GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Eco-Nonformal

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2019 | Instituții de învățământ
SITE WEB: www.autobaiasprie.ro
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: aprilie-septembrie 2019

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

1. Amenajarea cu spațiu verde a curții Colegiului de Transporturi Auto prin plantarea a 50 arbuști ornamentali și a 50 de sortimente de flori;<br /> 2. Implicarea unui număr de 270 de elevi (clasele a V a- a XII a) și minim 50 de părinți în activitățile de amenajare a spațiului verde în curtea liceului lor;<br /> 3. Dezvoltarea unei atitudini pro-active în ceea ce privește protejarea mediului înconjurător în rândul celor 270 de elevi prin activități lunare, non-formale, de educație ecologică în perioada aprilie-august 2019.<br /> 4. Dezvoltarea unui parteneriat durabil ONG- școală –comunitate în ceea ce privește protejarea mediului înconjurător prin implicarea voluntară a minim 30 voluntari din cadrul partenerilor proiectului.<br /> Informarea comunităţii locale cu privire la scopul și obiectivele proiectului prin comunicat de presă, anunț pe site-ul școlii şi al partnerilor, afișe, call-to-action pentru voluntarii tineri.

DESCRIERE PROIECT:

Colegiul Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie in parteneriat cu ASOCIAŢIA PĂRINŢILOR DIN BAIA SPRIE, Primaria Baia Sprie si Clubul Green Impact Baia Sprie au implementat proiectul “Eco-Nonformal” în perioada aprilie - septembrie 2019.<br /> De-a lungul vacanţei de vară un număr semnificativ de elevi, tineri voluntari, părinţi, cadre didactice şi personalul administrativ al şcolii au lucrat împreună pentru amenajarea terenului, crearea aleilor din piatră şi a rondourilor de flori, amplasarea băncuţelor din lemn, plantarea arbuştilor, a platanilor şi a florilor. Rezultatul este un spaţiu multifuncţional, plăcut şi relaxant care poate fi folosit de către toţi membri comunităţii din Baia Sprie.Etapele proiectului au fost:<br /> - achiziționarea materialele necesare amenajării terenului: pământ vegetal, nisip, dale de piatră pentru alei, băncuţe, vopsele ecologice, arbuști ornamentali, răsaduri de flori, sămânță de gazon. Utilajele şi uneltele necesare pregătirii terenului au fost puse la dispoziţie de către Serviciul Public din Primăria Baia Sprie şi de către voluntari adulţi. <br /> 2. pregătirea terenului, nivelarea şi împărţirea pe rondouri a fost realizata de către voluntarii adulţi şi liceeni cu ajutorul utilajelor şi uneltelor puse la dispoziţie de către Serviciul Public din cadrul Primăriei. Fiecare clasă a fost implicată în vopsirea băncuţelor, amenajarea rondourilor de flori, plantarea arbuştilor şi a florilor. Aceste activități s-au desfășurat sub îndrumarea cadrelor didactice şi a voluntarilor din Clubul Green Impact Baia Sprie.<br /> Elevii sunt responsabili cu îngrijirea arbusților și a florilor plantate. Au participat 270 de elevi şi 50 de persoane adulte - cadre didactice și părinți. <br /> Pregătirea terenului, nivelarea şi împărţirea pe rondouri se va face de către voluntarii adulţi şi liceeni cu ajutorul utilajelor şi uneltelor puse la dispoziţie de către Serviciul Public din cadrul Primăriei. Fiecare clasă va fi implicată în vopsirea băncuţelor, amenajarea rondourilor de flori, plantarea arbuştilor şi a florilor. Aceste activități se vor desfășura sub îndrumarea cadrelor didactice şi a voluntarilor din Clubul Green Impact Baia Sprie.<br /> Elevii vor fi responsabili cu îngrijirea arbusților și a florilor plantate. Vor participa 270 de elevi şi 50 de persoane adulte - cadre didactice și părinți.<br /> Elevii din fiecare clasă au participat la câte o activitate lunară de educație ecologică. Activitățile au fost adaptate fiecărui nivel de studiu. <br /> Fiecare etapă a amenajării curţii va fi documentată cu poze şi promovată de către tinerii voluntari pe pagina de facebebook si site-ul colegiului. De asemenea am organizat un eveniment de final de proiect în noul spaţiu amenajat. Participanții au fost elevii, tinerii voluntari, cadrele didactice, părinții, reprezentanții partnerilor și presa.<br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Grupului ţintă al proiectului este format din 270 elevi din ciclul gimnazial şi liceal al Colegiul Tehnic de Transportui Auto Baia Sprie precum și minim 50 de părinți. Aceștia vor fi implicați efectiv în amenajarea curții. <br /> Alți participanți voluntari sunt 10 cadre didactice, precum și 20 voluntari din partea aplicantului și a partenerilor.<br /> <br />

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

Prin implementarea proiectului ECO-NONFORMAL am amenajat cu spațiu verde curtea din cadrul Colegiului Tehnic de Transporturi Auto Baia Sprie şi am promovat atitudini eco-conştiente şi activități de educație ecologică în rândul elevilor, a tinerilor voluntari, a părinţilor acestora și a altor membri ai comunității.<br /> După amenajarea terenului, crearea aleilor şi a rondourilor au fost plantaţi 50 arbuști ornamentali, respectiv tuia şi 3 platani, precum și 50 de flori.<br /> <br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Contributia non-financiara prin activitati de voluntariat a fost de 2500 de lei.

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Colegiul Tehnic de Transporturi Auto