GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

PREZENT RESPONSABIL,VIITOR DURABIL! – BACĂU

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2016 | Instituții de învățământ
SITE WEB:
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: anul scolar 2016-2017

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

• dezvoltarea deprinderilor de a pâstra natura curatâ;<br /> • cultivarea sentimentului de respect şi preţuire a mediului înconjurâtor;<br /> • însuşirea unor comportamente sociale adecvate;<br /> • implicarea în activitâţi urmârind prevenirea poluãrii;<br /> • formarea unei bune conduite ecologice la copii ;<br /> • amenajarea unui colţ verde în şcoalã;<br /> • instalarea unor tomberoane de gunoi;<br /> <br /> <br />

DESCRIERE PROIECT:

Demonstrarea intelegerii consecintelor propriului comportament in raport cu mediul.<br /> Utilizarea un viata cotidiana a cunostintelor de biologie vegetală.<br /> - Sã determinãm elevii sã îşi redefineascã modul de a trãi în raport cu natura,sã o protejeze,pentru a putea beneficia de darurile vitale ce ni le oferã cu atãta generozitate;<br /> - formarea comportamentului ecologic adecvat prin derularea de acţiuni concrete de protecţie a mediului înconjurãtor;<br /> -înţelegerea de catre elevi câ viaţa este posibilâ numai intr-un mediu curat;<br /> -proiectul îşi propune sã se cunoascã mai bine elevii sã lucreze în echipã, sã înţeleagã rolul pe care îl au ei în protejarea naturii; <br /> <br /> <br /> <br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Proiectul s-a derulat sub forma unui concurs intre mai multe clase ,proiect care s-a finalizat cu premierea celor care au fost mai harnici ,cu diplome,MICUL ECOLOGIST" .<br />

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

a) competenţe de relaţionare pozitivã, comunicare şi lucru în echipã;<br /> b) realizarea unui,,colţ verde’’ <br /> c) diminuarea cantitãţii de deşeuri menajere abandonate la întãmplare şi mai puţin depozitate în locuri amenajate special;<br /> d) folosirea coşurilor ecologice;<br /> Copiii au fost foarte incantati si l-a urma unii si-au spus impresiile in urma acestui proiect.<br /> <br /> <br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

• materiale reciclabile:hãrtie, carton, doze de aluminiu, plastic, capace.....<br /> • aparat de fotografiat;<br /> • mãnuşi de pastic;<br /> • saci menajeri;<br /> • tricouri albe pentru inscripţionare cu meswaje ecologice pentru elevii din grupul ţintã;<br /> <br />

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

prof.Ucrainet Daniela, prof.Sopuch Raluca