GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Conservarea habitatului 8310 din Situl Natura 2000 Cheile Nerei – Beuşniţa

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2017 | Instituții publice
SITE WEB: http://salvatipesterile.ro/
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 01.07.2014 – 31.12.2018

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

1. Reabilitarea a 110 cavități închise publicului (habitatul 8310), degradate/poluate.<br /> 2. Conservarea a 14 specii de chiroptere.<br /> 3.Dezvoltarea celor mai bune practici pentru managementul habitatului 8310 la nivel regional, național și european.<br /> 4.Informarea a 15 comunități locale și a conservaționiștilor.

DESCRIERE PROIECT:

Scopul proiectului: Reabilitarea morfologiei habitatului 8310 pentru 110 cavități închise publicului, depoluarea habitatului prin colectarea deşeurilor şi conservarea zonelor de hibernare, naştere şi hrănire pentru 14 specii de chiroptere, precum și informarea comuniății locale și a conservaționiștilor.<br /> Activitatile principale ale proiectului:<br /> -Elaborarea Planului național de acţiune pentru conservarea habitatului 8310<br /> - Reabilitarea habitatului, depoluarea şi protejarea habitatului 8310, prin decolmatarea intrărilor peşterilor, extragerea deşeurilor depuse şi montarea unor grilaje de protecţie<br /> -Monitorizarea impactului actiunilor asupra habitatului 8310 și a efectelor acțiunilor asupra speciilor de chiroptere<br /> -Evaluarea impactului socio-economic al acțiunilor proiectului asupra economiei locale și populației și a impactului asupra restabilirii funcțiilor de ecosistem subteran<br /> -Acţiuni de conştientizare a publicului şi diseminarea informaţiilor: realizarea unui web-site, intâlniri cu populaţia locală, organizarea de conferințe tematice, difuzarea unor materiale informative<br /> -Activităţi didactice cu şcolile din perimetrul proiectului

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Comunitatile locale din aria proiectului<br /> Autoritati publice ( administratia plublica locală din aria proiectului, Garda de Mediu, etc)<br /> Silvicultori, agricultori<br /> Elevii din aria proiectului<br /> ONG-uri din domeniul turismulu, mediului, spelogiei, conservationisti

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

Principalele rezultate ale proiectului anul 2017:<br /> ¬Activitati de convingere a adminstratorilor de activitati;<br /> ¬Evenimentul CARAVANA 25 ani program LIFE, dedicat aniversării a 25 de ani de la lansarea Programului LIFE în Europa, eveniment celebrat la nivelul Uniunii Europene de către fiecare Stat Membru.<br /> ¬Conferinţa de presa organizată la Sasca Romană si Pestera Ponor Uscat dedicată prezentării rezultatelor proiectului și a aniversării a 25 de ani de la lansarea programului LIFE la nivelul Uniunii Europene;<br /> ¬Expoziţiei de desen "Prietenii pesterilor", realizata de elevii din aria proiectului si Expoziția de desene "Prietenii naturii" și “Parada dansului popular”, realizate de elevii de la Școala Gimnazială din Sichevița;<br /> ¬Conferința tematică privind restaurarea habitatului 8310, organizată în cadrul Congresului Naţional de Speologie, organizat la Tismana, judeţul Gorj;<br /> ¬Activitate didactică "Pestera Ponor Uscat sala de clasa pentru elevi caraseni", realizata cu grupurile de elevi „Prietenii peșterilor” de la 7 şcolile din judeţul Caraş-Severin din Anina, Bozovici, Cărbunari, Ciclova Română, Ilidia, Lăpușnicu Mare, Moceriș, Oravița, Potoc şi Sasca Montană;<br /> ¬"Expoziția de desene Peșteriile și Lilieci", realizată grupul de elevi „Prietenii peșterilor” din aria proiectului;<br /> Mai multe informatii sunt disponibile pe web site-ul proiectului : www.salvatipesterile.ro<br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

849,430,00 euro, finantat de Comisia Europeană prin programul LIFE + Natura&Biodiversitate (50%) şi Guvernul României (50%)

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Agentia pentru Protectia Mediului Timis