GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Carpathia, rezervația de sălbăticie a Europei

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2018 | Marele Premiu pentru ONG 2018 | ONG-uri
SITE WEB: https://www.carpathia.org/ro/
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 2009 - prezent

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

4.1. inițierea și punerea în aplicare a unor activitați de restaurare ecologică prin<br /> 4.1.1. achiziționarea și protecția pădurilor naturale prin punerea în aplicare a unei politici de nonintervenție,<br /> 4.1.2. achiziționarea și restaurarea pădurilor degradate și a habitatelor alpine,<br /> 4.1.3. reintroducerea unor specii disparute<br /> 4.1.4. îndepărtarea speciilor de plante invazive<br /> 4.2. Activitati de conservare a sepciilor si habitatelor<br /> 4.3. Crearea unui model de coabitare om-animale salbatice, pe o suprafață de cca. 80.000 ha, prin oprirea vanatorii si introducerea unui sistem de prevenire a daunelor si de acordare a compensatiilor <br /> 4.4. Implicarea comunităților locale în atingerea obiectivelor de conservare a siturilor Natura 2000 prin intermediul mecanismelor de management participativ și al programelor de educație<br /> 4.5. Creșterea gradului de conștientizare a publicului pentru activitățile de conservare și zonele protejate<br /> 4.6.Dezvoltarea unui sistem de întreprinderi bazate pe conservare<br />

DESCRIERE PROIECT:

Viziunea noastră este crearea unei zone protejate cu natură sălbatică de talie mondială în sudul Carpaților românești, un nou Parc Național, suficient de mare ca să permită existența unor populații semnificative de carnivore mari și să permită desfășurarea proceselor evolutive naturale. Proiectul include situl Natura 2000 Munții Făgăraș, sit Natura 2000 Raul Targului-Argesel-Rausor, Parcul Național Piatra Craiului și Muntele Leaota, formând un total de peste 250.000 ha. După finalizare acest nou parc național va fi o zonă sălbatică de talie mondială, un exemplu de conservare în Europa și cel mai emblematic parc național de pe continent. Pentru a atinge acest obiectiv ambițios, FCC desfășoră un ansamblu de activități de mare complexitate:achiziționarea de terenuri în vederea reconstrucției ecologie și conservării; <br /> refacerea zonelor cu păduri rase, împădurirea pajiștilor degradate, reconstrucția vegetației ripariene, pe albiile râurilor din zonă; in cadrul acestui proces analizam speciile aflate initial in zonele degradate si facem replantari pentru a reveni la compozitia originală; pentru a asigura necesarul de puieti am inființat propriile pepiniere pentru diferite specii autohtone;FCC a dezvoltat un program în scopul de a prezenta cum ar trebui să arate gestionarea vieţii sălbatice în viitor, din punctul nostru de vedere; De la finalul anului 2011 pana in prezent FCC a concestionat prin intermediul unei entităţi subsidiare 24.000 de hectare fondul de fond de vanatoare. Pentru că numărul efectivelor de animale sălbatice a fost foarte scăzut, ne-am concentrat pe măsuri antibraconaj şi pe o politică de non-intervenţie, în scopul creşterii numărului anumitor specii;custodia unor arii protejate, ROSCI0102 Leaota și ROSCI0381 Raul Targului – Argesel – Rausor;ample acțiuni de evaluare a stării de conservare și monitorizare; de la finalul anului 2011 FCC a concestionat un fond de vânătoare; ne-am concentrat pe măsuri antibraconaj şi pe o politică de non-intervenţie; am început programul e monitorizare a vieţii sălbatice bazat pe metode non- invazive: analiză genetică a probelor de excremente şi păr, folosirea camerelor cu senzori de mişcare, analiza tradiţională a urmelor, pentru a obţine o estimare corectă cu privire la mărimea populaţiei actuale de urs, lup şi râs;crearea unei economii verzi în jurul Munților Făgăraș, în beneficiul biodiversității și a comunităților locale; componenta socială este foarte puternică: am inițiat un sistem de plăți compensatorii pentru a stimula conservarea; de asemenea, am realizat câteva modele de planuri de afaceri verzi, pe care le-am pus, gratuit, la dispoziția comunităților; vom înființa un fond pentru susținerea unor afaceri verzi în zona de proiect; activități de informare,conșientizare și consultare a comunităților; activități de lobby pentru noul Parc Național;

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

- populatia locala, al carei nivel de trai va creste ca urmare a exploatarii durabile a naturii<br /> - turistii, care beneficiaza de servicii de cazare, masa, ghidare turistica pentru observarea vietii salbatice si tururi cu bicicleta<br /> - specialisti si cercetatori care studiaza si monitorizeaza speciile și habitatele din zonă<br />

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

●un Parc National emblematic pentru Europa, ca rezultat final<br /> Rezultate obtinute pana in prezent:<br /> ●Achizitionarea si punerea sub protectie a cel puțin 22.000 ha de păduri naturale (virgine sau cvasi-virgine) <br /> ●294 ha păduri cvasi-virgine<br /> ●21 km combaterea eroziunii datorate urmelor de tractor<br /> ●1.250.000 puieţi plantaţi<br /> ●400 ha reîmpădurite<br /> ●Refacerea a 23 de km de galerii de anin, un habitat prioritar al directivei UE.<br /> ●conversia a 346 ha molidisuri spre pădurile naturale, originale<br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Proiectul este finanțat din:<br /> Fonduri oferite de Comisia Europeana - LIFE, POIM, EEA Grants<br /> Granturi private - Endangered Landscapes Programme, MOL România, Temperatio, Johan Maylaerts, Fundatia Oak, Fundatia Wyss<br /> Donații - Fundația Wyss, Frankfurt Zoological Society, The European Nature Trust, Stichting Polar Lights, Fundația Peterffy, Concernul Rain Forest, Marion Wurth, Medlife, Ursus Brewerries, diverse alte persoane fizice si juridice <br />

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Fundatia Conservation Carpathia