GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

DESEURI COLECTAM PE ADULTI CODUL ECO INVATAM – HUNEDOARA

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2016 | Instituții de învățământ
SITE WEB:
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: AN SCOLAR 2015-2016

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

- Conştientizarea tinerilor că un mediu poluat ne afectează sănătatea.<br /> - să aprecieze corect importanţa mediului natural şi valoarea lui biologică;<br /> - să cunoască factorii care determină deteriorarea mediului;<br /> - să elaboreze strategii de protejare a mediului înconjurător;<br /> - să se implice responsabil în acţiunile de protejare a mediului;<br /> - să înţeleagă interdependenţa dintre calitatea mediului şi calitatea vieţii;<br />

DESCRIERE PROIECT:

Într-o lume tot mai grăbită, în care timpul pare „a nu mai avea răbdare”, natura îşi cere drepturile. Nimic nu este prea mult când este vorba despre sănătatea noastră şi a mediului în care trăim.<br /> Prin realizarea acestui proiect, la nivelul şcolii se vor putea realiza următoarele:<br /> -informarea elevilor asupra problemelor de mediu şi eforturile societăţii de a-l proteja şi a-l conservare;<br /> -implicarea activă a elevilor în activităţile de protejare şi conservare a mediului;<br /> -formarea abilităţilor de colectare selectivă a deşeurilor de hârtie şi carton şi a PET-urilor<br /> -dezvoltarea respectului pentru natură, prin dezvoltarea respectului faţă de sine;<br /> -colaborarea cu comunitatea locală şi stabilirea unor parteneriate cu şcoli;<br /> -obţinerea unor fonduri din reciclarea selectivă a deşeurilor.<br /> <br /> Corelarea rezultatelor cu capacitatea şcolii de a rezolva o parte din problemele identificate duce la cuprinderea lor în planul de acţiune Eco-Şcoală:<br /> <br /> -introducerea temelor de protecţie şi conservare a mediului în orele de consiliere şi orientare, la disciplinele de studiu – CDŞ, CDL, alte activităţi;<br /> -colectarea şi reciclarea deşeurilor – valorificarea lor şi utilizarea fondurilor în scopuri educative;<br /> - dezvoltarea la elevi a abilităţilor practice, a simţului estetic (amenajarea colţului Eco,<br /> -amenajarea şi întreţinerea spaţiului verde al şcolii, întreţinerea stării de curăţenie a şcolii);<br /> - informarea comunităţii şcolare şi locale (site-ul Eco, panoul Eco, afişe şi postere în clase şi pe holuri, articole în revistă, presa locală, etc.);<br /> -organizarea de prezentări, ateliere de lucru, expoziţii pe teme ecologice.<br /> Problema păstrării calităţii mediului înconjurător începe cu dorinţa de a evidenţia frumosul din natură. De aceea, trebuie să-ţi asumi responsabilitatea faţă de ce se întâmplă în mediul tău de viaţă. Comunicarea cu natura este de o mare importanţă, pentru că te ajută să priveşti natura din altă perspectivă, bazată pe înţelegere, responsabilitate şi astfel să-ţi analizezi comportamentul faţă de natură, dacă are implicaţii pozitive sau negative asupra acesteia. Şi să găseşti căi de a minimiza acest impact!<br /> <br /> Educaţia pentru mediu îi pune pe elevi în contact direct cu natura, prin acţiunile desfăşurate, pentru a le dezvolta dragostea faţă de toate formele de viaţă şi pentru a schimba mentalitatea faţă de mediu în comunitate.<br /> <br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Proiectul Eco-Şcoala se adreseaza elevilor, profesorilor, personalului auxiliar, părinţilor, autorităţilor locale în scopul dezvoltării responsabilităţii pentru menţinerea sănătăţii mediului şi implicit a propriei sănătăţi şi pentru identificarea strategiilor privind dezvoltarea durabilă a vieţii umane.

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

Reuşita demersului nostru depinde de fiecare dintre noi şi daca vom izbuti în acest grandios program înseamnă că scopul unic a fost atins - educarea în sensul dezvoltării responsabilităţii pentru menţinerea sănătăţii mediului înconjurător şi implicit a propriei sănătăţi precum şi conştientizarea asupra necesităţii de a acţiona unitar pentru îmbunătăţirea calităţii mediului prin deviza: GÂNDIM GLOBAL, ACTIONĂM LOCAL.

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Contribuția financiara este din surse propii și din valorificarea deseurilor colectate.

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂIȚA