GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Fazarea Proiectului Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2017 | Instituții publice
SITE WEB: www.simdsvs.eu
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 01.01.2014-31.03.2018

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Obiectivele specifice ale proiectului<br /> 1. conformarea cu cerintele Directivei de depozitare a deseurilor cu privire la deseurile biodegradabile;<br /> 2. protejarea sanatatii populatiei si a mediului prin îmbunatatirea serviciului de gestionare a deseurilor prin implementarea de masuri de închidere si reabilitare a 3 depozite urbane neconforme;<br /> 3. asigurarea unei rate de colectare a deseurilor de 100% în zonele urbane si de 95% în zonele rurale;<br /> 4. promovarea colectarii selective a deseurilor reciclabile si biodegradabile în conformitate cu cerintele nationale si ale UE;<br /> 5. introducerea unor sisteme de tratare a deseurilor, în acord cu cerintele legislatiei nationale si europene si reducerea cantitatii de deseuri depozitate.<br /> <br />

DESCRIERE PROIECT:

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea unui sistem durabil de gestionare a deseurilor cu reducerea impactului asupra mediului în judetul Vaslui, prin îmbunatatirea serviciului de gestionare a deseurilor si reducerea numarului de depozite neconforme existente, în conformitate cu practicile si politicile Uniunii Europene.<br /> De asemenea, obiectivul acestui proiect este implementarea practicilor care vor alinia judetul la legislatie si vor elimina/reduce contaminarea si neplacerile suferite de populatia judetului Vaslui. Proiectul va contribui în mod substantial si la atingerea unuia dintre principalele obiective ale Strategiei Europa 2020, pe baza carora a fost promovat si Programul Operational Infrastructura Mare, respectiv obiectivul ce vizeaza cresterea durabila – promovarea unei economii mai eficiente, mai verzi si mai competitive. Acest obiectiv este atins prin investitiile din cadrul proiectului ce contribuie la reducerea riscul degradarii mediului prin inchiderea a 3 depozite neconforme (Bîrlad,Negresti si Husi) si al utilizarii nesustenabile a resurselor (dezvoltarea de 4 noi statii de transfer la Vaslui, Bîrlad, Negresti si Husi; toate aceste activitati contribuind la valorificarea si reciclarea deseurilor si protejarea resurselor naturale.<br /> Scopul acestui proiect consta in conformarea cu cerinþele directivelor europene din sectorul de deseuri si continuarea, în vederea finalizarii, a investiþiilor demarate prin POS Mediu 2007 - 2013.<br /> Aceasta faza a Proiectului presupune continuare investitiilor pentru tratarea deseurilor demarate prin POS Mediu 2007-2013, reducerea cantitatii de deseuri depozitate si promovarea colectarii selective a deseurilor reciclabile si biodegradabile în conformitate cu cerintele nationale si cerintele directivelor europene din sectorul de deseuri.

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Proiectul se refera la gestionarea deseurilor în judetul Vaslui, în cadrul Regiunii de Nord-Est a României (Regiunea I).<br /> Grupul tinta al proiectului este populatia judetului Vaslui.<br /> Judetul are o populatie estimata la 450.300 locuitori în 2009 (anuarul statistic).

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

Rezultate asteptate:<br /> 1. Inchiderea a 3 depozite existente<br /> 2. Constructia a 4 statii de transfer

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 23.818.734,78 lei.

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Judetul Vaslui