GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

„IA ŞI green bag, creează şi responsabilizează pentru eco-ul naturii!”

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2017 | Instituții de învățământ
SITE WEB: https://goo.gl/forms/wHj7QJ1LvoWue1gh1, https://www.facebook.com/Cercul-Prelucrari-Mase-Plastice-808454336008762/notifications/
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 26-29 OCTOMBRIE 2017

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Transpunerea în practică a cunoştinţelor teoretice despre managementul deseurilor, protecţia mediului prin activităţi tehnico-aplicative şi creative.<br /> Formarea şi dezvoltarea unei gândiri logice, a abilităţilor de analiză şi sinteză precum si de relaţionare între tineri, a lucrului în echipă.<br /> Construierea la elevi a unui mod de gândire care să permită relaţionarea corectă, obiectivă a individului şi societăţii cu mediul înconjurător, promovarea de bune practivi, a unei conştiinţe eco, combative faţă de cei indolenţi la problemele de mediu.,<br /> Stabilirea celor mai eficiente metode de dezvoltare prin activităţi extraşcolare a educaţiei permanente.<br />

DESCRIERE PROIECT:

Activităţile proiectului cuprind 5 secţiuni de concurs: 1. proiecte de mediu; 2. expozitie-concurs de sacose , obiecte şi insigne din materiale reciclabile cu mesaj eco; 3. postere, desene; 4.parada costumelor din materiale reciclabile pentru animale de companie; 5. 5 parada costumelor din materiale reciclabile pentru elevi şi prescolari. un simpozion pentru cadrele didactice cu tema_<br /> Un simpozion adresat cu tema "Șapte miliarde de vise, o singură planetă: consumă circular!", având ca invitați nume de marcă în domeniul managementului mediului, al climatologiei. Cu acest prilej ne-am bucurat de transmiterea unei lecţii de catre profesorul Lewandowski, Head of Marine and Polar Research Department at the Institute of Geophysics PAS in Varsovia. În partea a II-a unele cadre au prezentat activități și proiecte care le-au desfășurat de curând, idei ce vor fi publicate într-un volum cu ISSN.<br /> Au participt 545 de elevi si prescolari din învăţământul formal, nonformal şi 150 cadre didactice din mediul educațional preuniversitar din Romînia şi din 6 ţări: Italia, Turcia, Serbia, Lituania, Macedonia, Bulgaria.<br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

prescolari, elevi din mediul preuniversitar, tineri si comunitatea locală

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

100 de exemplare sacosă textilă cu mesajul Șapte miliarde de vise, o singură planetă: consumă circular!"<br /> Un număr al calendarului anual realizat cu imagini din concurs.<br /> Un CD cu ISSN conţinând materiale ale cadrelor didactice participante la simpozionul international cu <br /> 100 Tricouri personalizate cu sigla concursului <br /> Tricouri personalizate cu sigla concursului si grafica cu atitudini pozitive faţă de mediul inconjurator.<br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Proiectul nu a avut finantare MEN. S-a realizat prin atragerea de fonduri de la voluntari, de la societăţi care promovează atitudini prietenoase cu mediul inconjurator sau care sustin activitati educative ale elevilor.

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

PALATUL COPIILOR IAŞIv