GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Biodiversitatea înseamnă viață!- DÂMBOVIȚA

SITE WEB: scoalanucet.webs.com/scoala.htm
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: noiembrie 2015-iunie 2016

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

- formarea unei atitudini pozitive faţă de mediu, prin stimularea interesului faţă de păstrarea unui mediu echilibrat;<br /> - valorizarea diversităţii şi a specificului natural local;<br /> - valorificarea experienţei dobândite în domeniul protecţiei mediului, prin intensificarea colaborării şi prin schimbul de bune practici între instituţii de învăţământ preuniversitar<br /> <br />

DESCRIERE PROIECT:

Trăim într-o societate în care suntem nevoiţi să planificăm totul până în cele mai mici detalii, apoi ne străduim să transpunem în practică ceea ce am scris pe hârtie. Prin proiectul ,,Biodiversitatea înseamnă viață! ,, nu ne-am propus doar să arăm pământul, dar am reuşit să plantăm câţiva zeci de copaci în incinta şcolii noastre şi ȋn împrejurimi, acţiune în care am fost implicaţi deopotrivă cadre didactice, elevi, reprezentanţi ai comunităţii locale, părinţi. Acest program educaţional vine în sprijinul nostrum,în efortul de a forma atitudini şi principii valoroase pentru existenţa generaţiilor viitoare. <br /> În şcoala primară şi gimnaziu, elevii sunt foarte receptivi la ceea ce li se arată şi li se spune în legătură cu mediul şi sunt dispuşi să facă parte din categoria apărătorilor naturii. În cadrul programului, în învăţământul primar, prin amenajarea unui colţ ecologic, pot avea loc activităţi practice de îngrijire a plantelor, activităţi ce pot fi incluse în programa şcolară deoarece favorizează învăţarea prin descoperire, înţelegerea legilor dezvoltării la plante. Astfel, elevii sunt puşi în faţa unor situaţii problematice. <br /> Prin activităţi de curăţenie şi strângere a deşeurilor, ei învăţă să aibă responsabilităţi, să lucreze în echipă şi să conştientizeze necesitatea păstrării curăţeniei ca măsură de igienă pentru sănătate. La orele de educaţie plastică pot fi confecţionate postere ecologice care surprind atitudini, comportamente, surse de poluare, care ajută la înţelegerea urmărilor, a legăturilor cauzale între mediu şi factorii poluanţi. Prin intermediul posterelor copiii sesizează aspecte ale naturii, descriu imagini, denumesc acţiuni de ocrotire a naturii. <br /> <br /> Acest proiect s-a desfășurat ca acţiuni de curăţenie a clasei sau în jurul şcolii, de strângere a deşeurilor, îngrijirea spaţiului verde, întocmirea de ierbare tematice, realizarea de postere ecologice, se pot realiza cu mare succes. Activităţile ecologice pot continua şi la celelalte discipline: in cadrul unor lecţii de limba română unde se studiază texte care au ca tematica aspecte din natura. Biodiversitatea înseamnă viață îşi propune aşadar să îi inveţe pe elevi ABCdar-ul dragostei protejării şi conservării mediului. <br /> O altă activitate în cadrul proiectului a fost organizarea simpozionului nașional ,, Biodiversitatea înseamnă viață,, împărțit în 2 secțiuni:<br /> -cadre didactice-lucrări și comunicări științifice<br /> - elevi-desene, postere, eseuri, poezii, ppt<br /> Activități asociate <br /> - Expoziție cu lucrările elevilor<br /> - Revista simpozionului<br /> - Filmul simpozionului<br /> - Semne de carte și ecusoane cu sigla simpozionului și a școlii<br /> - Afișul Simpozionului<br /> <br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

- cadre didactice din învățământul preuniversitar<br /> - elevi <br />

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

-300 de copii informați despre biodiversitate<br /> -200 de copii, părinţi, cadre didactice și autorități locale implicate <br /> - școli implicate din 10 județe <br /> - Implicarea a 8 instituții în proiect<br /> - 100 de participanți la proiecția filmului ,,Biodiversitatea este viață!”<br /> - 28 școli din 10 județe<br /> profesori participanți cu lucrări științifice: 28<br /> - elevi participanți la secțiunea artă : 140<br /> - Elevi participanți cu creații literare: 30<br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Proiectul s-a desfășurat cu ajutorul sponsorilor de pe raza localității și nu numai: Arhiepiscopia Târgoviștei, Sc Sovirox Nucet, Biserica Cazaci, Bărboiu Luiza.

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Școala Gimnazială Nucet