GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Green Fashion Show 2016 – ALBA IULIA

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2016 | Instituții de învățământ
SITE WEB: www.alea.ro
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: martie - aprilie 2016

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Obiectivele proiectului urmăresc:<br /> •sensibilizarea elevilor și cadrelor didactice față de mediul înconjurător <br /> •implicarea tinerilor în acțiuni concrete de reciclare/reutilizare în sens ecologic a anumitor obiecte considerate deșeuri<br /> •formarea unor deprinderi practice la elevi, implicând lucrul în echipă pentru atingerea unui rezultat dorit.<br />

DESCRIERE PROIECT:

Concursul se desfășoară în perioada martie - aprilie 2016 și se adresează elevilor tuturor liceelor din județul Alba.<br /> La concurs pot participa toți elevii liceelor menționate mai sus (clasele IX-XIII), organizați în grupuri de maxim 10 persoane. Un liceu poate înscrie unul sau mai multe grupuri. Înscrierea în concurs se face individual de către fiecare grup, pe baza unui formular de înscriere transmis de ALEA și disponibil de asemenea pe site-ul ALEA, www.alea.ro. Fiecare grup își alege un nume cu care va participa la concurs. Fiecare grup își va desemna un singur coordonator în persoana unui profesor. Înscrierile în competiție se pot face până în data de 20 martie 201<br /> Elevii înscriși în concurs, sub forma unor grupuri de lucru, sunt invitați să realizeze creații vestimentare din materiale reciclabile/reciclate care, ulterior, să fie prezentate pe podium, în cadrul unui spectacol denumit Green Fashion Show. Pentru realizarea acestor costume, care de fapt alcătuiesc pentru fiecare grup o adevărată colecție, elevii au la dispoziție o perioadă de aproape o lună. Grupurile care se înscriu trebuie să creeze și momente artistice, în cadrul cărora să prezinte colecția creată. Un astfel de moment implică o organizare foarte bună, cu muzică și coregrafie, care să reprezinte ideea centrală pe care se bazează colecția respectivă. Fiecare grup trebuie să refolosească într-un mod inedit și creativ deșeuri din mediul înconjurător, transformându-le în îmbrăcăminte.<br /> Grupurile participante la concurs au la dispoziție perioada cuprinsă între 21 martie – 20 aprilie 2016 pentru a realiza minim 4 creații vestimentare din materiale reciclabile/reciclate, creații care vor fi prezentate ulterior în cadrul unui spectacol-concurs denumit „Green Fashion Show”. Prezentarea ținutelor realizate de fiecare grup se va face sub forma unei defilări-prezentare de vestimentații (durata maximă 3 minute) în cadrul spectacolului-concurs la care sunt invitați toți elevii liceelor din județul Alba<br /> Evaluarea grupurilor se va face de către un juriu alcătuit din reprezentanți ai partenerilor evenimentului, din specialiști în domeniul creației vestimentare, sponsori. <br /> Jurizarea se va realiza în funcție de următoarele criterii urmărite atât în creațiile vestimentare prezentate dar și în momentele de prezentare ale grupurilor:<br />  Originalitatea/creativitatea;<br />  Impresia artistică (expresivitate, complexitate, valoare estetică în general)<br />  Ilustrarea unui mesaj „eco” inclusiv prin folosirea materialelor reciclabile/reciclate (punctajul maxim va fi condiționat de utilizarea 100% a acestora, varietatea tipurilor de materiale);<br /> Ilustrarea unei concepții a colecțiilor (bazată pe o idee centrală care poate fi reprezentată prin mesaj, cromatică, un anumit stil de vestimentație, un anumit tip de material, etc.

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Grupul țintă este constituit din elevii tuturor liceelor din județul Alba. La nivelul Colegiului Economic Dionisie Pop Marțian, grupul țintă vizează un număr de 715 elevi din clasele IX-XII.

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

Evenimentula reunit un număr de peste 150 de levi din întregul județul. Din cadrul Colegiului Economic Dionisie Pop Marțian au participat elevii din clasa a IX a A, D și E coordonați de către prof. Dogaru Simona, <br /> prof. Toth Cristina, prof. Ciocan Carmen. Elevii și-au prezentat propriile creații vestimentare în cadrul spectacolului-concurs ce a avut loc în incinta Alba MALL în data de 21.04.2016.<br />

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Costurile proiectului au fost suportate de către Agenția Locală a Energiei Alba (ALEA) împreună cu Consiliul Județean Alba (CJ Alba) și Inspectoratul Școlar Județean Alba (IȘJ Alba). La nivelul Colegiului Economic Dionisie Pop MaArțian, costurile au fost in cea mai mare parte non-financiare consumând resursa de timp necesară conceperii și elaborării vestimentație din materiale reciclabile și a conceperii coregrafie pentru prezentarea acestora.

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

Agenția Locală a Energiei Alba (ALEA), Colegiul Economic Dionisie Pop Marțian Alba Iulia având calitatea de partener