GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Concursului de colectare selectivă “Participă activ… colectează selectiv”- ediţia a V-a, anul 2019, în unităţi de învăţământ din Municipiul Fălticeni

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2019 | Instituții publice
SITE WEB: www.falticeni.ro
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 11 februarie –2 decembrie 2019

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Constientizarea elevilor in ceea ce priveste colectarea selectiva

DESCRIERE PROIECT:

Regulamentul<br /> Concursului de colectare selectivă <br /> “Participă activ... colectează selectiv”- ediţia a V-a, anul 2019,<br /> în unităţi de învăţământ din Municipiul Fălticeni<br /> <br /> <br /> 1. Organizatorul<br /> 1.1. Concursul colectare selectivă în unităţi de învăţământ (denumit în cele ce urmează „Concursul”) este organizat de Primăria Municipiului Fălticeni şi Consiliul Local al Municipiului Fălticeni şi se desfăşoară în Municipiului Fălticeni.<br /> 2. Zona de desfăşurare a Concursului<br /> 2.1. Concursul este organizat şi se desfăşoară în municipiul Fălticeni, în cadrul unităţilor de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal.<br /> <br /> 3. Durata Concursului<br /> 3.1. Concursul se va desfăşura în perioada 11 februarie –2 decembrie 2019, în două etape: 11 februarie – 07 iunie 2019, 1 iulie – 2 decembrie 2019. Concursul se va desfăşura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.<br /> 4. Calendarul de concurs<br /> Etapele Concursului sunt următoarele:<br /> • Înscrierea unităţilor de învăţământ 11-15 februaie 2019;<br /> • Acţiuni de colectare organizate în instituţiile de învăţământ: 1 februarie –07 iunie 2019, 1 iulie – 2 decembrie 2019; <br /> • • Anunţarea rezultatelor finale: 11 iunie 2019, 6 decembrie 2019;<br /> • Înmânarea premiilor: 12 iunie 2019, 09 decembrie 2019.<br /> <br /> 5. Dreptul de participare<br /> 5.1. La concurs poate participa orice unitate de învăţământ preuniversitar, cu sediul în municipiul Fălticeni.

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Copii cu varsta intre 3 ani si 19 ai

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

S-au colectat selectiv<br /> 70973 kghartie<br /> 12217 kg. PET<br /> 90kg. sticla<br /> 2330 kg. doze Al<br /> 9259 kg. alte plasticuri<br /> 10233 kg fier

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

În cadrul Concursului (în cele 2 etape) se vor acorda premii totale după cum urmează:<br /> <br /> premiu I – 40.000 lei (20.000lei)<br /> premiu II – 35.000 lei (17.500 lei)<br /> premiu III – 30.000 lei (15.000 lei)<br /> Menţiuni:<br /> Menţiunea 1 –25.000 lei (12.500 lei)<br /> Menţiunea 2 – 20.000 lei (10.000 lei)<br /> Menţiunea 3 – 15.000 lei (7.500 lei)<br /> Menţiunea 4 – 10.000 lei (5.000 lei)<br /> Menţiunea 5 – 5.000 lei (2.500 lei) <br /> Menţiunea 6 – 2.000 lei (1.000 lei)<br /> 0 <br /> TOTAL = 182.000 lei<br />

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

uAT Municipiul Falticeni