GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Ecologizare – DÂMBOVIȚA

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2016 | Instituții de învățământ
SITE WEB: https://www.olimpiadelek.ro/activitatile-mele/complete
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: noiembrie 2015- iunie 2016

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

1. documentarea elevilor cu informaţii referitoare la legislaţia privind protecţia şi conservarea mediului înconjurător şi normele deaplicare a acestei legislaţii; <br /> 2. managementul deşeurilor reciclabile; <br /> 3. ȋmbogăţirea,ȋntreţinerea spaţiilor verzi din incinta şi ȋmprejurimileşcolii;<br />

DESCRIERE PROIECT:

a. Activităţi de învăţare a legislaţiei privitoare la mediul înconjurător:<br /> <br /> - să identifice în orizontul local situaţiile de degradare a mediului cu specificare a naturii, cauzei acestora;<br /> - să participe activ în activităţi de sensibilizare a opiniei publice referitor la protecţia mediului;<br /> - să anunţe cadrele didactice, reprezentanţi ai comunităţii locale şi persoanele fiziceȋn situaţia observării unor acţiuni ale oamenilor care degradează mediul; <br /> b. Activităţi de aplicare a legislaţiei în vigoare:<br /> - să se implice în activităţile de popularizare a situaţiilor şi disfuncţionalităţilor constatate în orizont local;<br /> - să se implice în activităţi de sensibilizare a opiniei publice referitor la protecţia mediului;<br /> - să sesizeze autorităţile şi persoanele fizice prin diferite modalităţi asupra situaţiilor de încălcare a legilor. c. Managementul deşeurilor reciclabile:<br /> - să identifice firmele interesate de preluarea deşeurilor reciclabile<br /> - să identifice modalităţile de monitorizare a deşeurilor reciclabile la nivelul şcolii<br /> - să realizeze coşuri pentru colectarea deşeurilor reciclabile în locuri optime în spaţiul şcolar ; <br /> - să formeze echipe de colectare a deşeurilor reciclabile; <br /> - să calculeze procentul de beneficii ca urmare a vănzării de deşeuri reciclabile firmelor specializate; <br /> - să gestioneze beneficiul realizat în scopuri educative;<br /> d. Ecologizarea spaţiului şcolar : <br /> să se asigure că, curtea propriei şcoli constituie pentru ei un spaţiu recreativ, dar şi de practicare a sportului;<br /> - să privească curtea şcolii ca un loc al experimentelor estetice; <br /> - - să realizeze că spaţiul şcolar creează primul „impact” asupra vizitatorilor;<br /> - -să amenajeze un habitat cât mai adecvat pentru un număr cât mai mare de specii de plante şi flori;<br /> - - să lucreze în cooperare cu alte persoane – munca în echipa formează caractere puternice.<br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

- cadre didactice din învățământul preuniversitar<br /> - elevi <br />

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

- minim 300 de copii informați despre ecologizare<br /> - minim 200 de copii, părinţi, cadre didactice și autorități locale implicate în desfășurarea activităților proiectului

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Proiectul s-a desfășurat fără contribuție financiară

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Școala Gimnazială Ulmi