GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

„Pasi mici pentru o Planetă mare si curată”

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2017 | Instituții de învățământ
SITE WEB: http://scneagrasar.ro/index.php?p=4
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: septembrie 2016-iunie 2017

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

- Cresterea nivelului de informare si constientizare cu privire la problematica colectarii selective si reciclarii deseurilor in randul elevilor si responsabilizarea acestora prin implicarea activa intr-o competitie pozitiva<br /> - Promovarea educatiei ecologice in scoala si dezvoltarea spiritului ecologic al tinerilor <br /> - Stimularea colectarii selective a deseurilor de echipamente electrice si electronice si a celor de baterii si acumulatori<br />

DESCRIERE PROIECT:

Prin intermediul acestui proiect, elevii vor învăţa ce înseamnă să gândeşti ecologic, să colectezi diferenţiat deşeuri, să te implici în acţiuni de curăţenie a mediului, să plantezi pomi şi flori pentru a realiza un spaţiu verde. Elevii vor fi antrenaţi în acţiuni comunitare, crearea şi menţinerea unui climat sănătos, curat şi plăcut în şcoală, colectarea deşeurilor electrice si electrocasnice acumulate în şcoală şi în familiile elevilor şi valorificarea acestora prin programul Baterel.<br /> Adevărata educaţie ecologică îşi va atinge scopul numai atunci când elevii – cetăţenii de mâine vor fi convinşi de necesitatea ocrotirii naturii şi vor deveni factori activi în acţiunea de conciliere a omului cu natura. Conştientizând frumuseţea mediului local, promovând pitorescul zonei în care locuiesc, elevii vor înţelege utilitatea acţiunilor ecologice.<br /> Proiectul oferă posibilitatea de a desfăşura activităţi de educaţie ecologică prin care să cultivăm interesul şi dragostea elevilor pentru lumea înconjurătoare, pentru protejarea mediului. Totodată urmăreşte responsabilizarea elevilor faţă de importanţa protejării mediului înconjurător, conturarea deprinderilor şi a atitudinilor de a preţui şi respecta mediul prin comportamente civilizate, dar şi sensibilizarea cetăţenilor privind importanţa mediului înconjurător.<br /> Intrarea în acest proiect oferă şcolii şi elevilor ei avantaje şi beneficii de ordin intelectual, educativ, moral, afectiv şi practic, beneficii care se vor reflecta ulterior asupra atitudinii comunităţii locale.<br /> Implicarea elevilor în viaţa comunităţii prin activităţile ecologice ce se vor derula urmăreşte formarea unui comportament ecoprotectiv, care cu siguranţă va folosi în definitivarea personalităţii şi conştiinţei viitorilor cetăţeni.<br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Elevii, parintii, profesorii si comunitatea.

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

Constientizarea elevilor, parintilor despre importanta colectarii selective a deseurilor electrice si electrocasnice<br /> Participarea activa si interesul deosebit a elevilor si parintilor in Campanie<br /> Rezultate finale DEE-uri 3944 kg DBA-uri 44kg<br /> Locul I -dotari in scoala in valoare de 1000 euro<br /> Rechizite copiilor participanti contravaloare a 7502 puncte.<br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Resurse umane: elevi, profesori voluntari, parinti, angajati ai primariei<br /> Resurse materiale: Kit-ul Campaniei Baterel: pungi pentru baterii, scotch, cutii colectat deseuri, etichete, arbori si arbusti, mancare pentru pasari pe timpul iernii.

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Şcoala Gimnazială Neagra Şarului