GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

ELEV ECO EUROPEAN – ARGEȘ

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2016 | Instituții de învățământ
SITE WEB:
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 1 X 2015 - 15 VI 2016

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Obiectivele specifice ale proiectului;<br /> - Conştientizarea elevilor asupra efectelor negative ale poluării şi dezvoltarea unor atitudini favorabile ameliorării relaţiilor dintre om şi mediul înconjurător şi a necesităţii protejării acestuia;<br /> - Conştientizarea necesităţii reciclării materialelor; <br /> - Dezvoltarea personalităţii tinerilor prin însuşirea unor concepte sociale, cum ar fi: comunicarea,munca în echipă, integrarea şi asumarea rolurilor în echipă;<br /> - Dezvoltarea creativităţii şi simţului estetic al elevilor;<br />

DESCRIERE PROIECT:

Proiectul concurs,„Elev Eco - European” este un produs de diseminare al proiectului Leonardo da Vinci ,,Stagiile de pregătire practică – parteneriat şcoală – agent economic-comunitate ” şi se doreşte a fi un demers care să răspundă exigenţelor învăţământului actual de calitate<br /> Proiectul s-a dorit și se doreşte(pentru ca se desfășoară si anul acesta fiind la a -V-a editie ) a fi o suită de activităţi extracurriculare interactive abordate din perspectivă non-formală cu caracteristică interdisciplinară, care are drept scop integrarea elevilor într-un proces educativ care să-i determine să vină cu drag la şcoală. Specificul activităţilor propun să aducă în atenţia şcolii variante noi de atragere a elevilor spre studiul interdisciplinar:protecţia mediului–chimie –biologie–fizică-geografie–specialităţi tehnice astfel încât elevii să-şi dezvolte aptitudinile şi priceperile prin crearea de produse personalizate folosind atât tehnici clasice, cât şi tehnici şi echipamente moderne de IT. Pentru identificarea nevoilor care au condus la iniţierea acestui proiect s-a folosit un chestionar, care a cuprins câteva întrebări: Care este percepţia elevilor cu privire la activităţile pe teme de protecţia mediului, la ce vârstă ar trebui începute aceste activităţi? Cine trebuie să le desfăşoare? Ce tipuri de resurse sunt necesare pentru activităţile de strângere şi valorificare a materialelor reciclabile? <br /> La studiu au participat 100 de elevi şi 20 de cadre didactice, din analiza acestuia rezultând că elevii sunt interesaţi de temă ca şi activitate extracurriculară, iar cadrele didactice prin exemplul personal pot îndruma elevii spre dobândirea de cunoştinţe, abilităţi, competenţe legate de tema proiectului. <br /> Proiectul şi-a propus să insufle spiritul protecţiei faţă de natură încă de pe băncile şcolii, cultivarea interesului faţă de menţinerea unui mediu natural curat, sănătos, formarea şi dezvoltarea convingerilor de ameliorare a mediului, înţelegerea necesităţii conservării biodiversităţii şi a utilizării raţionale a resurselor de mediu, implicarea activă a elevilor în activităţi pentru remedierea efectelor acţiunilor distructive, prin diversificarea activităţilor de timp liber. <br /> Proiectul a avut mai multe secţiuni: <br /> Secţiunea I - concurs de postere, colaje, desene, păpuşi, obiecte decorative realizate din materiale reciclabile, obiecte tehnico-ştiinţifice realizate din materiale reciclabile <br /> - eseu, proză, poezie - ,,Scrisoare către Pământ” (teme de mediu)<br /> Secţiunea II – artă fotografică: fotografie artistică originală instantaneu pe teme de <br /> Secţiunea III - concurs de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale ,,Sunt ecologist cu spirit întreprinzător”<br /> Secţiunea IV - concurs de cultură generală ecologică – concurs pe echipaje<br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Proiectul se adreseaza elevilor din şcoală, din judeţ şi din ţară. Ca beneficiari indirecţi - cadre didactice din şcoală, din judeţ şi din ţară, parteneri din comunitatea locală<br />

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

350 de elevi instruiţi în domeniul protecţiei mediului: respectarea diversităţii,dezvoltare durabilă şi protecţia mediului<br /> cel puţin 150 de produse realizate din materiale reciclabile<br /> instruirea elevilor într-un mediu relaxat,necoercitiv,prin metode active<br /> valorificarea potenţialului creativ al elevilor <br /> creşterea potenţialului elevilor de adaptare la situaţii noi de învăţare,cu utilizarea resurselor de învăţare online şi offline<br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Cheltuielile financiare de organizare şi materiale necesare, aprox 1500RON, au fost suportate din fonduri proprii de către echipa de organizare a acestui proiect. la buna desfășurarea a proiectului a contribuit și investiția de timp a tuturor cadrelor didactice implicate.

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Colegiul Tehnic ,,Dimitrie Dima” Piteşti