GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

DREAM BIG! DREAM ECO!

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2017 | Instituții de învățământ
SITE WEB: https://dreambigdreameco.blogspot.ro/
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 1 an școlar, cu continuitate, suntem in al doilea an de desfășurare al acestui proiect

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Conştientizarea rolului şi a importanţei animalelor domestice/sălbatice/pe cale de dispariţie/extincte. <br /> <br /> Valorificarea cunoștințelor vechi şi dobândirea de noi informații legate de biodiversitatea care caracterizează Marea Neagră.<br /> Conștientizarea faptului că locul gunoiului nu este pe o potecă de munte, stabilirea unor reguli eco montane etc. <br /> <br /> Formarea intelectuală a elevilor prin deprinderea de a lucra în echipa şi de a avea un team leader, de a avea iniţiative, de a-şi dezvolta relaţii de colaborare şi de a înţelege noţiunea de competiţie în mod constructiv prin găsirea unor soluții pro-mediu, de protejare și ocrotire a pădurilor.<br /> <br /> Conştientizarea nevoii acute de protecţie şi conservare a speciilor de păsări, descoperirea zonelor de importanţa avifaunistică, identificarea planurilor de management integrat pentru conservarea unor specii și a unor zone naturale protejate.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />

DESCRIERE PROIECT:

Motto: “Toţi suntem unul - păsări, plante, animale, minerale. Toţi suntem diferite manifestări ale aceleiaşi energii esenţiale.” <br /> Alejandro Lerner <br /> Încă din zorii apariţiei rasei umane, omul s-a situat în inima naturii, în mijlocul ei , “folosindu-se” de ea. Grija noastră faţă de natura ar trebui să fie o preocupare permanentă, de o importanţă vitală, deoarece fenomenele de poluare, dispariţia speciilor de animale şi nepăsarea noastră în faţa defrişărilor nu au graniţă şi nici limite. Din acest motiv devine imperios necesar formarea şi trezirea conştiinţei şi conduitei ecologice prin orice activitate educativă, şcolară şi extraşcolară. Rolul nostru, al profesorilor, este de a ghida mintea elevilor înspre descoperire temeinică şi de a valorifica sentimentele de admiraţie faţă de frumuseţile naturii în convingeri şi deprinderi de protejare a mediului înconjurător, a drepturilor necuvântătoarelor și a “dreptului nostru la un aer curat”.<br /> Proiectul se derulează pe parcursul unui an școlar, anul 2016-2017, respectiv anul în curs, în cadrul Şcolii Gimnaziale “Ştefan cel Mare” în parteneriat cu Școala Gimnazială “Avram Iancu” şi creează un cadru propice pentru cunoaşterea, cercetarea şi promovarea naturii prin fiecare element al ei, o incursiune care să îi apropie pe elevi de lumea magnifică ce ne înconjoară, să ajungă să dezlege din tainele naturii, să realizeze complexitatea unei simple frunze sau să parcurgă rândurile unui basm intitulat: “Singura zi din viaţa unei libelule”.<br /> Activitățile desfășurate:<br /> Premisa inițială a proiectului a fost participarea claselor din ciclul gimnazial la prezentarea proiectelor legate de zile internaționale ale calendarului ecologic. de “Ziua Mondiala a Animalelor”, Ziua Internationala a Marii Negre”, Ziua Internațională a Munților”,“Luna Padurii”,“Ziua Europeană a păsărilor”

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

GRUP ȚINTĂ: elevii claselor V-VIII: Profesorii de Biologie/ Catedra de Ştiinte/ <br /> PARTENERI: Asociaţia părinţilor<br /> Conducerea școlii Gimnaziale “Ștefan cel Mare” Bistriţa Conducerea școlii Gimnaziale “Avram Iancu” Bistriţa <br />

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

Dacă elevii vor găsi răspunsuri la următoarea întrebare, rezultatul proiectului este incomensurabil-Cum putem să pictăm lumea în verde? <br /> Am pus accentul pe dezvoltarea personală a elevilor, pe creșterea stimei de sine, pe clădirea încrederii în forțele proprii, pe conștientizarea și trezirea eco-conștiinței generale.Tu cum ai ajutat azi natura?

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Contribuția financiară – buzunarele profesorului și ale elevilor – pentru consumabile, investiția a fost minimă.<br /> Contributia non-financiara a fost realizata prin diversele materiale reiclabile aduse de către elevi si donate de catre parintii acestora pentru fiecare proiect în parte. <br />

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Școala Gimnazială Ștefan cel Mare, Bistrița, județ Bistrița-Năsăud, profesor coordonator - Lupuți Monica