GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

ȘCOALA ECO-Moineștiul colectează selectiv!

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2019 | Instituții publice
SITE WEB: moinesti@moinesti.ro
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: martie 2019- octombrie 2020

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Obiectivele<br />  implementarea campaniei pentru susţinerea colectării selective ca metodă de reducere a cantității deşeurilor municipale depozitate, asigurarea realizării obiectivelor locale privind colectarea selectivă a deșeurilor municipale sau similare generate <br />  informarea populaţiei că prin colectarea selectivă a deşeurilor , un prim rezultat direct este economisirea resurselor naturale, îmbunătăţirea calității mediului şi a sănătății publice<br />  familiarizarea populaţiei varietate de deșeuri care se pot valorifica, cunoaşterea materialelor care pot fi reciclate, dar şi a celor care nu se pot recicla<br />  sensibilizarea şi motivarea populaţiei pentru protejarea mediului înconjurător, colaborarea părţilor pentru realizarea monitorizării si informării cetățenilor privind obligativitatea colectării selective a deșeurilor în scopul aplicării principiului „Plătești pentru cât arunci“ pe raza administrativ teritorială a municipiului Moinești<br /> <br />

DESCRIERE PROIECT:

“ȘCOALA ECO-Moineștiul colectează selectiv!”- Campanie de informare, conștientizare și promovare a necesității colectării selective, pregătirea pentru reutilizare şi reciclare a cantităţilor de deşeuri municipale sau similare generate pe raza administrativ teritorială a municipiului Moinești.<br /> Activităţi desfăşurate: <br /> 1. Campania “ ABC-ul colectarii selective” - concurs între clasele fiecărei instituţii şcolare constând în colectarea oricărui tip de deşeuri reciclabile, încheierea parteneriatelor cu atribuţiile fiecăruia,aplicaţii în teren, discuţii, motivarea grupului ţintă (martie – aprilie 2019)<br /> 2. “Ecomoda” – acțiune de prezentare de modă a unor exponate executate din materiale reciclabile - (aprilie 2019)<br /> 3. “Pentru reciclare în folosul mediului” - promovarea campaniei - realizarea de instruiri și de materiale promoţionale – afişe, flyere, participarea la conferinţele de presă, afişaj în şcoli, licee, instituţii importante din municipiul Moinești ( mai –iunie 2019)<br /> 5. Școala de vară ECO - implementarea campaniei, distribuire flyere, colectare deșeuri reciclabile, transportul la containerele destinate reciclării (14iunie – 2iulie 2019)<br /> 6. “ȘCOALA ECO-Moineștiul colectează selectiv!”- Îndrumarea si informarea cetățenilor cu privire la necesitatea si obligativitatea colectării selective în instituții publice –asociatii de proprietari, biserici, spitale ( septembrie-octombrie 2019)<br /> Protecţia mediului este o problemă a fiecăruia dintre noi, convingerea unora că această problemă este doar a specialiştilor fiind gravă și eronată.<br /> Implementarea unei campanii cu un alt format, care să aducă informaţii stricte cu privire la colectarea selectivă a deșeurilor, ne pregătește să devenim agenți activi în lupta protejării mediului înconjurător și a dezvoltării<br /> durabile.<br /> <br /> Metode: sondaj de opinie, informare, explicaţii, instructaj, demonstraţii în teren .<br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Beneficiari direcţi: 60 voluntari din instituțiile publice de învățământ din municipiul Moinești, reprezentanţi ai unor instituții publice – spital, biserici, asociații de proprietari şi reprezentanţi ai Primăriei municipiului Moinești.<br /> Beneficiari indirecţi: Populaţia municipiului Moinesti (21787 locuitori în municipiul Moinești si cca. alte 3000 persoane din comunele învecinate).<br /> <br />

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

- comportament durabil format<br /> 1 material de promovare difuzat pe site-ul UAT Moinești <br /> 2 tipuri de flyere și afişe realizate<br /> 5.000 flyere tipărite<br /> 100 afişe A4 tipărite<br /> 30 afişe A3 tipărite<br /> 50 veste personalizate<br /> 1 film de prezentare a campaniei<br /> 10 apariţii în mass media locală şi judeteană<br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

UAT Moinești – resursă umană, resurse materiale, cadru organizatoric , realizarea instructajului, promovarea campaniei, realizarea de conferinţe de presă.<br /> S.C. Cromfercom SRL - resurse materiale.<br /> Școala gimnazială Ștefan Luchian, Școala gimnazială George Enescu, Școala gimnazială Tristan Tzara, Liceul Teoretic Spiru Haret si Colegiul Tehnic Grigore Cobălcescu – resurse umane (voluntari), promovare campanie, informare, realizare/diseminare materiale informative, flyere, afişe<br />

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

UAT Moinești