GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Cu Junior Rangerii pentru salvarea Lacului Roşu, perla periclitată al Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş – HARGHITA

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2016 | ONG-uri
SITE WEB: http://www.cheilebicazului-hasmas.ro
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 23.04.2016 - 23.09.2016

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Informare despre necesitatea salvării unui ecosistem periclitat, reprezentat de Lacul Roşu prin amenajarea unei poteci tematice care are ca temă trecutul, prezentul şi viitorul Lacului Roşu, editarea unei broşuri despre Lacul Roşu şi Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş. <br /> Conștientizarea privind protecţia naturii, conservarea biodiversităţii în general, şi al Lacului Roşu în particular, prin organizarea de prezentări, concursuri şi excursii cu ocazia Zilei Biodiversităţii, Zilei Europene a Parcurilor şi Zilei Mondiale a Mediului şi prin realizarea Colţului Verde al Junior Rangerului în şcoli. <br /> Popularizarea Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş, cultivarea ideii de responsabilitate pentru natură a membrilor comunităților, în special a celor tineri prin implicarea lor în activităţile administraţiei parcului naţional, cu accent pe salvarea Lacului Roşu, prin excursii educative şi prin organizarea instruirii de tip Junior Ranger.<br /> <br /> <br />

DESCRIERE PROIECT:

Teritoriul Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş este situat într-o zonă majoritar rurală şi dat fiind faptul că principala ocupaţie a locuitorilor este exploatarea şi prelucrarea lemnului Parcul Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş este înconjurat de comunităţi care au cunoştinţe minime despre importanţa ariilor protejate şi au un nivel scăzut de acceptare a acestora, considerându-le un obstacol în dezvoltarea economică a zonei. Un obiectiv important al administraţiei parcului naţional este îmbunătățirea imaginii parcului în interiorul comunității locale adiacente parcului iar proiectele organizațiilor locale sunt esențiale pentru susținerea și transmiterea informației dinspre parc spre populația locală și vizitatori. Unul dintre obiectivele planului de management al Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş este antrenarea copiilor în acțiuni de educație în domeniul protecţiei mediului şi al biodiversităţii deoarece ei reprezintă cel mai important grup țintă pentru formarea unui comportament responsabil față de natură în prezent și în viitor. În plus copiii sunt un factor de multiplicare a informației în comunitatea locală prin comunicarea cu părinți, rude, cunoscuți. Din acest motiv ne-am concentrat activităţile proiectului pe formarea şi conştientizarea la nivelul acestora. <br /> Tinerii, în procesul instructiv-educativ al zilelor noastre beneficiază de o mare cantitate de elemente teoretice şi foarte putine practice. Astfel este necesară organizarea unor programe non-formale de educare care să crească interesul publicului faţă de problematica protecţiei naturii şi să conştientizeze impactul activităţilor antropice asupra naturii. Proiectul reprezintă o astfel de iniţiativă, care vine şi în întâmpinarea obiectivelor de management ale Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş iar prin implicarea în proiect, tinerii vor dobândi inclusiv abilităţi pentru viaţa independentă, cum ar fi lucruri extrem de practice şi utile: să îşi organizeze lucrurile personale, să se orienteze, tehnici de supravieţuire şi prim ajutor, să caute şi să ofere ajutor când este cazul, să lucreze în echipă, etc. <br /> De milioane de ani, natura zămişleşte miracole, fără osteneală. Unul dintre ele este Lacul Roşu, lac de baraj natural format în 1837. În cei aproape 180 ani de existenţă, suprafaţa lacului s-a micşorat până la jumatate din lungimea iniţială, existenţa sa fiind periclitată de aluviuni, de colmatare, de înmulţirea excesiva a unor plante acvatice şi ca urmare a intervenţiei antropice. Proiectul prezentat a fost o acţiune şi un semnal de alarmă pentru salvarea, conservarea pentru generaţiile viitoare al acestei perle al Parcului Naţional Cheile Bicazului-Hăşmaş şi o acţiune de sensibilizarea opiniei publice, fiind vorba de ecosistem acvatic deosebit şi periclitat. <br /> <br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Membrii Asociaţiei Gyilkosto Adventure, comunitățile locale din zona parcului naţional, elevi şi profesori ai şcolilor din Sândominic, Gheorgheni, Lăzarea, judeţul Harghita, vizitatorii parcului național din zona Lacul Roşu-Cheile Bicazului, comunitatea Junior Ranger format din Junior Rangerii instruiţi cu ocazia pregătirilor tip Junior Ranger 2013, 2014 şi 2015, grup ţintă care cuantificat ajunge la aproximativ 150.000 de persoane.<br />

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

Nr. activităților extrașcolare organizate 9 buc., nr. tabere Junior Ranger organizate 2 buc., nr. persoanelor participante în activităţile proiectului 175, nr. voluntarilor implicați în activități 33, nr. broşuri realizate, editate 100 buc, nr. poteci tematice create şi amenajate 1 buc., nr. panouri informative amplasate 3 buc., nr. apariţii în mass-media 13 buc., nr. de persoane informate despre necesitatea salvării Lacului Roşu 120000 de vizitatori.<br /> <br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Resurse umane (voluntari, personalul parcului naţional)- 38 persoane<br /> Resurse financiare - 25.325,00 lei<br />

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Asociaţia Gyilkosto Adventure