GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

ARATA CA-TI PASA! COLECTEAZA SELECTIV!

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2019 | Instituții de învățământ
SITE WEB: http://www.gradinitacasutacupovesticraiova.ro
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: NOIEMBRIE 2019 - IUNIE 2020

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Promovarea şi implementarea unui sistem de colectare selectivă a deşeurilor şi managementul acestora în vederea reducerii cantităţii depozitate necontrolat în incinta unitatilor scolare, sensibilizarea comunităţii şcolare preuniversitare privind colectarea selectivă şi reciclarea deşeurilor, precum şi îmbunătăţirea capacităţii unităţilor de învăţământ de a contribui la protecţia mediului.

DESCRIERE PROIECT:

Este momentul ca noi, cadrele didactice, să acţionăm în vederea formării unor atitudini şi aptitudini necesare înţelegerii relaţiilor care există între om şi natură, să îi educăm în vederea înţelegerii, apărării, îmbunătăţirii mediului înconjurător creând astfel condiţii mai bune de viaţă într-un mediu curat, propice vieţii. <br /> Acest proiect îşi propune să antreneze preşcolarii în diverse acţiuni: activităţi de igienizare a spatiilor verzi din jurul gradiniţei, plantarea de copaci şi flori, îngrijirea acestora, realizarea unor cuiburi pentru păsări. De asemenea, se urmăreşte educarea relaţiilor umane din cadrul comunităţii în care trăiesc, formarea şi dezvoltarea conştiinţei ecologice. Proiectul valorifică şi potenţialul de creativitate al copiilor prin organizarea unor activităţi artistice şi plastice ce vizează exprimarea liberă a preşcolarilor.<br /> Se va crea un sistem de colectare selectivă a deşeurilor în vederea reducerii cantităţii depozitate necontrolat în incinta unitatilor scolare, sensibilizarii comunităţii şcolare preuniversitare privind colectarea selectivă şi reciclarea deşeurilor, precum şi îmbunătăţirii capacităţii unităţilor de învăţământ de a contribui la protecţia mediului.<br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

• Preşcolarii Grădiniţei P.P. „Casuta cu povesti” , Craiova<br /> • Cadrele didactice<br /> • Părinţii

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

Dezvoltarea unor atitudini favorabile ameliorării relaţiilor dintre om şi mediu;<br /> Antrenarea copiilor în îngrijirea plantelor şi copacilor; <br /> Stimularea copiilor în desfăşurarea unor activităţi cu caracter experimental şi demonstrativ, prin care să contribuie la păstrarea sănătăţii lor şi a unui mediu natural curat;

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Donatii si sponsorizari din partea paersoanelor fizice si juridice pentru achizitia de: pubele si saci pentru colecatre sekectiva, plinate de promovare, pomi ornamentali pentru plantarea acestora in curtea gradinitei, etc.

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CASUTA CU POVESTI CRAIOVA