GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

TINERI ÎN GARDĂ

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2014 | Instituții de învățământ
SITE WEB:
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI:

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

DESCRIERE PROIECT:

1. TIPUL DE PROIECT:<br /> Categoria „Institutii de invatamant”<br /> 2. DENUMIREA PROIECTULUI<br /> "TINERI ÎN GARDĂ"<br /> 3. SITE-UL PROIECTULUI<br /> http://www.cezar-nicolau.ro/<br /> 4. PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI<br /> 30.01.2014-31.11.2014<br /> 5. OBIECTIVELE PROIECTULUI (Maximum 1000 de caractere)<br /> PRINCIPALELE OBIECTIVELE ALE PROGRAMULUI SUNT:<br /> CONŞTIENTIZAREA NECESITĂŢII RECICLĂRII DEE-URILOR;<br /> CREŞTEREA INTERESULUI ŞI GESTIONAREA CORECTĂ A DEE-URILOR, ÎN VEDEREA RECICLĂRII ACESTORA;<br /> DEZVOLTAREA UNEI CONŞTIINŢE ECOLOGICE CU PRIVIRE LA RECICLAREA DEE-URILOR;<br /> CREŞTEREA STIMEI ŞI A RESPONSABILITĂŢII FAŢĂ DE NATURĂ;<br /> ÎMBUNĂTĂŢIREA RAPORTULUI OM- NATURĂ;<br /> SCHIMBAREA CONCEPŢIEI ŞI A ATITUDINII FAŢĂ DE NATURĂ;<br /> DEZVOLTAREA SPIRITULUI DE ECHIPĂ;<br /> DEZVOLTAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL AL TINERILOR PRIN DOBÂNDIREA DE APTITUDINI ŞI COMPETENŢE NECESARE SUCCESULUI LOR ANTREPRENORIAL<br /> 6. DESCRIERE PROIECT (Maximum 3000 de caractere)<br /> PROGRAMUL "TINERI ÎN GARDĂ" PRESUPUNE UN PROGRAM DE INFORMARE ŞI EDUCARE A TINERILOR CU PRIVIRE LA CUNOAŞTEREA IMPORTANŢEI RECICLĂRII DEEE-URILOR.<br /> SCOPUL ACESTEI CAMPANII ESTE ACELA DE A DETERMINA COMUNITATAEA ŞCOLARĂ ŞI LOCALĂ SĂ COLECTEZE ŞI SĂ RECICLEZE DEEE-URILE ŞI SĂ DEZVOLTE RESPONSABILITATEA FIECĂRUIA FAŢĂ DE MEDIUL ÎNCONJURĂTOR.<br /> 7. GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI (Maximum 500 de caractere):<br /> ELEVII ŞI PROFESORII LICEULUI TEHNOLOGIC "CEZAR NICOLAU", COMUNITATEA LOCALĂ.<br /> 8. REZULTATE – IMPACT – REZULTATE MASURABILE (MAXIM 500 caractere)<br /> ÎN URMA IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI SE URMAREŞTE OBŢINEREA UNOR REZULTATE CONCRETIZATE ÎN:<br /> SCHIMBAREA COMPORTAMENTULUI TINERILOR FAŢĂ DE GESTIONAREA ŞI RECICLAREA CORECTĂ A DEŞEURILOR ŞI DOBÂNDIREA DE COMPETENŢE DE MANAGEMENT A DEEE-URILOR;<br /> REDUCEREA RISCULUI ASUPRA SĂNĂTAŢII;<br /> REDUCEREA CONSUMULUI DE ENERGIE ŞI DE MATERIE PRIMĂ;<br /> SUPORTURI DE CURS CU CONŢINUT EDUCATIV, AFIŞE;<br /> COLECTAREA UNOR CANTITĂŢI DE DEŞEURI;<br /> ÎN LUNA IUNIE 2014 S-A LIVRAT O CANTITATE DE 321,8 KG DEEE-RI CĂTRE ECOTIC<br /> 9. CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:<br /> CONSUMABILELE UTILIZATE ÎN SCOPUL REDACTĂRII MATERIALELOR INFORMATIVE AU FOST ASIGURATE DE CĂTRE ŞCOALĂ- ÎN VALOARE DE 210 LEI.<br /> 10. PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT/DERULEAZA PROIECTUL: (*)<br /> LICEUL TEHNOLOGIC "cEZAR NICOLAU" BRĂNEŞTI, ILFOV<br /> <br /> http://www.cezar-nicolau.ro/<br /> <br /> DENUMIRE PARTENERI<br /> <br /> PRIMĂRIA comunei BRĂNEŞTI

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL: