GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Atitudinea modelează viitorul! – VRANCEA

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2016 | Instituții de învățământ
SITE WEB:
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: luna iunie 2016-Luna Mediului

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

-identificarea calităților mediului înconjurător necesare unei vieți sănătoase<br /> -cunoașterea unui ansamblu structurat de informații despre mediu ca sistem, despre funcționalitatea lui si interacțiunea omului cu mediul lui de viață<br /> -implicarea elevilor în acțiuni de protecție a mediului<br /> -dezvoltarea sensibilității față de mefi, formarea atitudinii de respect față de mediu<br /> -pregătirea mediului ambient prin participarea directă la acțiuni menite să înlăture efectul poluarii:adunarea deșeurilor, colectarea hartiilor, obținerea de răsaduri de legume si flori in școală

DESCRIERE PROIECT:

Scopul acestui proiect este să sensibilizeze o arie cât mai larga de copii și adulți prin protejarea si păstrarea echilibrului natural dintre pm si natură; însușirea de cunoștințe, formarea de abilități și comportamente necesare menținere și imbunatatirii calității mrdiului pentru a preveni problemele de mediu in viitor.<br /> Activități derulate<br /> -detectivii curățeniei<br /> -frumuseți din resturi<br /> -dexbatee interactivă<br /> -igienizare in curtea scolii

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Elevii claselor V-VII de la SCOALA GIMNAZIALA SENDRESTI

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

Competente de relaționare pozitivă, comunicare și lucru în echipa<br /> Realizarea unui colț verde in holul școlii<br /> Folosirea coșurilor ecologice<br /> Refolosirea creativă a materialelor reciclabile

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Materiale reciclabile<br /> Saci menajeri<br /> Prezentare fr filme cu temă ecologica

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Domnul DR.MIHAILESCU ADRIAN