GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

CĂSUŢA CU ZORELE – SPAŢIU RECREATIV ŞI DE ÎNVĂŢARE EXPERIENŢIALĂ – SUCEAVA

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2016 | ONG-uri
SITE WEB: Voluntari pentru Spaţii Verzi - Căsuţa cu zorele https://web.facebook.com/proiectproeuropa/ https://issuu.com/appe/docs/casuta_cu_zorele
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: aprilie - august 2016

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Obiective generale:<br /> OG1: dezvoltarea unei formule de educaţie de mediu, bazată pe implicare activă şi experiență, pentru 122 de copii şi tineri instituţionalizaţi; <br /> OG2: dezvoltarea unei culturi ecologice responsabile, proactive şi participative în rândul copiilor şi tinerilor asistaţi social şi a comunităţii extinse a instituţiei de ocrotire – premisă a dezvoltării durabile;<br /> Obiective specifice:<br /> OS1: reabilitarea cu materiale naturale şi protective a actualului loc de joacă (250mp) alcătuit din 4 scrânciobe, 2 tobogane, 4 balansoare uzate şi deteriorate;<br /> OS2: amenajarea unui spaţiu recreativ şi educativ, în jurul locului de joacă existent, care va avea 1000mp şi va cuprinde: căsuţa cu zorele - spaţiu de învăţare prin experimentare, răzoare de flori multicolore, şiruri de arbuşti decorativi autohtoni;<br />

DESCRIERE PROIECT:

Programul Spaţii Verzi 2016 a oferit Asociaţiei Proiect Pro Europa, cu sediul în Ciumârna, jud. Suceava, şansa finanţării proiectului Căsuţa cu zorele - spaţiu recreativ şi de învăţare experienţială, derulat în parteneriat cu Aşezământul de Copii „Sf. Ier. Leontie” Rădăuţi. Prin proiect a fost amenajat un spaţiu recreativ şi educativ, de cca. 1000 m2, destinat recreerii celor 125 de copii şi tineri ocrotiţi social în Aşezământul de Copii „Sf. Ier. Leontie” Rădăuţi şi învăţării lor conştiente şi active prin experienţă. Acest spaţiu cuprinde acum: Căsuţa cu zorele (3,75mx3,75mx3,80m) - singurul spaţiu de acest fel din România, o căsuţă construită pe arhitectura caselor tradiţionale din Bucovina secolului trecut, în care au fost montate băncuţe din lemn şi care este decorată cu obiecte tradiţionale şi vase ceramice; locul de joacă (250mp - 4 scrânciobe, 2 tobogane, 4 balansoare) reparat, completat şi redecorat cu materiale naturale, protective, în culori vesele şi în armonie cu natura; zona de interacţiune pentru „pitici”, delimitată de scăunele multicolore, aşezate circular pe iarba verde şi primitoare. Intreagă suprafaţa este decorată cu jardiniere rustice de flori, din lemn şi împletitură de nuiele, mărginită de arbuşti de tuia şi de tei, iar una dintre laturi de răzoare de trandafiri. https://issuu.com/appe/docs/casuta_cu_zorele<br /> Copiii din aşezământ, care locuiesc în căsuţe de tip familial, în grupuri de câte 12-15 persoane, de vârste diferite, coordonate de câte un educator pe schimb, cu un program zilnic strict organizat şi riguros, pentru că, din lipsă de personal specializat, activităţile comune sunt foarte dificil de moderat, au acum un spaţiu verde, vesel şi primitor, multifuncţional, în aer liber, în care pot să se joace, să înveţe despre natură, să se odihnească, să participe la ateliere de creaţie şi meşteşuguri tradiţionale, să se obişnuiască să-şi asume responsabilităţi în activităţi de protejare a mediului, să poată descoperi bucuria de a umbla desculţi în iarbă sau de a observa cum sămânţa aşezată de ei grijuliu în pământ răsare, creşte şi se transformă în floare.<br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Grupul ţintă a însumat: <br /> - 122 de copii şi tineri din aşezământul social - beneficiari direcţi ai proiectului; <br /> - 130 de copii şi tineri voluntari ai asociaţiei noastre şi membrii ai Grupului Local de Tineret 4Kids Ciumârna; <br /> - 30 de voluntari adulţi, dintre membrii grupurilor informale ale asociaţiei - Organizaţia Locală de Bărbaţi şi Organizaţia Locală de Femei.<br /> <br /> <br />

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

- > 250 de copii şi tineri (din aşezământ şi voluntari) participanţi la activităţile proiectului, voluntari pentru mediu;<br /> - 58 promotori de educaţie ecologică şi responsabilitate socială, voluntari ai GLT Ciumârna, formaţi în proiect; <br /> - spaţiu recreativ şi educativ, Căsuţa cu zorele (3,75mx3,75mx3,80m) - o căsuţă construită pe arhitectura caselor tradiţionale din Bucovina secolului trecut, singurul spaţiu de învăţare experienţială din ţară.<br /> <br /> <br /> <br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

13250 lei

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Asociaţia Proiect Pro Europa