GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

„Aventură în natură” prin sport, terapie pentru mediu și sănătate

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2019 | Marele Premiu pentru ONG 2019 | ONG-uri
SITE WEB: WWW.CAIACSMILE.RO
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: OCTOMBRIE 2018-OCTOMBRIE 2019

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

-promovarea biodiversității județului în contextul evenimentelor din calendarul ecologic<br /> -promovarea spiritului și comportamentului eco-civic în rândul comunității<br /> -promovarea metodelor de bune practici prin punerea în valoare a creativității, ingeniozității și a spiritului inovativ<br /> -socializarea grupurilor țintă prin practicarea voluntariatului și a muncii în echipă<br /> -promovarea turismului ecologic

DESCRIERE PROIECT:

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

- copiii din centre de plasament și case de copii<br /> - copiii cu diferite forme de dizabilități<br /> - copiii cu diferite forme de cancer<br /> - voluntari români și străini, veniți din alte țări precum CHINA, TURCIA, ITALIA, PORTUGALIA<br /> - adulți cu diferite forme de dizabilități<br /> - amatori care practică sportul și caiacul

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

În urma desfășurării acestor activități s-au format tineri responsabili față de un mediu curat și sănătos în beneficiul tuturor. La activitățile desfășurate au participat peste 500 de copii de la centrele de plasament, peste 500 de copii de la case de tip familial, peste 100 de copii cu dizabilități, 50 de adulți cu dizabilități, 50 de copii de la centrul NORO Oradea, peste 100 de voluntari copii cât și adulți.

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Unele activități nu au necesitat o contribuție financiară, s-au desfășurat cu participare și implicare voluntară. Altele au fost susținute prin proiecte sociale și prin sprijinul Consiliului Județean Satu Mare.

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV CAIAC SMILE