GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

CAMPIONII RECICLĂRII

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: Nesortate
SITE WEB:
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: aprilie-iunie 2019

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

- Constientizarea elevilor în ceea ce priveşte importanţa colectării selective a deşeurilor;<br /> - Creşterea gradului de colectare selectivă a materialelor reciclabile;<br /> - Reducerea cantităţii de deşeuri menajere de la punctele de colectare va conduce la o reducere a costurilor de operare la fluxul de deseu menajer;<br /> - Reducerea cantităţii de deşeuri menajere va conduce la reducerea sau eliminarea cheltuielilor generate de taxa pe tona de deşeu depozitat;<br /> - Creşterea cantităţilor de materiale reciclabile colectate va determina reducerea cantităţii de deşeuri depozitate şi implicit reducerea sau eliminarea taxei anuale plătită de Primăria municipiului Alexandria la fondul de mediu.<br />

DESCRIERE PROIECT:

Concursul s-a desfasurat etapizat pentru grupuri reprezentative de deseuri reciclabile, astfel : aprilie – hartie/carton; mai – plastic/aluminiu și deșeuri electrice, electronice și electrocasnice (DEEE); iunie - Festivitatea de premiere<br /> Concursul s-a desfășurat pe două sectiuni: Clasele 0-IV și Clasele V-VIII, în trei etape punctate individual al caror punctaj se cumuleaza la finalizarea concursului.<br /> Pentru validarea rezultatelor s-a constituit o comisie formata din doi reprezentanți ai organizatorului și câte un reprezentant al fiecarei unități de învățământ înscrisă în concurs. Comisia s-a deplasat pentru fiecare etapă la toate unitățile de învățământ și a asistat la cântărirea, înregistrarea și validarea cantităților colectate.<br /> <br /> ETAPA I -colectare deseuri hârtie/carton<br /> Mod de desfășurare: Colectarea s-a făcut în data de 15 aprilie 2019 de la sediul fiecărei unități de <br /> învățământ. Pentru fiecare kilogram de hârtie/carton depus, clasa a obținut câte un punct. <br /> ETAPA II –colectare deșeuri plastic/aluminiu<br /> Mod de desfășurare: Colectarea s-a făcut în data de 16 mai 2019 de la sediul fiecărei unități de <br /> învățământ. Pentru fiecare kilogram de plastic depus, clasa a obținut câte un punct. Pentru fiecare <br /> kilogram de aluminiu depus, clasa a obținut câte trei puncte.<br /> ETAPA III -colectare deșeuri electrice, electronice și electrocasnice<br /> Mod de desfasurare: Colectarea s-a făcut în data de 30 mai 2019 de la sediul fiecărei unități de învățământ. <br /> Pentru fiecare kilogram de deșeuri depus, clasa a obținut câte trei puncte.<br /> După fiecare etapă, rezultatele au fost centralizate, publicate și transmise spre știința tuturor unităților de învățământ înscrise. <br /> Au fost acordate două premii pentru clasele care au colectat cele mai mari cantităti de deșeuri, cate unul pentru fiecare ciclu de învățământ, un premiu pentru unitatea de învătământ care a colectat cele mai mari cantități de deșeuri și astfel a obținut cel mai mare punctaj.<br /> Premiile s-au atribuit în baza cantitătilor colectate și înregistrate pentru fiecare clasă. Au fost premiați și elevii, unul din ciclul primar și unul din ciclul gimnazial, care au adus cea mai mare cantitate de deseuri. De asemenea a fost premiată și unitatea de învățământ în care s-au colectat cele mai mari cantităti de deseuri de baterii si acumulatori portabili.<br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

1803 de elevi din clasele primare și 1554 de elevi din clasele gimnaziale din toate unitățile de învățământ din municipiul Alexandria

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

802 elevi de la Școala Gimnazială "Mihai Viteazul" au beneficiat de amenajare și dotare săli de clasă si holuri (picturi murale, table interactive), amenajarea curții (spațiu de socializare amenajat cu pavele 3D, bănci, pegole, pictură murală perete exterior, panouri cu mesaje educative pe gardul interior), dotare sală de sport (echipamente sportive, saltele, mingi etc.)<br /> Au fost colectate - 20167,10 KG Hârtie/carton; 5426,20 KG plastic; 440,85 KG aluminiu; 10666,25 KG DEEE; 186,15 KG baterii<br /> <br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

- 146000 lei<br /> - 30 de persoane reprezentând resursa umană din cadrul Societăților Comerciale ale Consiliului Local, care au patricipat la colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor colectate, cu utilajele și auto din dotare.

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Municipiul Alexandria