GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Scoala Reciclarii

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2014 | Instituții publice
SITE WEB:
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI:

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

DESCRIERE PROIECT:

1. TIPUL DE PROIECT:<br /> Categoria „Instutitii publice”<br /> 2. DENUMIREA PROIECTULUI<br /> Scoala Reciclarii<br /> 3. SITE-UL PROIECTULUI<br /> http://www.ploiesti.ro/Regulament%20concurs%20scoli.pdf<br /> 4. PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI<br /> 17.02.2014 - 01.06.2014<br /> 5. OBIECTIVELE PROIECTULUI (Maximum 1000 de caractere)<br /> Scopul proiectului este acela de a furniza elevilor informatii utile privind aspecte de comportament ecocivic, de a-i antrena in actiuni ce au ca scop protejarea mediului de viata urban şi de a forma cetăţeni responsabili şi preocupaţi de mediul înconjurător.<br /> Obiectivul general este formarea unei atitudini responsabile pentru protejarea mediului înconjurător.<br /> În secundar, în cadrul campaniei, vom proceda la aplicarea practică a cunoştinţelor teoretice acumulate prin precolectarea selectivă a deşeurilor la nivelul unităţilor de învăţământ participante în competitie.<br /> 6. DESCRIERE PROIECT (Maximum 3000 de caractere)<br /> In cadrul acestui proiect (concurs interscolar) organizatorii au ales sa dezvolte capacitatea de a lucra in echipa a elevilor participanti din unitatile de invatamant inscrise. Astfel au fost organizate mai multe seminarii in cele 23 de unitati inscrise, unde au fost prezentate beneficiile colectarii selective a deseurilor, cat si reciclarea acestora.<br /> Profesorii coordonatori au avut la dispozitie contactul operatorului de salubritate pentru programarea predarii deseurilor colectate selectiv. operatorul a oferit tuturor participantilor saci pentru colectarea selectiva a deseurilor. Operatorul a raportat saptamanal cantitatea colectata de la fiecare unitate de invatamant.<br /> La finalul proiectului au fost premiate unitatile de invatamant cu cele mai bune rezultate, in cadrul evenimentului prilejuit de "Ziua Internationala a Mediului - 5 iunie 2014".<br /> Astfel scolile premiate au beneficiat de echipamente electronice necesare activitatilor didactice, echipamente sportive si recipiente destinate colectarii selective in interiorul unitatilor de invatamant.<br /> 7. GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI (Maximum 500 de caractere):<br /> La acest concurs au participat unităţile de învăţământ din municipiul Ploieşti care au inscrisi la scolarizare elevi de la clasele 0 –XII.<br /> 8. REZULTATE – IMPACT – REZULTATE MASURABILE (MAXIM 500 caractere)<br /> 23 unitati de invatamant inscrise din totalul de 42 unitati de invatamant existente in municipiul Ploiesti<br /> 33, 180 tone DESEURI COLECTATE SELECTIV<br /> >2000 elevi instruiti<br /> >50 cadre didactice implicate<br /> 9. CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:<br /> SPONSORII PREMIILOR OFERITE LA FINALIZAREA PROIECTULUI<br /> ROSAL GRUP PLOIESTI<br /> CORAL IMPEX SRL PLOIESTI<br /> BAT ROMANIA<br /> BUGET >5000 RON<br /> 10. PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT/DERULEAZA PROIECTUL: (*)<br /> PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI Prin RASP PLOIESTI<br /> <br /> Website<br /> http://www.rasp.ro<br /> <br /> DENUMIRE PARTENERI<br /> <br /> ROSAL GRUP, CORAL IMPEX SRL, BAT ROMANIA

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL: