GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Înființarea unui parc nou pe Bulevardul Timișoara nr. 10, Sector 6, București

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2019 | Instituții publice
SITE WEB:
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: Iunie 2018 – prezent

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Prezenta investiție are ca obiectiv principal protecția și gestionarea durabilă a spațiilor verzi din Sectorul 6 al Municipiului București, obiectiv prevăzut și în Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă.<br /> Spatiile verzi contribuie la îmbunătățirea calității mediului înconjurător, la menținerea echilibrului ecologic și la ameliorarea peisajelor în vederea realizării unui cadru favorabil desfășurării activităților antropice și menținerii calității vieții. Spatiile verzi, ca parte constituantă a vieții comunitare, contribuie la o mai bună imagine socială, gradul în care este reprezentată arhitectura peisagistică în urbanismul unei așezări reflectând statutul de dezvoltare socială și economică al acesteia.

DESCRIERE PROIECT:

Terenul pe care a fost propusă înființarea parcului de utilitate publică din Bd. Timișoara nr.10 este amplasat în intravilanul Sectorului 6 al Municipiului București (face parte din domeniul public) și are o particularitate: aici au funcționat anterior garajele operatorilor de salubritate URBAN S.A. și REBU S.A., zona fiind cunoscută mai mult pentru disconfortul olfactiv și fonic produs, având un aspect neîngrijit, nepotrivit locuitorilor din acest areal. <br /> Pentru a răspunde nevoilor în creștere privind amenajarea de noi spatii verzi, proiectul analizat beneficiază de o componentă importantă care vizează: îmbunatățirea din punct de vedere pedologic a terenului prin decopertarea stratului existent și înlocuirea acestuia cu pământ fertile, montarea unui sistem de irigații automat, plantarea de arbori și arbuști, precum și montarea de gazon rulou. <br /> Importanța spațiilor verzi rezidă în funcționalitatea ecologică și funcționalitatea social-economică, în capacitatea acestora de protecție a mediului înconjurător. Având o deosebită capacitate de epurare microbiană a aerului, spațiile verzi nou create funcționează ca o barieră biologică. De asemenea, un hectar de iarbă emană, în 24 de ore, aproximativ 30 kg de fitocide, o cantitate suficientă pentru distrugerea microorganismelor nocive din atmosfera unui mare oraș. Spațiile verzi contribuie, totodată, la reducerea poluării fonice, acționând ca o adevărată barieră acustică. Coroanele arborilor și arbuștii reduc poluarea sonoră, absorbind în jur de 26% din energia sonoră, contribuind la starea de sănătate și confort urban.<br /> Pe lângă nevoia de spațiu verde, parcul din Bd. Timișoara nr.10 beneficiază și de o importantă funcție recreativă. <br /> Ca urmare a intensificării acțiunii factorilor de stres și poluanți, omul societății moderne „simte tot mai mult nevoia“ de a evada în mijlocul naturii, în scopul refacerii capacității sale psihice și fizice, al relaxării, al destinderii, al recreării stării sale generale. În acest sens, noul parc amenajat beneficiază de alei pavate pentru promenadă, trei cișmele publice și o fântână arteziană, plus două terenuri de sport pentru adulți, dotate cu aparat calisthenic și șase echipamente de fitness urban pentru a susține mișcarea în aer liber. <br /> De asemenea, pentru copii sunt puse la dispoziție două locuri de joacă, dotate cu 12 aparate de joacă, sigure și moderne, adaptate tuturor categoriilor de vârstă. <br /> Parcul din Bd. Timișoara nr.10 beneficiază, de asemenea, de construcții arhitecturale urbane – pergole, inclusiv sistem de supraveghere video, mobilier urban - 120 bănci de odihnă și 120 coșuri de gunoi.

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Amenajarea noului parc din Bd. Timișoara nr. 10 se adresează atât copiilor, care găsesc aici aparate noi de joacă, moderne și sigure, conforme cu standardele de calitate impuse de legislația în vigoare, cât și adulților – care pot folosi parcul fie pentru practicarea sportului, fie pentru plimbări relaxante în aer liber. Acest parc este singurul parc amenajat de la zero, de către o administrație de sector din București, într-o zonă centrală, din anul 1989 până în prezent!

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

Prin crearea noului parc de s-a avut în vedere ca, pe termen mediu și lung, acesta să contribuie la dezvoltarea durabilă a Sectorului 6, respectiv la îmbunatățirea calității mediului înconjurător, și implicit a calității vieții locuitorilor din sector. <br /> Impactul social al proiectului este unul crescut, nu numai pentru locuitorii din Sectorul 6, ci pentru toți locuitorii din municipiul București și cei din afara acestuia, respectiv persoanele care tranzitează zona.

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Consiliul Local Sector 6 prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană (ADPDU) Sector 6 a bugetat suma de 12.050.255 lei fără TVA, din care construcții montaj: 8.706.875,46 lei fără TVA.

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Consiliul Local Sector 6 prin Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6