GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

‘’Un pom,un suflet de copil’’ – BUCUREȘTI

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2016 | Instituții de învățământ
SITE WEB: https://www.facebook.com/Un-pom-un-suflet-de-copil-179064235892166/
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: Martie2016-iunie 2017 si continuare in anul scolar 2017-2018

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

O1- cunoaşterea particularităţilor mediului înconjurător, ale florei şi faunei;<br /> O2- transformarea comportamentelor cotidiene ale elevilor în stiluri de viată ecologice, economice, sănătoase şi durabile prin întreţinerea unui ambient curat; promovarea conceptelor unui stil de viaţă durabil, structurat pe componente de natură ecologică, educativă şi socială<br /> O3- conştientizarea problemelor majore de poluare şi distrugere a mediului natural local;<br /> O4- cultivarea dragostei faţă de tot ce se află în mediul natural local: plante, animale, ape;<br /> O5- folosirea „darurilor naturii" pentru realizarea unor lucrări interesante;<br /> O6- formarea capacităţii de a îngriji spaţiile verzi, de a stopa degradarea pădurilor, parcurilor prin diferite materiale publicitare.<br /> O7- implicarea in actiuni practice de plantarea de flori,pomi, dar si de ocrotire si ingrijire<br />

DESCRIERE PROIECT:

Muntele, Delta, padurile, parcurile, Grădinile Botanice, sunt socotite medii de viaţă naturale, unde oamenii se retrag din mediul zgomotos şi poluat, unde copiii se joacă, se inspiră în creaţiile literare, plastice si incearca sa isi ’’odihneasca ’’mintea si sufletul.<br /> Dacă pădurea, parcul ne oferă atât de mult, noi, cadrele didactice, elevii, parintii si familia acestora, de ce să nu incercam prin orice mijloace sa o protejăm, să o ocrotim şi să păstrăm ciripitul păsărelelor, zborul fluturilor şi parfumul florilor.<br /> Dupa experienta cu proiectul ECOCITADELA elevii clasei a IV-a B(a III-a B la data inceperii proiectului), mandri de realizarile lor concretizate in obtinerea premiului destinat institutiilor de invatamant in cadrul <br /> Galei Premiilor Pentru Un Mediu Curat 2014, au fost mai motivati ca „povestea” proiectului ecologic sa continue.<br /> In urma mai multe excursii, efectuate din clasa I pana in prezent, elevii s-au arătat îngrijoraţi de soarta NATURII şi au dorit să afle mai multe informaţii despre aceasta, ba chiar să se implice în desfăşurarea unor acţiuni pentru protejarea ei.În cadrul unei întâlniri cu părinţii elevilor, aceştia au completat un chestionar prin care a fost sondată opinia personală privind iniţierea, desfăşurarea şi implicarea copiilor în derularea unor proiecte educative. <br /> Realizând toate premisele propice derulării proiectului şi având şi adeziunea părinţilor, am pornit la treabă din luna Martie 2016 sub egida unui titlu sugestiv ‘’Un pom, un suflet de copil’’.<br /> Sub indrumarea mea, elevii au pornit în descoperirea lumii fascinante care ne înconjoară, in aflarea răspunsurilor la întrebările legate de tainele naturii, chiar acolo în mijlocul ei si in înţeleagerea legăturii dintre om şi mediul înconjurător. De asemenea am pus un accent deosebit la felul cum să iubească, să ocrotească şi să păstreze mediul pentru generaţiile viitoare.<br /> Proiectul promoveaza conceptele unui stil de viaţă durabil, structurat pe componente de natură ecologică, educativă şi socială.

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Elevii Preg-VIII<br /> Cadre didactice<br /> Comunitatea locală

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

Insusirea unei educaţii ecologice durabile<br /> Cunoasterea funcţiilor pădurii şi măsurile ce trebuie luate pentru protejarea şi conservarea ei.<br /> Formarea şi dezvoltarea capacităţilor elevilor de a aprecia frumuseţea ecosistemului<br /> Cconştientizarea importanţei în viaţa omului şi formarea unui comportament ecologic corect.<br /> Infintarea CLASEI ECO si a COLTULUI VERDE AL FIECAREI CLASE<br /> Folosirea tehnologiilor in vederea utilizarii ENERGIEI VERZI.<br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Scoala gimnaziala”Liviu Rebreanu”,Bucuresti,sector 3