GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

„GRĂDINA VERDE ÎNMIRESMATĂ”

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2018 | Instituții de învățământ
SITE WEB: https://www.facebook.com/Gradinaverdeinmiremata/?ref=bookmarks
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 2016-2018

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Ob:<br /> O1: Identificarea acţiunilor negative ale omului asupra naturii, pericolul poluării şi efectele ei, de către 985 de preşcolari într-o perioadă de 8 luni; <br /> O2: Creşterea gradului de implicare în educaţia ecologică la 985 preşcolari, pe parcursul a 8 luni; <br /> O3: Amenajarea unui spaţiu verde în curtea GPP6 şi la 15 grădiniţe partenere într-o perioadă de 4 luni; <br /> O4: Antrenarea copiilor în acţiuni de economisire a unor materiale cu scopul refolosirii şi transformării acestora pentru confecţionarea a cel puţin 1 obiect, lucru, articol vestimentar într-o perioadă de 2 luni; <br /> O5: Crearea unor oportunităţi pentru educaţia ecologică şi spiritul de competiţie la 985 de preşcolari pe parcursul a 2 luni de activitate extraşcolară cu caracter practic-aplicativ şi interdisciplinar- ECO-FASHION.<br /> <br /> <br /> <br /> <br />

DESCRIERE PROIECT:

Acest proiect abordează problematica deşeurilor, a colectării lor separate, precum şi impactul lor asupra sănătăţii şi mediului înconjurător . <br /> Copiii trebuie învăţaţi că prin ceea ce distrug sau irosesc azi, va afecta generaţiile următoare. Copilul de azi care cunoaşte valoarea unei bucăţi de hârtie, a unei sticle sau a unui recipient din material plastic va fi cetăţeanul de mâine care va şti să utilizeze raţional fiecare lucru.<br /> Activităţile derulate în cadrul proiectului:<br /> “Natura- prietena mea”- Ocrotind natura ne ocrotim pe noi înşine! Pentru a nu ne scufunda noi trebuie să iubim, să respectăm tot ceea ce ne înconjoară! Altfel, riscăm să rămânem singuri pe o planetă pustie. Pornind de la această premiză, putem învăţa încă de mici să iubim apele cristaline şi nu poluate cu deşeuri şi substanţe toxice, pădurea verde, aerul curat, plantele. Pentru a învăţa să respectăm natura s-au organizat şi desfăşurat activităţi de tip out-door, excursii, drumeţii, astfel copiii observând direct influenţele negative asupra mediului înconjurâtor şi evitând în viitor exemplele negative din jur, luptând pentru o planetă curată atât pentru noi cât şi pentru generaţiile care urmează.<br /> “ECO-FRIENDS”- Sub deviza “Din deşeuri aruncate- minunăţii confecţionate”, activitatea s-a desfăşurat în colaborare cu părinţii copiilor. Fiecare pereche, părinte-copil a confecţionat din materiale reciclabile lucrări plastice, postere, pliante, desene, decoraţiuni, instrumente muzicale, etc. Grădiniţele participante au organizat o expoziţie cu vânzarea produselor finite, care a avut loc în incinta unităţilor sau în alt loc liber ales.<br /> “Grădina verde înmiresmată”- Această activitate s-a desfăşurat pe durata a 4 luni, martie, aprilie, mai şi iunie. În cadrul acestei activităţi fiecare grădiniţă şi-a amenajat un spaţiu verde în aer liber care a avut ca scop relaxarea copiilor, sănătatea şi armonia tuturor simţurilor. Din banii adunaţi în urma desfăşurării activităţii ECO-FRIENDS, s-au achiziţionat flori şi arbuşti care au fost plantate şi îngrijite de către copii, educatoare, voluntari, părinţi şi bunici. <br /> “ECO-FASHION”- festival - Ziua Mondială a Mediului reprezintă cel mai mare eveniment dedicat activităţilor de protejare a mediului care se celebrează anual, pe data de 5 iunie. Această zi reprezintă o oportunitate de a ne bucura de frumuseţea parcurilor naturale şi a naturii, în general. Pornind de la această idee, activitatea, s-a organizat şi desfăşurat ca o prezentare de costume realizate din materiale reciclabile. Pentru a fi cât mai aproape de natură, acţiunea a avut loc în Pădurea Schullerwald. Fiecare unitate parteneră a participat cu maxim 25 de copii care au fost premiaţi.<br /> <br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

•Beneficiarii direcţi:-235 de preşcolari înscrişi la G.P.P. Nr.6 Bistriţa şi structura acesteia, G.P.N Nr. 17 Bistriţa<br /> -19 cadre didactice de la G.P.P. Nr.6 Bistriţa<br /> -20 persoane care participă la îngrijirea copiilor,voluntari<br /> -750 de copii înscrişi la grădiniţele partenere<br /> -30 de cadre didactice din grădiniţele partenere<br /> •Beneficiarii indirecţi:-500 de membri ai comunităţii din Judeţul Bistriţa Nasaud<br /> -membrii familiilor copiilor, instituţii locale<br /> <br />

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

S-a optimizat calitatea vieții beneficiarilor prin reducerea poluării, promovarea activităților în aer liber, stima de sine și nivelul de responsabilitate crescute în cazul preşcolarilor. <br /> Comportamente ecologice responsabile și asumare socială din partea beneficiarilor.<br /> Preșcolarii vor avea permanent un spațiu de relaxare, recreativ, ecologic şi plăcut care răsfaţă simţul vizual, olfactiv şi adecvat desfăşurării unor activităţi de tip out-door.<br /> <br /> <br /> <br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Activitatea “Natura prietena mea”- Fonduri proprii 200<br /> Activitatea ECO FRENDS- Fonduri proprii 300<br /> Activitatea “Grădinina verde înmiresmată”- Fonduri proprii 1500<br /> Activitatea ECO FASHION- Fonduri proprii-1000

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr. 6 Bistriţa