GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

PROTEJAND APELE AVEM GRIJA DE SANATATEA NOASTRA

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2019 | Instituții de învățământ
SITE WEB:
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 2018-2019

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

<br /> 1. Date despre proiect<br /> Scopul proiectului a constituit conștientizarea membrilor comunității locale cu privire la importanța menținerii apelor curate pentru sănătatea populației.<br /> Obiectivele urmărite au vizat: identificarea surselor de poluare ale râului Jijia pe teritoriul localităţii Golăieşti; igienizarea și montarea de pancarde cu mesaje ecologice pe malurile râului (loc. Grădinari); monitorizarea păstrării curățeniei pe malurile Jijiei (loc. Grădinari); conştientizarea importanței menținerii apelor curate prin campanii de informare, distribuire de pliante, etc.; determinarea unor parametri ai calităţii apei; vizitarea Laboratorului de Analiză a Apei din cadrului Agenției Apele Române-Iași; prezentarea rezultatelor obţinute la nivelul şcolii și comunității locale.<br /> Echipa de proiect<br /> Coordonatori:,prof. Ioniu Angela<br /> Grup țintă: elevii școlii, membrii comunității locale<br /> Parteneri: Primăria Golăiești, Administrația Bazinală de Apă Prut Barlad<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />

DESCRIERE PROIECT:

<br /> 4. Activități realizate<br /> În vederea încercărilor de soluționare a problemei identificate, activitățile desfășurate au vizat în primul rând tragerea unui semnal de alarmă asupra importanței menținerii apelor curate, prin diferite modalități de informare a membrilor comunității, atât în mod direct (distribuire de pliante, montare de pancarde, exemple de bună practică), cât și indirect (informarea părinților prin intermediul activităților cu elevii la nivelul școlii).<br /> Derularea activităților s-a realizat prin implicarea membrilor echipei de proiect, cât și a altor elevi și cadre didactice, părinți, <br /> Activitatea 1 – Cercetare – ”Ce știm despre râul Jijia?”<br /> <br /> <br /> - identificarea surselor de poluare ale râului Jijia pe teritoriul localităţii Golăieşti;<br /> Activitatea 2 – Acțiune practică pe teren – ”Urmați-ne exemplul!”<br /> - igienizarea unor zone din apropierea cursului de apă în zona Grădinari-Golăiești;<br /> - montarea de pancarde cu mesaje ecologice pe malurile râului Jijia;<br /> Activitatea 3 – Activitate practică – Care sunt parametrii de calitate ai apei?<br /> -prelevarea de probe din trei surse diferite (Jijia, Prut și apă de fântână);<br /> -determinarea unor parametri, precum culoare, miros, turbiditate, pH;<br /> Activitatea 4 – Activitate practică în teren – Laborator de analiză mobil (colaborare cu Administrația Bazinală de Apă Prut-Bârlad)<br /> - prelevarea de probe de apă din râul Jijia<br /> - determinarea unor parametri cu aparatura specifică;<br /> - notarea /înregistrarea datelor;<br /> - furnizarea de informații suplimentare referitoare la factorii biotici specifici corpului de apă studiat, anotimpului, posibile amenințări antropice, etc. <br /> Activitatea 5 – Informare/Mediatizare – Ziua Mondială a Apei – ”Păstrați apele curate pentru-a noastră sănătate!” <br /> Obiective: <br /> - informarea elevilor și părinților asupra importanței păstrării calității apei, precum și a surselor de poluare la nivel local;<br /> - distribuirea de pliante și materiale informative la nivelul școlii și comunității locale;<br /> <br /> Activitatea 6 – Vizită de documentare – Agenția Apele Române – Iași – Laboratorul de analiză a apei<br /> Obiective: <br /> - vizitarea laboratorului din cadrul Administrației Bazinale de Apă Prut-Bârlad;<br /> - efectuarea unor experimente de către personalul angajat pentru evidențierea unor proprietăți fizico-chimice ale apei;<br /> - prezentarea de componente ale florei și faunei conservate în condiții de laborator;<br /> - observarea la microscop a unor microorganisme existente în apă;<br /> <br /> <br /> <br /> <br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Grup țintă: elevii școlii, membrii comunității locale

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

6. Rezultate finale<br /> <br /> Ideea de voluntariat pentru mediu și de a face ceva util și pentru binele comunității, i-a determinat pe elevi să se implice activ și să își modifice comportamentul, să nu rămână nepăsăstori, motivându-i totodată să ia atitudine față de problemele comunității. Părinții, de asemenea, s-au implicat în număr considerabil, contribuind cu materiale (pancardele confecționate, saci menajeri, etc). <br /> Rezultatele vizibile obținute pe parcursul proiectului constau în: identificarea surselor de poluare pe teritoriul comunei și informarea membrilor comunității cu privire la efectele poluării asupra calității apei și implicit a sănătății oamenilor; efectuarea de măsurători pentru stabilirea calității apei (în școală, pe teren și în laborator); implicarea unui număr mare de elevi și membri ai comunității în activitățile desfășurate; participarea la competiții și concursuri cu tematică ecologică (GÂNDESC ECO - Liceul Teoretic ,,Miron Costin” Iaşi , ȘCOLI EUROPENE PENTRU APE CURATE – CCDG, ECO-JUNIOR, Liceul Teoretic “Dimitrie Cantemir” Iaşi ).<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Contributia financiara pentru acest proiect a fost alocata de catre partenerii proiectului.

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

SCOALA GIMNAZIALA GOLAIESTI