GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

„H.C.C. – Hotarare, Curatenie, Comunitate”

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2017 | Instituții de învățământ
SITE WEB:
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: februarie-aprilie 2017

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

-Conștientizarea elevilor, părinților și a comunității locale cu privire la problemelor de mediu din școală și din împrejurimile ei;<br /> -Transformarea comoprtamentelor elevilor în stil de viață ecologic;<br /> -Identificarea unor metode de valorificare a deșeurilor și confecționarea unor produse artizanale și a 12 recipiente pentru colecatrea selectivă;<br /> -Responsabilizarea elevilor cu privire la metodele de economisire a resurselor sustenabile;<br /> -Conştientizarea importanţei îngrijirii şi conservării mediului înconjurător; <br /> -Gestionarea corespunzătoare a deșeurilor electrice și electronice;<br /> -Dezvoltarea unor aptitudini de muncă în echipă pentru pentru realizarea obiectivelor propuse;<br /> -Formarea unei atitudini pozitive și responsabile față de mediul înconjurător;<br /> -Relaţionarea cu comunitatea locală în probleme de curățenie și ecologizare;<br /> <br />

DESCRIERE PROIECT:

Participarea la acest proiect a avut mai multe scopuri: stimularea unui comportament ecologic în rândul elevilor prin implicarea acestora în activități din spectrul educației ecologice; implicarea părinților și a comunității locale în activități școlare și de mediu cât și beneficii personale prin dezvoltarea spiritului de competiție și a muncii în echipă.<br /> În aceste condiții clasele implicate în proiect s-au întâlnit și au ales un nume reprezentativ pentru proiectul derulat. Din mulțimea de idei adunate pe foi de hârtie s-a ajuns la „H.C.C. – HOTĂRÂRE! CURĂȚENIE! COMUNITATE!”, acest slogan fiind cel mai reprezentativ pentru școala noastră.<br /> După ce s-a ales numele, echipa de proiect a venit cu plan de activități, care corespund proiectului. Aceste activități au fost alese ținându-se cont de specificul proiectului, interesele elevilor și de vârsta copiilor implicați în proiect.<br /> Odată cu lansarea proiectului, elevii au aflat scopul proiectului și activitățile ce urmează să se desfășoare. Copiii au fost îndrumați să se gândească și la alte activități care le-ar face plăcere să le desfășoare și care să fie în tema propusă.<br /> 1.„STOP și de la capăt!” – lansarea proiectului<br /> 2.„Nimic nu se pierde, totul se reciclează” –utilizarea unor materiale reciclabile pentru confecționarea de produse diverse<br /> 3.„Vrem să vedem stelele! Stop poluării luminoase!” –marcarea Zilei Mondiale a Eficienţei Energetice<br /> 4.„Sunt activ, deci colectez” – reciclare de DEE și alte materiale<br /> 5.„Colțul meu de relaxare” – marcarea Zilei Internaționale a Pădurilor, amenajarea unui spațiu verde<br /> 6.„Apa, sursa vieții” – marcarea Zilei Mondiale a Apei prin promovarea în comunitate a necesității conservării resurselor de apă<br /> 7.„Bun venit, dragi păsărele!” – amenajarea unor habitate pentru păsări<br /> 8.„Mediu curat, copii sănătoși” – acțiune de ecologizare<br />

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Grupul țintă este compus din:<br /> - 125 elevi din clasele I B, I C, II C și III B, VII A de la Școala Gimnazială ”Horea, Cloșca și Crișan”<br /> -părinții elevilor<br /> -comunitatea<br /> -cadrele didactice implicate<br />

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

rezultatele acestui proiect sunt vizibile: mai multă curățenie în curtea și clasele școlii; părinții se implică mai mult în activitățile școlii; comunitatea din zona școlii este dornică de derularea altor proiecte de mediu; unele instituții doresc să colaboreze în derularea unor proiecte asemănătoare

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

contributia financiara a fost sustinuta din anumite sume de bani de care a dispus scoala si din bugetul propriul al cadrelor didactice implicate.<br /> Contributia non-financiara a fost realizata prin diversele materiale aduse de catre copii si donate de catre parintii lor pentru reusita proiectului.

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

director Bulgarov Daniela, coordonator prof. Bogdan Olimpia, Scoala Gimnaziala „Horea, Closca si Crisan”, Turda, jud. Cluj