GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Colegiul Verde

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2017 | Instituții de învățământ
SITE WEB: https://www.youtube.com/watch?v=1SND9cH8IWc&feature=youtu.be
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 2014-2017

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

- conştientizarea problemelor de mediu<br /> - dezvoltarea spiritului civic<br /> - creşterea combativităţii şi competitivităţii în cadrul unui concurs anual şi multianual<br /> - dezvoltarea spiritului de echipă şi a iniţiativelor personale în cadrul unui grup<br /> - dezvoltarea de abilităţi de sinteză şi analiză a problemelor globale<br /> - participarea masivă la activităţile de ecologizare a suprafeţelor terestre şi acvatice.<br /> - popularizarea activităţilor în presă şi în revistele de specialitate<br /> <br />

DESCRIERE PROIECT:

Proiectul s-a născut din necesitatea de a duce educația la un nivel superior, dincolo de orele de clasă. <br /> La momentul actual, într-o societate tehnologizată și dominată de media, promotorii generației de mâine sunt elevii de astăzi. <br /> Așadar, ca etapă esențială a formării lor, considerăm că educația ecologică făcută la timp își va aduce aportul în crearea unei comunități sănătoase și a unei generații conștiente de importanța mediului în care trăiește și se dezvoltă. <br /> Ca prim pas, mobilizarea în masă a elevilor va atrage de la sine necesitatea de implicare a adulților și a autorităților publice, reușind astfel să creionăm contururile unei „revoluții a valorilor”, în urma căreia beneficiar este omul de astăzi, dar cu precădere cel din viitor.<br /> Scopul proiectului este acela de a naşte şi dezvolta atitudini ecologice în rândul copiilor şi al tinerilor, de a-i determina să devină activi în acţiunile de protecţie şi conservare a mediului, de a conştientiza că viitorul planetei depinde de ceea ce realizează ei astăzi. Ne-am propus să profităm de acţiunile întreprinse pentru a dezvolta preocupările expediţionare, de cercetare directă a mediului în vederea orientării profesionale şi a petrecerii timpului liber în natură, iar în perspectivă, formarea de viitori coordonatori de acţiuni de protecţie şi conservare.<br /> <br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

beneficiarii direcţi: elevii, colectivul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic al Colegiului Național „Spiru Haret“ Tecuci<br /> - beneficiarii indirecţi: comunitatea locală, organizaţia de cercetaşi, alte colective şcolare, dar numai pe bază de reciprocitate.<br /> <br />

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

Au fost achiziționate: o ambarcațiune, un peridoc, 24 veste de salvare, 24 perechi de cizme de protecție, 10 perechi de mănuși, o trusă medicală, 10 greble, 10 lopeți, și 2 corturi.<br /> Proiectul a avut un puternic impact asupra comunității, organizându-se campanii de ecologizare în parcuri și lacurile din localitate și împrejurimi.<br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Resursele umane: circa 850 elevi, 50 profesori, 5 cadre didactice auxiliare, şi aproximativ 10 salariaţi din personalul nedidactic.<br /> Resursele materiale: tomberoane pentru colectare selectivă, Panoul Verde, la care se adaugă planul de achiziţii prevăzut pentru anul 2014, 2015, 2016, 2017.<br /> Resursele financiare: toate activităţile se desfăşoară prin autofinanţare de către cei implicaţi. Este strict interzisă folosirea banilor în alte scopuri decât cele prevăzute prin prezentul proiect, la planul de achiziţii.<br />

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Prof. Dr. Ungan Cezar-Iulian ; prof. Onica Monica-Iuliana