creşterea gradului de cunoaştere al stakeholderilor din ambele ţări privind statutul şi nevoile ecologice ale speciilor. Eliminarea perturbărilor şi îmbunătăţirea condiţiilor de înmulţire şi hrănire din siturile cheie prin implementarea celor mai bune practici de management al pescăriilor, stufului şi pădurilor şi prin îmbunătăţirea statutului ecologic al zonelor umede folosite ca situri de reproducere şi hrănire.<br /> <br /> 6. DESCRIERE PROIECT (Maximum 3000 de caractere) Statutul favorabil de conservare al acestor două specii va fi asigurat prin implementarea măsurilor de management naţionale şi transfrontaliere în siturile Natura 2000 şi prin asigurarea pe termen lung a acestui gen de măsuri prin Planurile de Acţiune Naţionale. Va fi desemnată o zonă protejată transfrontalieră pentru a demonstra eficienţa unei astfel de măsuri şi pentru a servi ca exemplu pentru alte zone similare. Implementarea celor mai bune practici de management în pescăriile care sunt situate în siturile Natura 2000, vor permite testarea, adaptarea şi demonstrarea acestor practici, iar rezultatele vor ajuta la reanalizarea măsurilor compensatorii în beneficiul oamenilor şi naturii. Informarea publicului asupra necesităţilor de conservare ale acestor 2 specii, importanţa reţelei Natura 2000 şi oportunităţile pentru dezvoltarea durabilă în aceste zone va fi realizată prin seminarii, workshopuri, evenimente publice, diseminarea materialelor informative. Capacitatea pentru organizarea unui ecoturism controlat va fi îmbunătăţită prin construirea unei infrastructuri de vizitare în 2 situri. În siturile cheie, habitatul de reproducere al Phalacorocrax pygamaeus va fi îmbunătăţit prin crearea unor condiţii necesare expansiunii coloniilor (plantarea de sălcii), iar pentru habitatul Aythya nyroca . se va asigura un management adecvat al stufului. Aceste acţiuni vor implica consultaţii cu comunităţile locale. Eliminarea deranjului păsărilor va fi asigurat prin instalarea unor panouri de avertizare in zonele de cuibărire şi hrănire şi prin implementarea unor măsuri de conduită umană în aceste zone. Cum ambele specii sunt dependente de ecosistemele de apă dulce pentru hrănire şi cum acest fapt generează conflicte cu proprietarii de pescării, se vor crea noi zone pentru hrănire prin îmbunătăţirea conectivităţii zonelor umede şi se vor asigura suprafeţe cu ape puţin adânci. Se vor organiza seminarii pentru vânători şi pescari pentru a elimina mortalitatea acestor 2 specii provenită din neînţelegerea nevoilor ecologice şi a lipsei managementului. O problemă majoră identificată în lungul Dunării Inferioare este depozitarea deşeurilor în apropierea zonelor umede. Acest fapt duce la afectarea calităţii apei şi la apariţia eutrofizării; aşadar este nevoie de colectarea deşeurilor din siturile de interes. Acelaşi efect este produs de folosirea în exces a fertilizatorilor în pescăriile intensive. Proprietarii pescăriilor vor fi informaţi asupra celor mai bune practici de management pentru pescăriile extensive. Un program complex de monitorizare al populaţiilor acestor 2 specii va oferi informaţii despre efectele măsurilor de conservare înainte şi după implementarea proiectului.<br /> <br /> 7. GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI (Maximum 500 de caractere): Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice Comunele al căror teritoriu administrativ se suprapune cu areale cu potențial de reconstrucție ecologică proprietarii de terenurie<br /> <br /> 8. REZULTATE – IMPACT – REZULTATE MASURABILE (MAXIM 500 caractere) Ca un rezultat direct al implementării activităţilor proiectului, populaţiile reproducătoare ale Phalacorocrax pygamaeus. şi Aythya nyroca vor fi menţinute in lungul Dunării Inferioare la 1590 perechi reproducătoare şi respectiv 400 de perechi in România şi la 770 perechi reproducătoare şi respectiv 155 perechi în Bulgaria. Zonele de reproducere şi hrănire al celor 2 specii vor fi crescute cu cel puţin 1200ha în România şi Bulgaria. Desemnarea ariei protejate transfrontaliere cu o suprafaţă<br /> <br /> PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT/DERULEAZA PROIECTUL: (*) Asociația WWF Programul Dunăre Carpați România (WWF RO) Website<br /> <br /> http://apmot.anpm.ro/<br /> <br /> DENUMIRE PARTENERI Agenţiile pentru protecţia mediului Olt si Teleorman, Parcul Natural Persina din Bulgaria, Societatea Ornitologică Română, WWF Bg, sc Mediator Trans srl

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL: