GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Iubim mediul – BUZĂU

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2016 | Instituții de învățământ
SITE WEB: http://scoalachiojdu.freewb.ro/proiecte-educationale
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: octombrie 2015-octombrie 2016

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Scop: Scopul acestui proiect este conştientizarea elevilor şi a comunităţii locale privind necesitatea implicării în protejarea mediului.<br /> Obiective: <br /> 1.Formarea abilităţilor şi comportamentelor necesare pentru menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii mediului prin activităţi de ecologizare<br /> 2.Înţelegerea relaţiei dintre om şi mediu a interdependenţei dintre calitatea mediului şi calitatea vieţii prin formarea unei atitudini de respect faţă de mediu;<br /> 3.Cunoaşterea şi evaluarea consecinţelor poluării mediului prin organizarea de simpozioane şi dezbateri având ca invitaţi specialişti în domeniul protecţiei mediului.

DESCRIERE PROIECT:

1. Activitatea: „Ecosisteme în pericol”<br /> Activitatea a constat în realizarea unui simpozion cu tema „Ecosisteme în pericol!” Invitaţii au primit o mapă cu materiale informative (pliante)realizate de elevi.<br /> Activitatea 2: Ecologizarea şi păstrarea curată a unor zone din comuna Chiojdu - „Împreună pentru un mediu mai curat”<br /> Participanţi: 200 elevi, 20 cadre didactice însoţitoare<br /> Activitatea 3: „Spațul verde de la noi” <br /> Pentru a putea avea un mediu curat, trebuie acţionat la nivelul fiecărei comunităţi, iar pentru început la nivelul elevilor din unităţile şcolare. Pentru conştientizarea importanţei spaţiilor verzi, mai ales în incinta şcolii, am propus următoarea activitate la nivelul unităţii şcolare: ecologizarea spaţiilor verzi din curtea şcolii și<br /> Participanţi: 257 elevi, 20 cadre didactice.<br /> 4.Patrula de reciclare - program desfășurat în parteneriat cu Asociația ROREC. <br /> 5. Baterel - proiect prin care elevii au obținut rechizite în funcție de cantitatea de deșeuri colectată pentru reciclare<br /> <br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Beneficiari direcți: Elevii, cadrele didactice<br /> Beneficiari indirecți: Părinţii elevilor, locuitorii comunei, turiștii, comunitatea locală

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

- pliante realizate;<br /> - înfrumusețarea spațiilor verzi din curtea școlii;<br /> - ecologizarea satelor din comună;<br /> - colectarea a peste 50 kg de baterii și a peste 100 kg de DEE-uri<br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

- 400 saci menajeri<br /> - 200 perechi de manuși<br /> - rechizite<br /> -materiale promoționale de la Asociația ROREC<br /> - cartoane, carioci, creioane colorate, acuarele.

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

SCOALA GIMNAZIALA C. GIURESCU , CHIOJDU, JUDEȚUL BUZAU