GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

ECO-NATURA

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2017 | Instituții publice
SITE WEB: WWW.SPORTSITINERETBN.RO
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 25.09.-20.11.2017/Bistrita

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

1. Stimularea interesului a 100 de tinerilor de a participa la activităţi de educaţie ecologică prin care să cultivăm interesul şi dragostea elevilor pentru lumea înconjurătoare, pentru protejarea mediului<br /> 2. Îmbunătăţirea oportunităţilor de petrecere a timpului liber, atât în modalităţi organizate cât şi în modalităţi informale a 100 de tineri pe perioada derulării proiectului <br /> 3. Urmărirea responsabilității a 100 de tineri faţă de importanţa protejării mediului înconjurător, conturarea deprinderilor şi a atitudinilor de a preţui şi respecta mediul prin comportamente civilizate, dar şi sensibilizarea cetăţenilor privind importanţa mediului înconjurător. <br /> 4. Conștientizarea a 100 de tineri participanți cu privire la importanța colectării selective a deșeurilor, păstrarea unui mediu curat și sănătos și folosirea deșeurilor ca o resursă<br />

DESCRIERE PROIECT:

Prin desfășurarea proiectului , ECO-NATURA,, ne-am propuns să creştem gradul de participare a tinerilor la viaţa comunităţii, sub toate aspectele ei. Astfel pentru infrumuseţarea oraşului în care trăiesc, tinerii participanţi, au avut posibilitatea să partcipe la o acţiune de ecologizarea. În data de 26 octombrie începând cu ora 13.30 în Padurea Schullerwald un numar de 100 voluntari au desfășurat o activitate de ecologizare a zonei.<br /> Programul a inclus activităţi de conștientizare a selectarii deșeurilor de către participanți. Tinerii au primit saci de menaj de culori diferite ( galben pt. deșeuri din plastic și metal, albastru pr deșeuri din hârtie și carton, verde pentru deșeuri din sticlă albă sau colorată și negru pentru deșeuri menajere). <br /> Pe lângă activitatea de ecologizare tinerii au putut interacționa între ei, formandu-se echipe de la școlile participante ( Liceul Tehnologic Special ,,Sânta Maria” , Colegiul Național Liviu Rebreanu Bistrița și Liceul cu Program Sportiv Bistrița, Colegiul Național ,,Andrei Mureșanu” Bistrița Liceul Teoretic Sanitar Bistrița, Asociația Creative of Youth People to Society Bistrița ), deasemenea li s-a transmis ce inseamnă astfel de activități voluntarea atât pentru ei cât și pentru comunitatea din care fac parte. <br /> S-a punctat tinerilor participanți importanța colectării selective a deșeurilor, păstrarea unui mediu curat și sănătos și folosirea deșeurilor ca o resursă.<br /> În fiecare zi este câte un centenar. Depinde cum îl privim, cum îl simțim. De la o extremă la alta, oamenii sărbătoresc excesiv sau defel. <br /> O sută de copii sunt mai importanți decât un centenar. Au pornit cu saci, cu mănuși, cu elan, ca descălecători pe un teren nou, dar totuși vechi, de parcă pământul ar fi fost de pe lună, au adunat cu înverșunarea căutătorului, au strâns cu dorința nerisipitorului, învățate de la vârste fragede, au împânzit pădurea, ca un șirag de perle care se destramă, privind cu răspundere munca lor, nu tocmai de invidiat. Și s-au întors cu resturi aruncate la nimereală, fără judecată, anonime, cu crezarea că gestul lor este folositor, frumos, istoric și merită repetat, ca o învățătură.<br /> Ziua de toamnă a fost generoasă, cu câțiva stropi să umezească văzduhul, cu o lumină străbătută prin luminiș, cu un decor de frunze colorate, așezate ca un covor peste iarba obosită de căldură. Pașii de copii au răscolit amintirile pădurii. Pădurea, ca o ființă, devenea tot mai frumoasă, mai curată, mai fericită, până ce și soarele a înțeles că trebuie să apară, să răsplătească într-un fel hărnicia copiilor, să-i mai lase să creadă în minuni.<br /> Împreună am asistat, în câteva ore, la transformarea naturii. Am înțeles că vom reveni cu alți ochi aici, unde urmele noastre vor stărui multă vreme. Unde tabloul pe care l-am alcătuit împreună este de acum mai curat și mai senin. Am lăsat copacii în seama toamnei, în așteptarea iernii. Imediat am început să ne gândim la următoarea sută.<br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Proiectul ,, ECO-NATURA,, s-a adreset tinerilor cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani din județul Bistrița-Năsăud <br /> Beneficiari direcți :<br /> - 100 de tineri <br /> - 15 cadre didactice<br /> Beneficiari indirecți :<br /> 1000 de tinei care vor purta discuții despre tema proiectului<br />

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

Programul a inclus activităţi de constientizare a selectarii deseurilor de catre participanti. Tinerii participanti au primit saci de menaj de culori diferite ( galben pt. deseuri din plastic si metal, albastru pr deseuri din hartie si carton, verde pentrudeseuri din sticla alba sau colorata si negru pentru deseuri menajere). <br /> Cei 100 de tineri participanti , timp de doua ore au reusit sa adune de pe raza padurii in jur de 30 saci de deseuri. <br /> Pe langa activitatea de ecologizare tinerii au putut interactiona intre ei, formandu-se echipe de la scolile participante .Deasemenea li s-a transmis ce inseamna astfel de activitati voluntarea atat pentru ei cat si pentru comunitatea din care fac parte.<br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

3600 lei - Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bistrița-Năsăud<br /> Vitalia Servicii pentru Mediu Tratarea Deșeurilor S.R.L care a oferit participantilor saci, manuși , materiale informative și suc.<br />

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bistrița-Năsăud