GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Gânduri pentru un Viitor Verde

SITE WEB:
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: octombrie 2017-iunie 2018

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

O1:Formarea unei atitudini pozitive față de mediu, prin stimularea interesului pentru păstrarea unui mediu curat și echilibrat;<br /> O2:Valorificarea experienței dobândite în cadrul disciplinelor de învățământ,în legătură cu protejarea mediului;<br /> O3:Creșterea gradului de conștientizare a importanței activităților de colectare selectivă și ecologizare,atât în rândul elevilor, cât și a părinților și membrilor comunității locale;<br /> O4:Mobilizarea întregului grup țintă în acțiuni de amenajare a spațiilor comunitare, de colectare selectivă la domiciliu și de ecologizare a zonelor comunei;<br /> O5:Efectuarea unor vizite care să identifice etapele reciclării și drumul deșeurilor;<br /> O6:Promovarea activităților din cadrul proiectului în mass-media, rețele de socializare, pentru a iniția acest comportament și în rândul altor instituții de învățământ;<br /> O7:Încheierea unor contracte de parteneriat cu firme de colectare a deșeurilor/ambalajelor

DESCRIERE PROIECT:

Proiectul ,,Gânduri pentru un viitor verde” s-a desfășurat în școala noastră pe parcursul unui întreg an școlar, nu ca o competiție școlară, ci ca o invitație adresată în primul rând cadrelor didactice din școală, care să mobilizeze elevii și părinții acestora într-o cursă pentru un Viitor Verde.<br /> Au răspuns pentru început acestei inițiative un număr de 15 profesori și învățători, urmând ca până la finalul proiectului să fie antrenat un procentaj de peste 95% din totalul elevilor, părinților și profesorilor, la care s-au mai adăugat membri ai comunității locale, ba chiar și autorițățile locale.<br /> ,,Gânduri pentru un Viitor Verde” a pornit de la simpla idee de a face ceva pentru comunitatea în care trăim, de a exersa toate competențele dobândite de elevi în cadrul disciplinelor studiate, de a schimba mentalitatea localnicilor în legătură cu acțiunile lor asupra mediului înconjurător și, totodată de a continua antrenarea elevilor în competiții ecologice care au fost desfășurate cu succes și în anii școlari anteriori.<br /> Proiectul a debutat prin întocmirea unui calendar de acțiuni ce urmau a fi desfășurate de grupul țintă, începând cu sesiunile de formare, continuând cu acțiuni de colectare, ecologizare sau reutilizare creativă, ca la final să fie predate toate deșeurile și ambalajele colectorilor locali, respectiv să fie amenajate spații verzi în parcuri, curtea școlii și a grădiniței, Centrului Turistic și pădurea din apropierea comunei.<br /> Acțiunea care a adus cea mai mare implicare din partea tuturor participanților a fost ,,Activități creative”, unde elevii au organizat pe clase, diferite acțiuni: vizite de informare la Groapa Ecologică Doba, la Uzina de apă, activitate de informare la Casa Verde Satu Mare, marș în comunitate, dezbateri, proiectări de filme și expoziții de lucrări realizate din materiale reciclabile.<br /> Întreaga implicare a fost una de succes, rezultatele proiectului fiind publicate pe rețelele de socializare, în presa locală, iar continuitatea lui este demonstrată de participanți prin atitudinea de eco-responsabilitate de care dau dovadă în comunitate.

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

247 elevi inscrisi<br /> 15 cadre didactice<br /> părinții elevilor<br /> membri ai comunității locale

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

235 elevi, 17 cadre didactice, 212 părinți implicați activ<br /> hârtie/ carton- peste 10 tone<br /> sticlă- peste 8 tone<br /> plastic- peste 1 tonă<br /> doze aluminiu- peste 300 kg<br /> DEEE-uri - peste 1 tonă<br /> baterii/acumulatori- aprox.200 kg<br /> expoziții amenajate pe holul școlii<br /> 100 puieți de cer plantați în pădurea comunei<br /> 76 răsaduri de flori plantate(trandafiri, crini, petunii)<br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Școala Gimnazială Doba-consumabile<br /> Ocolul Silvic- 100 puieți <br /> Primăria Doba - răsaduri de flori<br /> părinți- echipamente pentru acțiunile de ecologizare(saci, mănuși, etc)<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Școala Gimnazială Doba