GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

ÎMPREUNĂ PENTRU MEDIU! – SATU MARE

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2016 | Instituții de învățământ
SITE WEB: https://www.facebook.com/ScoalaTasnad
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 1 an septembrie 2015- noiembrie 2016

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

- Formarea și dezvoltarea unor deprinderi și obișnuințe de ocrotire a naturii la elevi;<br /> - Antrenarea elevilor în acțiuni de ecologizare;<br /> - Informarea elevilor privind Zilele Mondiale ECO;<br /> - Însușirea de către elevi a unor informații referitoare la conservarea resurselor naturale prin reciclare;<br /> - Însușirea de către elevi a unor informații referitoare la conservarea resurselor naturale prin folosirea în viața de zi cu zi a materialelor naturale și a materialelor biodegradabile;<br /> - Realizarea unor observații directe privind biodiversitatea din Zona Ierului;<br /> - Dezvoltarea responsabilității elevilor și a comunității față de importanța ocrotirii naturii și față de importanța păstrării curățeniei planetei;<br /> - Formarea și dezvoltarea unor deprinderi de viață responsabilă față de mediu;<br /> - Formarea unor deprinderi de utilizare a materialelor reciclate;<br />

DESCRIERE PROIECT:

Școala Gimnazială Tășnad are o experiență bogată în desfășurarea unei educații ecologice de succes, fapt pentru care în anul 2010 școala noastră a obținut placheta de "Școala verde" în cadrul Concursului Național "Școli pentru un viitor verde". În fiecare an noi, cadrele didactice organizăm activități variate de educație ecologică cu elevii. O parte dintre acestea sunt activități practice de ecologizare și reciclare, desfășurate regulat chiar și de Ziua Mondială a Curățeniei, altele au carecter informativ și au ca scop atragerea ateniei elevilor spre importanța conservării resurselor naturale. <br /> Activitățile de educație ecologică desfășurate în perioada septembrie 2015- noiembrie 2016 sunt:<br /> 1.Activitate practică de ecologizare la nivel local - Ziua Mondială a Curățeniei 2015,2016;<br /> 2. Activități de observare a biodiversității-Zona Ierului; <br /> 3. Activități de informare privind modalitățile de conservare a resurselor naturale- Fibrele naturale și prelucrarea acestora prin împletire de obiecte; <br /> 4."La atelierul meșterului popular"<br /> Activitate practică de împletire de coșuri din nuiele; <br /> Activitate practică de împletire de coșulețe din hârtie, material reciclabil aflat la fiecare acasă; <br /> 5. Expoziție de coșuri din fibre naturale- Omagiu adus naturii și meșterilor populari;<br /> 6. Confecționare de decoruri de crăciun din materiale naturale; <br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Elevii și cadrele didactice de la Școala Gimnazială Tășnad<br /> Clasele 0-8<br /> Beneficiari direcți:Elevii și cadrele didactice de la Școala Gimnazială Tășnad<br /> Beneficiari indirecți:Comunitatea locală a orașului Tășnad<br />

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

- Schimbări benefice de atitudine; <br /> - Numărul mare de participanți;<br /> - Părerile pozitive ale participanților;<br /> - Cantitate mare de deșeuri colectate;<br /> - Activtăți practice variate, care vizează atât reciclarea cât și apelarea în viața de zi cu zi la resurse naturale regenerabile (fibrele naturale și hârtia);<br /> - Cunoștințe și experiențe din domeniul meșteșugurilor care valorifică resursele naturale;<br /> - 140 de coșuri, obiecte din fibre naturale expuse;<br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

- Saci și mănuși menajeri;<br /> - Hârtie reciclată;<br /> - Fibre naturale/Nuiele;<br /> - Aparat foto;<br /> - Nuiele de răchită;<br /> - 120 coșuri și obiecte casnice din fibre naturale colectate și expuse;<br /> - Participarea unor voluntari, meșteri populari;<br /> - Materiale naturale pentru decorurile de iarnă adunate de elevi și părinți; <br />

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

ȘCOALA GIMNAZIALĂ TĂȘNAD,LOCALITATEA TĂȘNAD, JUDEȚUL SATU MARE