GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

GRADINIȚA NOASTRĂ ÎNSEAMNĂ UN MEDIU CURAT ȘI VERDE

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2019 | Instituții de învățământ
SITE WEB: https://gradinitamagiclandone.ro
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 2019-2020

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

- Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere, înţelegere şi a respectului faţă de mediul înconjurător;<br /> - Antrenarea preșcolarilor în acţiuni de colectare a deşeurilor reciclabile;<br />

DESCRIERE PROIECT:

Un mediu curat – un mediu sănătos, o decizie devenită necesitate în societatea actuală. Oamenii în interacţiunea lor cu mediul, îl transformă şi se transformă, de aceea este indicat ca oamenii să cunoască efectele acţiunii lor asupra mediului. <br /> Grădinița joacă un rol deosebit de important nu numai în informarea ci şi în formarea ,,omului,, capabil să protejeze mediul, protejându-se astfel pe sine. Copiii sunt o parte a comunităţii, deci grădinița poate fi considerată responsabilă în ceea ce priveşte problema mediului înconjurător şi nu numai. Grădinița împreună cu comunitatea locală îşi propune:<br /> - organizarea de activităţi ecologice la care să participe preșcolarii implicati în proiect;<br /> - promovarea sortării, colectării şi valorificării materialelor reciclabile;<br /> - realizarea de creaţii artistico-plastice care să vizeze educaţia ecologică.<br /> Am iniţiat acest proiect pornind de la ideea că în domeniul protecţiei mediului, educaţia ecologică trebuie să se regăsească nu numai în activităţile de la grupă, ci şi în activităţile extraşcolare şi extracurriculare, având un caracter practic-aplicativ.<br /> <br /> SCOPUL<br />  Conştientizarea comunităţii şcolare şi a celei locale asupra problemelor de mediu prin antrenarea lor în activităţi care să contribuie la formarea unui comportament etic şi a unor deprinderi de protejare a mediului în care trăiesc.<br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

- preşcolarii din grupele mică-mijlocie-mare;<br /> - cadre didactice;<br /> - părinţi;<br /> - comunitatea locală.<br /> <br />

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

Preșcolarii au curățat zonele în care erau prezente deșeuri<br /> Preșcolarii au plantat diferite plante<br /> Preșcolarii au realizat depozite pentru hrană păsărelelor<br /> Preșcolarii au realizat colectarea selectivă a deșeurilor adunate de întreaga grădiniță, după care au realizat câte un recipient de gunoi în care au lipit diferite deșeuri în funcție de culoarea recipientului;<br /> <br /> <br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

RESURSE UMANE <br /> RESURSE FINANCIARE PENTRU MATERIALE SUPORTATE DE INSTITUȚIA DE ÎNVĂȚĂMÂNT.

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

GRĂDINIȚA CU P.P MAGIC LAND ONE CLUJ