GALA PREMIILOR PENTRU UN MEDIU CURAT

Hârtie din hârtie – BUCUREȘTI

ANUL PROIECTULUI ȘI TIPUL DE PROIECT: 2016 | Companii
SITE WEB: https://www.facebook.com/atelierpapelier/
PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 7 luni

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

Papelier își propune să crească gradul de colectare și reciclare a deșeurilor de hârtie, prin organizarea de activități informative, educative și creative în rândurile tinerilor. Pe termen lung, proiectul contribuie la reducerea cantității de deșeuri din hârtie și la ocrotirea pădurilor, prin dezvoltarea unei spirit ecologist în rândul tinerilor, centrat pe reutilizare / reciclare / consum rațional de resurse.

DESCRIERE PROIECT:

Papelier este un atelier care produce hârtie reciclată manual, pe care o transformă apoi în obiecte, de la cărți de vizită, la mobilier și decorațiuni de interior. De asemenea, susținem ateliere cu adulți și copii, în care îi învățăm să recicleze și să facă singuri hârtie manuală, tipar, legătorie de carte și mici obiecte. Am susţinut astfel de ateliere în parteneriat cu Muzeul Municipiului Bucureşti, Muzeul Naţional "Dimitrie Gusti" şi Montessori (şcoală şi grădiniţă).<br /> <br /> Proiectul contribuie la crearea unei conștiințe ecologice în rândul elevilor din cartierele dezavantajate, pentru a reduce consumul de hârtie, a colecta deșeurile din hârtie și a recicla acasă hârtia, prin metode tradiționale.<br /> <br /> Activitatea principală a proiectului constă în organizarea a 25 ateliere de reciclare şi marmorare a hârtiei pentru un total de 500 elevi, şi o expoziție cu 100 obiecte din hârtie colectată şi reciclată de către participanţi.

GRUPUL TINTA AL PROIECTULUI:

Tinerii cu posibilităţi financiare reduse (beneficiari direcţi) şi care pot deprinde o nouă meserie, dar şi familiile lor (beneficiari indirecţi). Companiile care vor să comunice ecologie şi alături de care putem genera noi locuri de muncă pentru persoanele dezavantajate.

REZULTATE - IMPACT - REZULTATE MASURABILE:

Rezultat: 25 ateliere, 500 elevi instruiți; o expoziție cu 100 exponate din hârtie reciclată; sute de kg deșeuri colectate.<br /> <br /> Impact în comunitate: 500 de elevi vor deprinde o meserie de bază şi vor fi mai implicaţi în protejarea mediului, iar 500 de familii vor înțelege necesitatea colectării deșeurilor.<br /> <br /> Se vizează atragerea instituțiilor publice de învățământ şi crearea unei echipe de voluntari pentru colectarea deșeurilor din hârtie.

CONTRIBUTIA FINANCIARA SI NON-FINANCIARA IN REALIZAREA PROIECTULUI:

Contribuţia noastră constă în activităţi de coordonare a colectării hârtiei, precum şi knowhow-ul aferent. De asemenea, vom contribui cu pliante din hârtie reciclată manual, pentru mediatizarea proiectului şi invitaţia la expoziţie.

PERSOANA JURIDICA CARE A DERULAT / DERULEAZA PROIECTUL:

FRATII SISTERS SRL-D - Alexandra Andrieş