GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Hârtia reciclată, hârtia plantabilă

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2017 | Instituții de învățământ
SITE WEB: http://greenlife-com4.webnode.ro/
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 01.10.2016 - 01.06.2020

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

- creșterea calității vieții prin crearea unui mediu mai curat pentru noi și generațiile viitoare<br /> - reducerea risipei de hârtie prin informarea și responsabilizarea elevilor în vederea adoptării unui comportament ecologic <br /> - conservarea resursele naturale și reducerea emisiilor nocive <br /> - realizarea unor produse finite din hârtia reciclată, utilizabile<br /> - realizarea de carduri cu semințe din hârtia plantabilă și folosirea lor în fiecare primăvară la înfrumusețarea curții școlii<br /> - dezvoltarea comunicării şi a cooperării între elevi în scopul realizării colectării selective a hârtiei.<br />

DESCRIERE PROIECT:

După o prealabilă informare a elevilor despre risipa de hârtie din fiecare clasă și posibilitățile de refolosire a acesteia, în octombrie 2016 am demarat acest proiect. Am realizat într-o primă fază, cu clasele de gimnaziu (clasa a VI a și a VII a), în laboratorul de chimie al colegiului, obținerea hârtiei reciclate și respectiv a hîrtiei plantabile. Concret o parte din hârtia colectată din coșurile de gunoi ale școlii a fost transformată manual în altă hârtie. Din aceasta au fost confecționate, sub îndrumarea d-nei profesoare de arte vizuale, tot felul de produse utile(suporturi de creioane pentru birou, semne de carte, flori, punguțe, felicitări). Totodată am realizat și hârtia plantabilă care defapt este o hârtie reciclată în care au fost încorporate tot felul de semințe de flori și din care au fost obținute carduri cu semințe. Prin descompunere hârtia se transformă într-un substrat biologic numai bun pentru a asigura substanțele nutritive necesare creșterii plantelor. Astfel am vrut să arătăm că hârtia aruncată iresponsabil la coș poate prinde viață.<br /> Am realizat un acord de parteneriat cu firma S.C.„ECO TOP RECYCLING” SRL Bacău pentru acţiuni de colectare selectivă a deșeurilor de hârtie din fiecare clasă. Banii obținuți din vânzarea deșeurilor vor fi utilizaţi pentru:<br /> - desfăşurarea în continuare a acestui proiect<br /> - îmbunătăţirea dotării laboratorului de chimie și biologie al şcolii<br /> - participarea la diverse concursuri cu profesorii coordonatori. <br /> Alte activități pe care ne propunem să le realizăm în cadrul proiectului sunt:<br /> - organizarea de sesiuni de formare şi informare a elevilor despre necesitatea utilizării raţionale a resurselor planetei și de găsire a soluţiilor alternative<br /> - desfăşurarea a trei acţiuni de ecologizare a curţii şcolii<br /> - răspândirea de fluturaşi cu mobilizarea elevilor la diferite acțiuni de ecologizare<br /> - organizarea unei expoziţii de postere şi fotografii realizată pe tema necesităţii protejării mediului înconjurător și a consecinţelor poluării asupra mediului și a sănătăţii noastre.<br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Elevii claselor a V-XII a din Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu” Bacău și 60 de profesori(diriginți).

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

Proiectul a început cu echipa formată din elevii claselor a VI a și a VII a care a realizat diferite obiecte din hârtia reciclată și hârtia plantabilă. Cardurile din hârtia plantabilă au fost testate cu succes de elevi în laborator, prin plantarea lor direct în ghivece.

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Liceul a asigurat baza logistică necesară derulării proiectului. Bazându-ne în special pe colaborarea cu firma ce asigură transportul deșeurile de hârtie recuperate din școală, ne propunem să adunăm cât mai multă hârtie în scopul protejării mediului cât și pentru dotarea laboratoarelor.

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu”Bacău