GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Concurs judeţean ,,Salvaţi natura de la dezastru” – NEAMȚ

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2016 | Instituții de învățământ
SITE WEB:
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: septembrie 2016-iunie 2017

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Formarea sentimentului de respect şi dragoste pentru natură şi mediul înconjurător.<br /> Stimularea potenţialului artistic-creativ al elevilor<br /> Formarea unei atitudini motivante şi responsabile faţă de menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător.<br /> Organizarea unor campanii de colectare a deşeurilor care pot fi reciclate.<br /> Confecţionarea unor afişe, postere pentru promovarea valorilor ecologice.<br /> Organizarea unei expoziţii cu lucrările elevilor şi ale cadrelor didactice.<br /> Implicarea comunităţii în acţiuni de protejare a mediului înconjurător.<br /> Înţelegerea necesităţii protejării naturii în context european<br />

DESCRIERE PROIECT:

,,Ecologia este o tulburătoare poveste de dragoste dintre om şi natură .” <br /> (Toma George Maiorescu) <br /> Satul Boboieşti este aşezat în depresiunea Pipirigului ,un adevărat colţ de rai, la nord de Humuleştiul lui Creangă.În pădurile de aici deşi nu se mai organizează faimoasele vânători la care participau C. Hogaş, N. Labiş, M. Sadoveanu si mulţi alţii, încă se mai pot auzi în nopţile lui Gerar urletele lupilor, în serile târzii de toamnă boncănitul cerbilor iar în arşiţa lui Cuptor mai vezi copii cu plete bălaie scăldându-se în ,,Ozana cea frumos curgătoare şi limpede ca cristalul”.<br /> Toate aceste lucruri se petrec deoarece în fiecare an membrii cercului ,,Micii ecologişti” adună din natură tot ce dăunează având ca slogan ,,SALVAŢI NATURA DE LA DEZASTRU!’’. <br /> Concursul se adresează preşcolarilor, elevilor din clasele pregătitoare şi clasele I-VIII precum şi cadrelor didactice de la şcolile din ţară, preocupaţi de problemele mediului înconjurător, care doresc să desfăşoare acţiuni pe teme ecologice şi să împărtăşească din experienţa dobândită, pentru a salva natura de la dezastru.<br /> <br /> SECŢIUNILE CONCURSULUI<br /> <br /> I.Preşcolari şi elevii claselor I-VIII:<br /> Desene/colaje prin care să arate acţiunile pozitive ale omului asupra naturii.<br /> Confecţionarea unor obiecte din materiale reciclabile.<br /> <br /> II.Elevii claselor I-VIII:<br /> Creaţii literare <br /> <br /> III. Cadrele didactice:<br /> Referat EDUCAŢIE PENTRU MEDIU-EDUCAŢIE PENTRU VIAŢĂ<br /> <br /> IV.Participare directă:<br /> Dans modern, dans sportiv, dans popular, dans clasic, scenete şi parada modei, pe teme eco.<br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

elevi-preşcolari;<br /> elevi-ciclul primar;<br /> elevi-ciclul gimnazial;<br /> cadre didactice;<br /> specialişti în probleme de mediu.<br /> membrii comunităţii;<br /> părinţi;<br /> colaboratori<br />

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

-150 elevi inscrisi la sectiuneaI;<br /> -50 elevi inscrisi la sectiunea a II-a;<br /> -50 cadre didactice la sectiunea aIII-a;<br /> -15 cadre didactice si elevi la sectiunea a IV-a.<br /> REZULTATE AŞTEPTATE:<br /> -creşterea gradului de conştientizare a copiilor privind problemele de mediu;<br /> <br /> -valorificarea unor deşeuri ;<br /> -participarea alături de alte şcoli la diferite concursuri, simpozioane pe teme ecologice ;<br /> -legătura şcolii cu alte şcoli din judeţ;<br /> <br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Bugetul concursului a fost finantat din surse proprii.cc

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Liceul Tehnologic,, Ion Creangă'' Pipirig-Eco-Şcoala Boboieşti nr.1