GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Simfonia toamnei – materiale reciclabile – ARGEȘ

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2016 | Instituții de învățământ
SITE WEB: http://simfoniatoamnei.simplesite.com/
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 24 - 28 octombrie 2016

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Obiective cultural-artistice:<br /> a) să-şi formeze capacităţi de a observa, percepe, înţelege şi aprecia frumosul, pe baza unor criterii ştiinţifice;<br /> b) să-şi formeze simţul şi gustul estetic;<br /> c) să-şi dezvolte aptitudinile literar artistice;<br /> d) să conceapă lucrări ce implică originalitate, creativitate, imaginaţie;<br /> Obiective ecologice:<br /> e) să valorifice deşeurile prin refolosire, reciclare materială şi recuperare energetică;<br /> f) să reducă costul de depozitare şi manipulare;<br /> g) să recicleze selectiv deşeurile;<br /> h) să sorteze şi să separe tipurile de materiale;<br /> i) să valorifice deşeurile colectate;<br /> j) să-şi formeze un set de reguli de comportament în raport cu mediu.

DESCRIERE PROIECT:

Acest proiect le este de mare ajutor elevilor deoarece le stâeneşte interes şi plăcere de a participa la un joc concurs inter-clase, le oferă ocazizia de a-şi prezenta creaţiile literare, artistice (poezii, desne, picturi, colaje), le oferă ocazia de a-şi implica părinţii în activităţi ce au legătură cu şcoala ( prin aducerea de fructe şi legume transformate în personaje care le plac copiilor, prin crearea unui colţ de provizii pentru iarnă). <br /> Cel mai important lucru este că elevii participă la ecologizare. Prin costumele ECO "cusute" din materiale reciclaile, ei îşi dezvoltă repectul faţă de mediu.<br /> Este un moment propice prin care elevii învaţă să folosească mereu lucrurile, pentru a evita formarea unor cantităţi voluminoase de deşeuri. Cea mai importantă cale pentru a face acest lucru este RECICLAREA.Ea are dublu scop: se conservă resursele naturale şi se reduce spaţiul de depozitare.<br /> Pentru a face elevii să înţeleaă cum se recilează selectiv este important să-i antrenăm la astfel de activităţi, care pentru ei sunt ludice şi responsabile, totodată.<br /> <br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Elevii din ciclul primar Step-by-Step de la Şcoala Gimnazială "Theodor Aman" Câmpulung, Argeş, cadrele didactice coordonatoare ( Ciolan Laura + Poştoacă Cornelia, Damian Anelis + Văcăroiu Iuliana, Răcăşean Cristin + Stan Mihail, Cîrstea Diana + Vintescu Doina, dar şi părinţii elevilor.

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

Valorificarea potenţialului creativ şi ecologic elevilor;<br /> Realizarea unei expoziţii la nivelul şcolii;<br /> Facilitarea schimbului de experienţă între clase;<br /> Formarea unui comportament de colectare selectivă;<br /> Integrarea jocului în acticitate;<br /> Derularea paradei de costume ECO.<br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Proiectul a fost finanţat de către părinţi, neimplicând un cost financiar mare. S-au folosit materiale din dotarea fiecărei părţi: pungi, ziare, hârtie, hârtie glasată, hârtie creponată, saci de rafie, saci de hârtie, saci de gunoi, etc.

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Prof. înv. primar CIOLAN LAURA ELENA