GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Tu reciclezi, noi te premiem!

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2014 | Instituții de învățământ
SITE WEB:
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI:

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

DESCRIERE PROIECT:

1. TIPUL DE PROIECT:<br /> Categoria „Institutii de invatamant”<br /> 2. DENUMIREA PROIECTULUI<br /> "Tu reciclezi, noi te premiem!"<br /> 4. PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI<br /> octombrie 2013 - iunie 2014<br /> 5. OBIECTIVELE PROIECTULUI (Maximum 1000 de caractere)<br /> - Salvarea mediului înconjurător<br /> - Responsabilizarea elevilor în spiritul civic<br /> - Stimularea creativității prin activităţi extracurriculare<br /> - Cultivarea simțului civic<br /> - Salvarea mediului înconjurător<br /> - Responsabilizarea elevilor<br /> - Dezvoltarea simțului estetic<br /> - Dezvoltarea respectului faţă de natură.<br /> 6. DESCRIERE PROIECT (Maximum 3000 de caractere)<br /> Acest proiect are rolul de a ajuta elevii să înţeleagă unele dintre cauzele poluării mediului şi să conştientizeze faptul că reducerea acestora depinde de implicarea fiecăruia.<br /> Prin încurajarea obiceiului de colectare selectivă a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE), pet-uri, hârtie, sticlă şi orice poate fi reciclat. Copiii pot deveni ambasadori ai unui mesaj ecologic şi modele pentru cei din jur, educându-și părinţii în sensul unei atitudini ecologice responsabile. Cu ajutorul acestui proiect elevii învaţă cum să recicleze, ce implică să faci acest lucru şi cum să fie mai responsabili cu mediul înconjurător.<br /> Pregătindu-i de timpuriu să înțeleagă să fie mai atenţi cu natura, să fie mai responsabili şi mai grijulii, vor putea să-i înveţe şi să-i îndrume pe urmașii lor să prețuiască şi să respecte mediul înconjurător pentru a nu deveni un dușman oamenilor, tocmai din lipsa de responsabilitate, ignoranţă sau neştiinţa prețuirii acestuia.<br /> 7. GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI (Maximum 500 de caractere):<br /> - Elevii<br /> - Cadre didactice<br /> - Părinţii elevilor<br /> - Specialiști în domeniul ecologic.<br /> 8. REZULTATE – IMPACT – REZULTATE MASURABILE (MAXIM 500 caractere)<br />  Prezentarea la orele de dirigenție, de către invatatori/educatori/diriginți a materialelor informative, filmulețe si de promovarea acestei activitati elevilor<br /> Colectarea propriu-zisă a echipamentelor electrice si electronice (DEEE), doze si baterii de către elevii şcolii coordonați de către educatori/învățători/diriginţi, la nivelul fiecărei clase<br /> tichete razuibile cu premii<br /> 9. CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:<br /> - Resurse umane: cadrele didactice, partenerii proiectului, elevii claselor implicate, părinţii acestora.<br /> - Resurse de spaţiu: sălile de clasă, holurile şcolii, magaziile, sala de sport.<br /> - Resurse financiare: autofinanțare.<br /> - Resurse materiale:<br /> • Informaționale: flyere, postere, comunicate de presa, prezentări Power Point, broșuri informative din partea asociației partenere, filme.<br /> • Materiale: saci, cutii de carton, pungi, hârtie.<br /> • Audio-video: C.D., D.V.D., laptop, aparat foto, videoproiector.<br /> 10. PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT/DERULEAZA PROIECTUL: (*)<br /> Scoala Gimnaziala "Miron Costin" Bacau<br /> DENUMIRE PARTENERI<br /> ASOCIATIA NON PROFIT ALUCRO, ECOTIC BAT

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL: