GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

SUPRAVIETUITORII CLIMEI

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2017 | Instituții de învățământ
SITE WEB: https://supravietuitoriiclimei.weebly.com/
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: martie - noiembrie 2017

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

OS1. Promovarea și diseminarea rezultatelor proiectului în 15 unități de învățământ, într-un interval de 9 luni. <br /> OS2. Deprinderea corectă a activităților specifice grădinăritului, sădire pomi, toaletare pomi, igienizare spațiu verde de un număr de 1000 de elevi până la sfârșitul lunii iunie 2017.<br /> OS3. Formarea și dezvoltarea de noi comportamente individuale, grupale şi sociale a unui număr de 500 de elevi, care să reflecte preocuparea faţă de menţinerea calităţii mediului prin cultivarea respectului pentru mediu până la sfârșitul lunii noiembrie 2017.

DESCRIERE PROIECT:

Proiectul își propune prin derularea activităţilor educarea tinerilor în spiritul protejării mediului înconjurător, încurajarea acestora să se implice direct şi responsabili în acţiuni care conduc la soluţionarea problemelor care ţin de protecţia mediului. Proiectul se află la ediția a VII-a, este înscris în CAERI 2017 și are ca scop identificarea unor metode şi tehnici didactice interactive cu scopul păstrării unui mediu curat şi sănătos, dezvoltarea responsabilităţii şi motivaţiei cadrelor didactice în vederea formării unor comportamente ecologice adecvate elevilor pentru menţinerea sănătătii mediului şi implicit a propriei sănătăţi şi implicarea autorităţilor locale în promovarea educaţiei ecologice la nivelul şcolii. Prima ediţie s-a derulat ca fază locală și începând cu cea de-a doua ediţie, proiectul a fost înscris în Calendarul Activităților Educative faza regională, antrenând elevii şi profesorii de la 22 de şcoli gimnaziale şi licee din 8 judeţe: Hunedoara, Bacău, Iași, Suceava, Vrancea, Brăila, Dolj și Ialomița. Activităţile proiectului marchează evenimentele ecologice Ziua Mondială a Apei, Ziua Pământului, Ziua Internaţională pentru Protecţia Stratului de Ozon, şi Ziua Păsărilor şi Arborilor, reprezentând un colaj de activităţi de informare, de salubrizare sau înverzire a malurilor unui curs de apă, de plantare în mod organizat de puieţi, alternative de petrecere a timpului liber într-un spaţiu adecvat, activități concurs pe teme corespunzător domeniului de încadrare al proiectului. Activităţile proiectului propuse sunt în ordinea în care se vor desfăşura: „Parteneri în informare”, „Aproape verde”, „Împreună pentru viitor”. Activitatea principală a proiectului: ”Împreună pentru viitor” marchează evenimentul ecologic Ziua Pământului, reprezintă un schimb de bune practici, un mijloc prin care elevii, profesorii, specialiştii propun soluţii pentru depozitarea temporară a deşeurilor, reducerea efectului de seră, soluţii care ar putea fi puse în practică de fiecare cu scopul conservării resurselor naturale. Aproape Verde este o activitate de voluntariat prin care se plantează puieți de stajar la Pădurea Gârboavele.

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Proiectul se adresează elevilor din învăţământul preuniversitar (gimnazial şi liceal) care sunt interesaţi de natură, dornici să cerceteze, să monitorizeze cauzele care contribuie la degradarea mediului, dar şi elevilor care au un comportament deviant manifestat prin sedentarism. Grupul ţintă are impact asupra comunităţii şcolare căreia îi aparţine şi implicit asupra comunităţii locale.

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

Rezultatele proiectului sunt realizarea unui punct de informare, dezvoltarea abilităţilor silvice, plantarea a 3500 de puieţi, realizarea creaţiilor artistice tematice, implicarea unui număr mare de elevi și profesori de la școlile din Galați și școli din celelalte 8 județe, realizarea paginii web a proiectului: și plublicarea online a revistei proiectului și înregistrarea acesteia cu codul ISSN 2457-7510: ”ECO Magazin”

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Bugetul proiectului este susținut de Asociația ”CNMK Părinți” și sponsorizare din partea Serviciului Public Judeţean de Administrare al Domeniului Public şi Privat al Consiliului Judeţean Galaţi care a constat în asigurarea transportului (4 autocare), logistica necesară plantării, puieții de stajar, diplome și certificate de voluntar

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

COLEGIUL NAȚIONAL MIHAIL KOGALNICEANU