GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Magazin caritabil Socialxchange – BUCUREȘTI

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2016 | Instituții publice
SITE WEB: www.socialxchange.ro
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: incepand cu ianuarie 2015 - prezent

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Obiectivul urm. ameliorarea condiţiilor de viaţă ale pers. sărace, minimalizarea dependenței de serv. soc. care presupun chelt. bugetare pe termen lung, precum și implicarea tuturor membr. comunității în combaterea marginalizarii soc. și a salvării resurselor.<br /> Proiectul caută să stimuleze donațiile venite din partea cetățenilor, sau a firmelor, către pers. defavorizate, să le implice pe acestea din urmă în activ. în interesul comunității dar și să transmită un mesaj de conștientizare și implicare în activ. concrete de protejare a mediului înconjurător. <br /> Stimularea donațiilor de alimente și produse, colectarea și distribuirea acestora către pers. defav. sunt acțiuni cu specific umanitar dar și cu un puternic impact pozitiv asupra lumii în care trăim. Combaterea risipei de alimente și alte prod. de strictă necesitate se înscrie în tendința actuală a statelor dezvoltare de reorientare și realocare a resurselor.

DESCRIERE PROIECT:

Proiectul a pornit de la o realitate cu care se confruntă toate comunitățile locale: pe de-o parte existența unei categorii sociale aflate la limita subzistenței, care are nevoie acută de produse de strictă necesitate, și, pe de altă parte, existența unor mari cantități de produse care se aruncă pentru că nu există un sistem de colectare și redistribuire a lor.<br /> Magazinul SocialXChange este un nou proiect al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și funcționează într-o locație specifică din cartierul Crângași, ca un intermediar între cei care doresc să facă acte caritabile și cei care au nevoie de astfel de gesturi. Proiectul simplifică procedura de donație a unor bunuri de către persoane fizice sau juridice, dar și condiționează accesul persoanelor cu venituri modeste la aceste produse de efectuarea unor activități de muncă în folosul comunității. În cadrul magazinului sunt acceptate ca donații alimente neperisabile, produse de igienă, îmbrăcăminte, jucării, articole pentru copii, rechizite, cărți, articole sportive etc.<br /> Beneficiari ai produselor donate sunt persoane asistate social de pe raza Sectorului 6, care au acces la serviciile magazinului pînă la depășirea situației de criză și găsirea unui loc de muncă stabil, în economia reală. Sunt acceptate numai persoane adulte, apte de muncă, sau tineri care îndeplinesc condițiile legale pentru a munci.<br /> Magazinul SocialXchange primește donații de la persoane fizice sau juridice și le redistribuie celor aflați în nevoie.<br /> Sistemul de evaluare a produselor și de acordare a serviciilor către donatori se bazează pe puncte, astfel încât se exclude folosirea banilor.<br /> Astfel, donatorii primesc în schimbul produselor oferite un număr de puncte cu ajutorul cărora pot accesa servicii oferite de instituția noastră sau alege sa doneze punctele unor cazuri nedeplasabile, batrani, persoane cu handicap. Munca prestata de beneficiarii direcți (persoane defavorizate) este cuantificată în puncte cu ajutorul cărora se pot achiziționa produse din magazin.

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Comunit. sect. 6 este vizată de acest proiect, înțelegând prin aceasta cetățeni,firme private,ONG-uri și inst. de stat.<br /> Benef. direcți sunt pers. defavorizate care primesc șansa de a obține produse de strictă necesitate în schimbul prestării unor active. în folosul comunității.<br /> Donatorii, fie ei pers. fizice sau juridice sunt răsplătiți cu serv. de abilitare, relaxare și petrecere a timpului liber.Prin realocarea judicioasă a resurselor, mediul înconjurător este ajutat să ”respire”<br />

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

A colectat și distribuit către persoane defavorizate diverse produse alimentare, rechizite, mobilier, electrocasnice etc. care altminteri ar fi fost aruncate. Peste 600 de donatori s-au implicat. 130 de pers au ales să muncească în schimbul ajutorului primit, oferind familiilor lor siguranța zilei de mâine<br /> A primit aprecieri interne și internat. din partea profesioniștilor, devenind rapid un model de bună practică cu potential de extindere și implementare la nivelul altor comunități.<br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Magazinul dispune de o locație proprie în suprafață de 240 mp. Cea mai mare parte a spațiului o ocupă magazinul propriu-zis, unde sunt expuse produsele. În afara acestuia mai există un spațiu pentru birouri, un depozit, un spațiu în care se efectuează lucru în folosul comunității.<br /> Magazinul dispune de mobilier de birou, calculatoare, imprimantă, conexiune la internet, mașină de spălat și uscător profesionale, stand profesional de calcat rufe.<br /> Un număr de cinci angajați se ocupă de activitățile zilnice. În categoria resurse umane intră și beneficiarii direcți, care prestează în schimbul punctelor, și implicit al produselor, diverse activități care contribuie direct la buna funcționare a magazinului

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Direcția Generală de Asistență Socială și Protectia Copilului Sector 6