GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Implicare pentru un viitor durabil / ”Verde gândim, energie economisim!” – BOTOȘANI

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2016 | Instituții de învățământ
SITE WEB: https://www.facebook.com/palatulcopiilorbotosani (vezi anexa mediatizări activități)
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: octombrie 2015-octombrie 2016

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

1. să includem 110 elevi în acțiuni de promov. a practicării activit. social-ec. cu impact minim asupra med. natural/9 luni; 2. să formăm abilități și deprinderi la 110 elevi, de protej. a med. şi a propriei sănătăţi implicându-i direct în limitarea degradării med. natural datorate activit. umane/9 luni; 3. să sensibilizăm elevii, tinerii şi cetăţenii la problemele mediului /2 luni; 4. să-și descopere şi dezvolte aptitudinile plastice și creativitatea surprinzând frumosul din natură refolosind deșeurile; 5. să creăm şi să promovăm o imagine bine definită a județ. nostru ca destinaţie ecoturistică la nivel naţional; 6. să realizăm schimburi de experienţă între 116 de elevi și prof. iubitori de natură și protejarea acesteia/4 zile. 7. eval./disemin. activit./3 luni.

DESCRIERE PROIECT:

Trăim într-o epocă în care aspiraţiile fundamentale ale oamenilor sunt aceleaşi, indiferent de ţara în care trăiesc şi gradul de civilizaţie, iar cheia ridicării standardului de viaţă, a îmbunătăţirii nivelului de trai, o constituie dezvoltarea tehnologică.<br /> În această “goană după mai bine” omul prin activităţile şi comportamentul său a devenit principalul duşman al naturii având un rol hotărâtor asupra acesteia şi a problemelor apărute în mediul care-l înconjoară.<br /> Exploatarea neraţională, de foarte multe ori excesivă, a resurselor naturale, utilizarea şi introducerea în circuit a unor substanţe toxice sau a unor deşeuri greu reciclabile sau nereciclabile pe cale naturală, crearea ecosistemelor artificiale pentru a obţine o gamă variată de produse şi aceasta fără a cunoaşte limitele optime sau maxime ale aceste dezvoltări, ignorarea legilor de organizare şi funcţionare a ecosistemelor au făcut ca relaţia om-natură să fie din ce în ce mai încordată.<br /> Ecologii din toată lumea sunt de acord că problema numărul unu a omenirii nu este intensificarea resurselor naturale ci ocrotirea naturii.<br /> La ora actuală sunt necesare reforme radicale în domeniul educaţiei privind ocrotirea mediului înconjurător. Pentru ca oamenii să participe în mod activ şi inteligent la procesul de administrare, dezvoltare şi protecţie a mediului înconjurător, trebuie educaţi încă de pe băncile şcolii.<br /> Copiii sunt un public important, deoarece sunt gestionarii şi consumatorii de mâine ai resurselor. Acţiunile acestora pot avea un impact deosebit asupra părinţilor, comunităţii prin creşterea informării, sensibilizării şi cunoaşterii până la formarea de atitudini şi proiecte în numele protecţiei mediului.Nu în ultimul rând ei pot învăţa cum să gândească-inclusiv, cum sa rezolve problemele, să ia decizii, să cântăreasca opţiunile şi să alinieze valorile cu acţiunile personale.<br /> Prin acest proiect am urmărit ca protecţia mediului înconjurător să fie o datorie de conştiinţă pentru fiecare dintre noi.<br /> Am dorit să educăm copiii, să-i pregătim să devină agenți activi în această luptă continuă a protejării mediului înconjurător. Să-i îndrumăm pe drumul dezvoltării durabile, un drum sigur pentru un mediu sănătos și o viață sănătoasă. <br /> Impactul-pozitiv, educativ, având efect aplicativ bazat pe experiența proprie a fiecărui participant. Beneficiarii au conştientizat că proiectul doreşte să îi educe şi să-i pregătească să devină agenţi activi ai dezvoltării durabile, să promoveze ideea de schimbare de atitudine și mentalitate în ceea ce priveşte problemele mediului şi acest lucru se poate realiza numai prin voinţă și motivare, participând la activități specific-vezi Anexa

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Trăim într-o epocă în care aspiraţiile fundamentale ale oamenilor sunt aceleaşi, indiferent de ţara în care trăiesc şi gradul de civilizaţie, iar cheia ridicării standardului de viaţă, a îmbunătăţirii nivelului de trai, o constituie dezvoltarea tehnologică.<br /> În această “goană după mai bine” omul prin activităţile şi comportamentul său a devenit principalul duşman al naturii având un rol hotărâtor asupra acesteia şi a problemelor apărute în mediul care-l înconjoară.<br /> Exploatarea neraţională, de foarte multe ori excesivă, a resurselor naturale, utilizarea şi introducerea în circuit a unor substanţe toxice sau a unor deşeuri greu reciclabile sau nereciclabile pe cale naturală, crearea ecosistemelor artificiale pentru a obţine o gamă variată de produse şi aceasta fără a cunoaşte limitele optime sau maxime ale aceste dezvoltări, ignorarea legilor de organizare şi funcţionare a ecosistemelor au făcut ca relaţia om-natură să fie din ce în ce mai încordată.<br /> Ecologii din toată lumea sunt de acord că problema numărul unu a omenirii nu este intensificarea resurselor naturale ci ocrotirea naturii.<br /> La ora actuală sunt necesare reforme radicale în domeniul educaţiei privind ocrotirea mediului înconjurător. Pentru ca oamenii să participe în mod activ şi inteligent la procesul de administrare, dezvoltare şi protecţie a mediului înconjurător, trebuie educaţi încă de pe băncile şcolii.<br /> Copiii sunt un public important, deoarece sunt gestionarii şi consumatorii de mâine ai resurselor. Acţiunile acestora pot avea un impact deosebit asupra părinţilor, comunităţii prin creşterea informării, sensibilizării şi cunoaşterii până la formarea de atitudini şi proiecte în numele protecţiei mediului.Nu în ultimul rând ei pot învăţa cum să gândească-inclusiv, cum sa rezolve problemele, să ia decizii, să cântăreasca opţiunile şi să alinieze valorile cu acţiunile personale.<br /> Prin acest proiect am urmărit ca protecţia mediului înconjurător să fie o datorie de conştiinţă pentru fiecare dintre noi.<br /> Am dorit să educăm copiii, să-i pregătim să devină agenți activi în această luptă continuă a protejării mediului înconjurător. Să-i îndrumăm pe drumul dezvoltării durabile, un drum sigur pentru un mediu sănătos și o viață sănătoasă. <br /> Impactul-pozitiv, educativ, având efect aplicativ bazat pe experiența proprie a fiecărui participant. Beneficiarii au conştientizat că proiectul doreşte să îi educe şi să-i pregătească să devină agenţi activi ai dezvoltării durabile, să promoveze ideea de schimbare de atitudine și mentalitate în ceea ce priveşte problemele mediului şi acest lucru se poate realiza numai prin voinţă și motivare, participând la activități specific-vezi Anexa

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

110 elevi incluși în activit. de promov. a protej.med/abilit și deprind. formate la 110 elevi pt. protej. med. și a propriei sănăt./elevi, tineri și cetățeni sensibiliz. la problemele med./aptitudini plastice și creativitate descoperite și dezvolt./destinație ecoturist. a județ. nostru creată și promov./schimburi de exper. realizate între cei 116 elevi și prof./4 zile de concurs/eval./disem. realizată Rez. cant. vezi Anexa

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

23500,80 lei/24 puieți/180 saci gunoi, 83 șepci, săculeți, brățări – agenți, etc<br />

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Palatul Copiilor Botoșani Str. Mihail Kogălniceanu, Nr. 27-31, Localitatea/Județul Botoșani